Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua et ki hased böyle gider.(1) Bir zayıf sudan yaratıldın, tekebbür itme(2) sen


2018-09-15 09:12:01

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI

Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder.

Mahsudun içün dua et ki hased böyle gider.(1)

Bir zayıf sudan yaratıldın, tekebbür itme(2) sen

 Rabbine hem cümle mahluka tevazu et(3) de sen.

Sen aceb görme güzel işlerini çünkü eğer,

Rab sana tevfik buyurmazsa olur hepsi beter(4)

Hâlıkından(5) başka kimse bil ki fayda veremez.

Taatı yakma dışında göşteriş hiç eylemez.

İçtihadından ziyade malları etme talep,

Her işinde ol sabırlı ki selamet der adab(6)

Ziyneti sevsen bile sen tezyin etme(7) kendini

Bil ki mezheb sahibi sevmez taassub etmeni.

Kızdığın anında şeytanı hatırla, et zikir

Herşeyi Rabbinden iste istedikçe seviniz.

Malını sarfeyle derhayru zekat(8) ey canfeda

Nefsini de aç bırak, tedric(9) ile budur deva.

Etme namahremle halvet(10), hem tasavvur etme sen(11).

Sadece aybınla meşgul ol da ol der hüsn-i zan.

Hep büyük alimlere dini sualler etmeli.

Kalb içün lazım deva bunlar hemen zapt etmeli.(12)

Bunların öğretmesi de farz olur babalara,

Sonra cedde(13), hem vâsi,(14) hem iltikat edenlere(15)

Hem reis-ü aile(16), hem mustair(17), muğdalara(18),

Hem imam(19), hem akraba, hem destigir salihlere(20)

Bu geçen tüm vacibatlar anladıktan sonra sen,

Dinle bu müstahsenat adabları ey can-ı men..

Dipnotlar

1- Hırs ve hased dermanı

2- kendini üstün görme

 3- alçak gönüllü ol.

4- kötü, çirkin

5- yaratandan

6- edeptedir.

7- süsleme

8- Malını hayırda, sadakada ve zekatta sarf et

9- azar azar (yavaş yavaş)

10- tek baş başa bir yerde kalmak.

11- Onların şekillerini de kalbinde tasavvur etme

12- ezberlenmeli

13- dedeye

14- vâsi; çocuk kendi vesayetine verilenler

15- iltikat edenlere; evlatlık edinenlere

16- aile reisi

17- işçi köleyi ödünç alıp çalıştıranlar

18- kendisine çocuklar emanet edilmişlere

19- devlet reisine

20- el tutucu Salihlere.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Sevgi, 2018-09-20 00:10:21

Çok güzel yazı olmuş, elinize sağlık

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

DİLİN AFETLERİ Böylece olur müretteb cümle azalarına(1) Çokça afetler, kulak ver sen lisa

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

TASAVVUF VE AHLAK Bil ki kalb emrazları(1) için tedavi farz olur, Yani hırs, hem hased, ucb(2)

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

DİNEN SAKINCALI HALLER Kimsenin küfrüne razı olma, İslam dinine Meyl eden derhal şehadet gel

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

MEZHEBLER VE İMAMLAR Dinde mezheb bil ki dörttür, hepsi de haktır dahi Bunların imamları ha

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

TAMAMLAMA Bil ki bunlardır şehadet kelimenin manaları Farz olur müminlere, tasdik içün bilme

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI