Cevaplar.Org

İLMİ DÜNYAYA TERCİH EDEN BİR ALİM

Bu hafta sizlere hayatından bir kesit sunacağımız alimimiz Bayburtlu İnam Hocaefendi.. 1995 senesinde 90 yaşında dar-ı bekaya irtihal eden Hocaefendi’nin hayatında çok ibretlik yönler var gerçekten. İnşallah Tevfik-i ilahi refik olursa, hayatını geniş olarak İz Bırakanlar köşemizde istifadenize sunmayı düşündüğümüz İnam Hocaefendi, 37 yaşından sonra ilme başlayan ve âlimlik rütbe-i âliyesine mazhar olan bir büyüğümüz. Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin çok yakın dostu olan bu muhterem zatın ilme yöneliş macerasını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-01-07 17:03:07

Bu hafta sizlere hayatından bir kesit sunacağımız alimimiz Bayburtlu İnam Hocaefendi.. 1995 senesinde 90 yaşında dar-ı bekaya irtihal eden Hocaefendi'nin hayatında çok ibretlik yönler var gerçekten. İnşallah Tevfik-i ilahi refik olursa, hayatını geniş olarak İz Bırakanlar köşemizde istifadenize sunmayı düşündüğümüz İnam Hocaefendi, 37 yaşından sonra ilme başlayan ve âlimlik rütbe-i âliyesine mazhar olan bir büyüğümüz. Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin çok yakın dostu olan bu muhterem zatın ilme yöneliş macerasını Prof. Dr. Şener Dilek Hocamızın rengin ve zengin ifadeleriyle sizlerle paylaşırken merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet dileriz. Salih Okur/cevaplar.org

"İnam Hoca'nın dedesi Osman Efendi çok meşhur, büyük bir âlim imiş. Osmanlı döneminde İstanbul medreselerinde 35 yıl ilim tahsil etmiş. İlmini tekmil ettikten sonra İstanbul'dan ayrılmış, Of'a yerleşmiş, o bölgede büyük hizmetler yapmış ..

İnam Hoca'nın babası Muhyiddin Efendi de alim bir zat imiş .. O da Bayburt'ta yaşamış, imamlık yapmış. İnam Hoca babasının yanında okumaya başlamış, hafızlığını ikmal etmiş. ı4 yaşına gelince, babası vefat etmiş. Babası vefat edince okuyamamış, Arapça ilmini tamamlayamamış.

Gençlik çağına gelince köyde emsalleri İstanbul'un yolunu tutmuşlar .. İstanbul'un taşı toprağı altın diye .. Köyden pek çok genç İstanbul'a gidince, o da annesinden izin almış, İstanbul'un yolunu tutmuş ..O günkü şartlar içinde önce inşaatlarda amele olarak çalışmış.

Rahmetli İnam Hoca İstanbul hatıralarını şöyle anlatmıştı; "İnşaatlarda amele olarak çalıştım. Gündeliğim o günün parası ile otuz kuruştu. Bir müddet otuz kuruş gündelikle çalıştım. Sonra tetkik ettim, baktım duvar ören ustaların gündelikleri üç lira .. Arada çok büyük fark vardı. Üç lira nerede, otuz kuruş nerede? Kendi kendime karar verdim: 'Usta olmam lazım! Başka çarem yok!' dedim

Para biriktirdim, ustaların alet ve takımlarını aldım. Daha yakından ve dikkatli bir biçimde ustaları izlemeye başladım. Bir kaç ay içinde işi kavradım.

Bir inşaatta çalışmaya başlarken, inşaat ekibinin başındaki adam bana sordu: 'Usta mısın, amele misin? Ben de: 'Ustayım! ' dedim. Böylece duvar ustalığına başladım. O gün üç lira alınca, heyecan ve zevkimden sabaha kadar uyuyamadım.

Birkaç yıl inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştım. Gün geçtikçe maharetimi pekiştirdim. O zamanlar yollarda taştan örme kemerli köprüler yapılıyordu. Baktım kemerli köprü yapan taşeron ustalar bir köprüden üç bin lira kazanıyorlar. Ekibimi kurdum, taşeron olarak bir köprüyü üstlendim. Yapıp bitirdim. Arkasından iki, üç, beş .. İşleri büyütmeye başladım.

Sonra piyasayı tetkik ettim. Bina inşaatlarının daha karlı olduğunu gördüm. Bu sefer inşaat işleri ile ilgilenmeye başladım. İnşaatlarda taşeronluk yaptım. Cenab-ı Hak da önümüzü açtı. Elhamdülillah on onbeş yıl içinde İstanbul'un en tanınmış taşeronları arasına girdim.

Benim çalıştırdığım işçilerin ekserisi hemşerimdi. Birçoğu bizim köyden ve yakın civardaki köylerden gelen kişilerdi. Garibanlar İstanbul' da perişan olmasınlar diye onları öncelikle tercih ediyor, inşaatlarımda çalıştırıyordum.

Bir gün sabahın erken saatlerinde inşaat mahalline uğradım. Tabi o zamanlar kılık kıyafetim dikkat çekiciydi. Üzerimde lacivert bir takım elbise, grand tuvalet.. Tam bir ekabir..

İnşaatın yanı başında bir kahvehane vardı. Kahvehaneye gittim. Benim geldiğimi gören hemşerilerim hemen ayağa kalktılar; 'buyur, buyur' dediler. Kahvehanede oturdum, çayımı içmeye başladım.

O gün bizim köyden yaşlı bir zat da kahvehanede imiş. Sonradan öğrendim. Benim ondan haberim yoktu. O zat babamı ve dedemi çok yakından tanıyormuş. O yaşlı zat, benim kılık kıyafetime, oturuş kalkışıma bakmış; ahval ve hareketim anlaşılıyor ki onun hiç hoşuna gitmemiş. Hiç beğenmemiş, çok rahatsız olmuş ..

Çay içerken arkamdan oldukça gür bir ses duydum.

- "Şu zalim var ya, şu zalim!.."

Dondum. Baktım parmağı ile beni işaret ediyor. Hiddetli bir tavır içinde:

- "Bakın şuna! Şu zalim var ya şu zalim! Bunun dedesi Osmanlı döneminin meşhur müderrislerindendi, çok büyük bir âlim, fazıl ve kâmil bir zattı. Babası da iyi bir âlimdi. Şeytan bu zalimin dedesini kandıramadı, babasını da kandıramadı, ama dedesinden ve babasından alamadığı intikamını bu zalimden aldı .. Bu zalimden!" dedi.

Bu sözleri işitince, sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Rengim, benzim soldu. Nefesim kesildi. Konuşmaya takatim kalmadı. Hemen oradan kalktım. Evime gittim.

Eve kapandım, birkaç gün işe gitmedim. Üzüntü ve sıkıntıdan ellerimde ve yüzümde yaralar çıktı. Sonra yatağa düştüm. Hastanede yattım iki üç ay kadar. . Sonra uzun uzun düşündüm, karar verdim:

"Memleketime döneceğim ve yarım kalmış ilmimi tamamlayacağım. İlmimi ikmal ettikten sonra tekrar işlerime döneceğim" dedim.

Hastaneden çıktıktan sonra yeğenlerimi çağırdım, işi onlara devrettim. Bayburt'a döndüm."

Evet, İnam Hoca ciddi bir azim ve gayret ile Bayburt'a dönmüş, 37 yaşında yeniden ilme başlamış..Daha sonra Erzurum'a gelmiş, Erzurum'da yerleşmiş .. Erzurum müftüsü Sadık Efendi'den ve Sakıb Efendi'den ders almış ..

Kırkıncı Hocamızın ders mahalline gittiğim zamanlar, İnam Hoca'yı onunla Arapça ders mütalaasında görürdüm. İlme, tetebbuata fevkalade iştiyakı vardı İnam Hocamızın ..Kurşunlu Camisi'ndeki odasında da talebelere ders okutur, ilimle meşgul olurdu.

Evet, uzun bir ömür yaşadı İnam Hocamız ..

Dönmedi bir daha İstanbul'a ..

Dönmedi bir daha taşa, duvara, inşaata ..

Dönmedi bir daha paraya, pula, servete ..

Bir ömür boyu ilme, ibadete ve hizmete yöneldi..

Döndü Rabb-i Rahimine ..

Döndü Halık-ı Kerimine ..

İlim ile ömrünü tamamladı. .

Talim ile ömrünü sürdürdü..

Sonra her fani gibi göçtü Rahmet-i Rahman' a .. Rahmetullahi aleyh ..

Kaynak

Prof. Dr. Şener Dilek

Niçin Yaratıldı Şu İnsan?

S: ı79-ı83

Feyza Yayıncılık

İst.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ahmet, 2016-03-01 16:17:56

Şener Bey in eserini okudum,İnam Hoca rahmetli olduğunda gazetelerde hayat hikayesini okumuştum,aslında o zamandan bu tepki oluşmuştu.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2014-03-27 10:10:10

Ahmet bey, Biz İnam hocaefendinin biyografisini yazmadık ki, doğru mu yanlış mı diye sormaya hakkınız olsun. Şener beyin eserinde istidradi olarak anlattığı bir meseleyi nakletmekle yetindik. Selametle

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ahmet, 2014-03-27 06:47:34

Rahmetli inam hoca 37 yaşnda Bayburta gelerek Ahmet Hasbi Efendinin derslerine devam etmiş,onun hocaları tayin eden kurulda olduğu biliniyor,o sayede 10 yll civarunda okuyup bayburtta yeni camide imam oluyor..Erzuruma elli yaşını geçtikten sonra geliyor....Dolayısıyla Erzurumda ders aldığı hocalar anılırken Ahmed Hasbi Efendiden bahsetmemek sizce doğru mu

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ahmet, 2014-03-25 04:42:52

İnam hoca, Bayburtta uzun süre; milli eğitimden 1933 de emekli olduktan sonra allah rızası için ölünceye dek talebe yetiştiren Ahmet Hasbi AKER hOCA nın talebesi oldu.Hafızlığı dahil ilim tahsilini Şingah imamı da olan ahmet Efendi den yaptı.... Allah rahmet etsin ama inam hoca ilmi aldığı cennet mekan ahmed efendi den hiçmi bahsetmedi...Ve ahmed efendinin o kadar emek verdiğ talebeleri vefatından sonra kendi yazdıkları dahil kitaplarını almışlar elde hiçbiri yok...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

“NE CEVAP VERECEĞİM”

“NE CEVAP VERECEĞİM”

Merhum Ebul Hasan en Nedvi anlatıyor; “Sağlam kaynaklardan nakledilip okuduğumuza göre Şeyh A

ÂLİMİN İSTİKAMETİ

ÂLİMİN İSTİKAMETİ

Merhum Ebul Hasan en Nedvi, o mezalim sırasında şehid olan bir büyük âlimden şöyle bahsediyo

HASAN BASRİ ÇANTAY’IN BİR HADİS-İ ŞERİF HATIRASI

HASAN BASRİ ÇANTAY’IN BİR HADİS-İ ŞERİF HATIRASI

Hintli büyük müceddid âlim merhum Şah Veliyullah Dehlevi’nin en önemli şaheseri; “Hüccet

HEKİM ALİ PAŞA’YA HZ.PEYGAMBERİN SELAMI

HEKİM ALİ PAŞA’YA HZ.PEYGAMBERİN SELAMI

Müslümanın birisi borçlu düşmüş, ödeyemiyordu. Bir yatsı namazından sonra kalpten dua ett

“SUS, EŞŞEKLER DUYMASIN”

“SUS, EŞŞEKLER DUYMASIN”

M. Ragıp Öncel beyefendi anlatıyor; “Bir zaman Kırkıncı Hocanın medresesine bir öğretmen

ARI’NIN YAPTIKLARI

ARI’NIN YAPTIKLARI

Ragıb Öncel Bey anlatıyor; “Bir gün Karanlık Kümbet’te (Muhterem Kırkıncı Hocamın Erzu

“SON NEFESTE TOKLU DİYORDU”

“SON NEFESTE TOKLU DİYORDU”

M. Ragıp Öncel Bey anlatıyor; 1969 yıllarında Erzurum “Karanlık Kümbet’’te muhterem Kı

CAMİDE KAZA NAMAZI KILMAK

CAMİDE KAZA NAMAZI KILMAK

M. Ragıp Öncel beyefendi anlatıyor; “1970 yıllarında Erzurum’da vaizlik bilahare müftülü

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖMER NASUHİ EFENDİ’YE HÜRMETİ

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖMER NASUHİ EFENDİ’YE HÜRMETİ

Yazacağımız hatıra, Beşiktaşspor taraftarlarını keyiflendireceği kadar, bir zaman dinin ne

AKİF’İN EN HİCRANLI GÜNÜ

AKİF’İN EN HİCRANLI GÜNÜ

Meşrutiyet devrinde Sebilürreşad mecmuasının başyazarlığını yapan merhum Mehmed Akif beyin

HASAN HÜSNÜ ERDEM İLE ALAKALI BİR HATIRA

HASAN HÜSNÜ ERDEM İLE ALAKALI BİR HATIRA

Merhum Eşref Edip Fergan anlatıyor; “Bir gün Reis Hasan Hüsnü Erdem’i ziyarete gitmiştim.

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Yıldız Sarayı'nın İttihatçılar'ca Yağma Edilmesi(29 Nisan 1909) *Gazneli Mahmud'un Vefatı(30 Nisan 1030) *Yıldırım Bâyezid Tarafından Manisa'nın Fethi(1 Mayıs 1390) *Fatih Sultan Mehmed Hân'ın Vefatı(3 Mayıs 1481) *Eyüp Sultan Hazretleri(r.a.) Vefât

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI