Cevaplar.Org

HİKMET DAMLALARI–1

Hikmeti bilgiyle, tevazuyu hilim ile bir araya getiren alimlere o kadar çok ihtiyacımız var ki..İşte onlardan birinin 1970- 80’li yıllarda yaptığı sohbetlerinde tutulan notlar kıymetli bir ağab


Yusuf HAS

yusufhas@mynet.com

2006-10-24 16:13:37

Takdim

Hikmeti bilgiyle, tevazuyu hilim ile bir araya getiren alimlere o kadar çok ihtiyacımız var ki..İşte onlardan birinin 1970- 80’li yıllarda yaptığı sohbetlerinde tutulan notlar kıymetli bir ağabeyimiz vesilesi ile bize ulaştı.

Mehmed Kırkıncı Hocaefendiden bahsediyoruz. Hocamızın sohbetlerine bizzat iştirak edenler iyi bilirler ki, bu sohbetler de en uzak hakikatler en güzel misallerle dünyamıza aşina hale gelir, yakınlaşır. Farklı bir mantık örgüsü zihinleri sarmalar, sohbetin sıcaklığı, atmosferi sizde değişik esintilere sebep olur.

O zat-i âli kadrin gölgesinde serinlemiş, sohbetlerinde pişmiş kıymetli yazar Ömer Sevinçgül beyin dediği gibi; “Tedris halkasında her nevi muhatap bulunur. Gâh talebelerle hakaik-i İslamiyeyi müzakare eder, gâh müdakkik âlimlerle derin tetkikata girişir, gâh hayat-ı içtimaiyenin en mühim erkânına sırat-ı müstakimi anlatır, hâsılı her hal ve vaziyette, her zaman ve zeminde herkese davasını ve efkârını takdim eder, duyurur, sevdirir, müşahitlere de hüsn-ü misal olur.

Sizlerle her on beş günde bir paylaşmayı planladığımız bu sohbet notlarına hocamızın Hikmet Pırıltıları eserinden ilhamen Hikmet Damlaları ismini vermeyi uygun gördük. Kendilerine sıhhat ve afiyet diler, ellerinden öperiz. Yusuf Has..

Not: Hocamıza 10.01.2007 tarihinde bir dosya halinde götürülüp kendilerinin izni alınmıştır.

· Bir imtihanda 1000 Sorudan beşi çıkacak olursa 200/1 ihtimal hepsine çalıştırır. Ama Allah’ın cennete girdiren sualleri aynı zamanda cevap. Namaz hem sual hem cevap. Sual ve cevap ikisi de Hak’tandır.

· Amerika’ya Amerikan parası götürüyoruz da, Ahiret’e neden Ahiret parası götürmüyoruz?

· Padişahı ziyaret eden insanlar O’nun rızasını kazanmak için padişahın istediği şekilde hareket etmek zorunda kalırlar. “Ey Padişahım senin dediğin bir tarafa dursun. Biz kendi prensiplerimize göre sana itaatimizi göstereceğiz. “ deseler, padişahın rızasını almak şöyle dursun gazabına bile uğrarlar. İşte biz kullar da Allah’ın koyduğu kanunları kendimize göre ayarlayamayız. Mesela Kur’an’ı Türkçeleştirelim, namazın rekâtı değişsin, orucun günü değişsin diyemeyiz.

· Büyük insanları anlayabilseydik dimağımız dayanamaz, çatlardı.

· Risale-i Nur bu asrın tahakkümatı içindeki müminlere bir Sefine-i Nuh mesabesindedir. Kaptanı ise Bediüzzaman’dır. Bilmemek ne kâr?

· Hürriyet ne kendisine, ne de başkasına zararı dokunmayacak şekilde harekettir, serbestiyettir. Ateşin hürriyeti sobada durmaktır. Ona hudutsuz hürriyet vermekle sayısız hürriyetleri gasbetmesine sebep olmuş oluruz. Ateşe ne kadar odun atsan yakmam demez. Kurt, sürüye hürriyet sahibi olarak sokuldu mu, bir iki kuzu ile iktifa etmez. Çoğunu sıkar, murdar eder. Demek kuzuların hürriyeti için kurda hudut konur. Eğer ki bir anarşistin hürriyetine hudut konmazsa koskoca bir toplumu yer, bitirir, mahveder. Bir başbakanın yakasına yapışacak kadar ileri gider, vahşileşir.

· İbadetin semeratına (meyvelerine) zihni taalluk etmeyen bir mümin, etrafına neşrettiği güzel kokulardan bihaber olan gül ağacına benzer. İşte bu gül ağaçlarının dağıttığı kokulardan haberdar olanlar başta Peygamber-i Azam hazeratı ve bihakkın varis-i nübüvvet olan ulema-i zişan efendilerimizdir.

· Dava adamı kötü şartlar içinde fener gibidir. Bataklıkta çınar gibidir. Çınar hem çamuru kurutuyor, hem sivrisineği..Nebatat gibidir. Karbondioksit alan bitkiler onu kendine gıda yapıyor. Dava adamı kötü hayatı istihaleye tabi tutuyor. Panzehirdir, zehiri yemede seviyor.

· Tevazu, mahviyet maksada isal eden(ulaştıran) en kısa yoldur. Toprak tevazu ile yere serildiği halde kudretin ekser cilvesi onda tecelli eder. Meyveli ağaçlar devamlı yere meyleder, kavak yukarı.

*Aynı cereyan, farklı mahal ve tezgâhta farklı işler yapıyor. Mesela hızarda biçtiriyor, ampülde aydınlatıyor vs. İman ve İslamiyet cereyanı da farklı mizaçlı Hz. Ebubekir’de yumuşaklığı, hz. Ömer’de Celali netice vermesi de böyledir. Birinin sertliğini, öbürünün yumuşaklığını kıvamlandırıyor…

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

rıdvan, 2017-06-20 16:29:33

selamün aleykum bu yazıların çıktısını alıyorum hakkınızı helal edin

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Abdülkerim, 2006-10-26 22:40:10

Gerçekten çok enfes..Hocamın eserleri de aynı nefasette. Özellikle Kader Nedir, Ruh Nedir, Hikmet Pırıltıları,Alevilik Nedir, Hayatım Hatıralarım..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI