Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapuları örtmen için Onlardan her biri Allah’tan emanettir sana, Nasıl onlarla haram şey kesb edersin baksana.


2018-11-09 14:59:12

YEDİ A'ZA VAZİFELERİ

Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü'l âlemin

Onlar ile ateşin kapuları örtmen için

Onlardan her biri Allah'tan emanettir sana,

Nasıl onlarla haram şey kesb edersin baksana.

Rabbine layık olanı işle bunlarla müdam

Ta aleyhinde şehadet vermesinler der kıyam.(1)

Cümle Allah nimeti yolunda sarf eyle ey aziz

Lâb u lehvi(2) işlemekle kirletme gönlü ey aziz.

Âleme ibret gözüyle valideyn şeflat gözü,

İle mushaf Kâbe'ye bakman içün verdi gözü.

İşini görmen içün onla bu dünyada sen,

Ve ona karşı şükür şu ki harama bakmaman.

Çünkü her kim ki harama baksa ey can-ı peder,(3)

Anlayıştan hem hıfızdan kendini paysız eder.

Hem kulak virdi ki dinlersin de va'zı hem hadisi,

Hem de Kur'an-ı Kerim'i hem diğer nutk-u selisi

Sen ona karşı şükür et, yani hıfz et sen onu,

Gayr-i meşru söz ve ses dinlemesinden bil bunu.

Hem dilin faydaları ki okursun ilmini

Hem zikir, Kur'an, hadis hem emr-ü nehy-i şükrünü.

Hem onunla konuşursun görüyorsun işini,

İhtiyaçlı işlerinden bey(4) u rehn(5) gibisini.

Ve ona karşı şükür ki fuhşu söylememek,

Kimseye sebb etmemek(6), hem şehde zuri etmemek(7)

Bunların zararları çoktur hususan da lisan

Çünkü her tehlikeye atan seni odur bizan

Yediğin türlü taamlar karnın onu hal eder

Cümle azalarında he kan hem meniyi çok eder.

Kanla taat işlersin hem lüzumlu işleri,

Diğerle var edersin kendine yavruları

Görürsün hem onunla yimenin lezzetimi

İçmenin lezzetini de hem fercin lezzetini.

Ve onun şükrü haram hem şüpheli şey yimemek

Gece gündüz de dokuz lokmadan ekser yememek

Avretin lezzeti cimadır ki görürsün lezzeti

Hem olur yavru onunla bunda kullan avreti

Ve onun şükrü zinaya siz sakın yaklaşmayın

Kalble göz sakındır ondan, sakın oynatmayın.(8)

El ayakla her zaman Rabbin rızası alınır

Sayısızca maslahatlar ikisiyle işlenir.

İşleme elle haram şey hem haramı yazma sen

Zalime doğru yürüme yanlarında durma sen

Bunlara hakim gönüldür önce tahir et onu

Hep tedavi et onu emrazlardan bil bunu.

Dipnotlar

1- kıyamet günü

2- oynamayı ve gafleti

3- babanın ruhu

4- alım satım

5- borç bedelinde bir malı hapsetmek.

6- kişinin arkasında veya yüzünde sövmek

7-yalancı şahitlik

8- gözünüzü namahreme bakmakla kalbinizi de gördüğünüz namahremin şekli şemalini tasavvur etmekle meşgul ettirmeyiniz.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

DİLİN AFETLERİ Böylece olur müretteb cümle azalarına(1) Çokça afetler, kulak ver sen lisa

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

TASAVVUF VE AHLAK Bil ki kalb emrazları(1) için tedavi farz olur, Yani hırs, hem hased, ucb(2)

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

DİNEN SAKINCALI HALLER Kimsenin küfrüne razı olma, İslam dinine Meyl eden derhal şehadet gel

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

MEZHEBLER VE İMAMLAR Dinde mezheb bil ki dörttür, hepsi de haktır dahi Bunların imamları ha

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI