Cevaplar.Org

İSMAİL HAKKI ZEYREK HOCAEFENDİ’DEN HATIRALAR-2

DİYANET İŞLERİNDE İMTİHAN EDİLMEM -Hocam, bir de sohbetlerinizden hatırladığıma göre merhum babanızın Ankara’da Diyanet’te imtihana girmesi vardı.. -Önce ben 1952’de gittim, imtihana girdim.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-04-02 00:59:31

DİYANET İŞLERİNDE İMTİHAN EDİLMEM

-Hocam, bir de sohbetlerinizden hatırladığıma göre merhum babanızın Ankara'da Diyanet'te imtihana girmesi vardı..

-Önce ben 1952'de gittim, imtihana girdim.

-Ne imtihanı idi bu hocam?

-Medresede okunan bütün ilimlerden imtihan olunuyordu..

-Bu imtihanın sonucunda ne oluyordu?

-Benimkisi şöyle.. Buraya Nuri Efendi isminde bir Diyanet müfettişi gelmişti. Bir evde toplantı yapmışlar. Babamı da çağırmışlar. Babam o toplantıya iştirak etti, beni de yanında aldı, götürdü.

Orada o müfettiş babama bana neleri okutturduğunu sordu. Babam da "şunları şunları okuttum" dedi.

-O Nuri Efendi de medrese ehli demek ki..

-Tabii tabii… Afyonluydu bu zat. Babama "Ya, bu çocuğu gönder de, Diyanetteki imtihana girsin" dedi. Bu imtihanı kazananlar ileride vaiz veya müftü oluyorlardı. Ben henüz daha resmen vazife alacak çağda değildim.

Babam imtihana göndermeyi kabul etti. Orada bir hafta boyunca beni imtihan ettiler.

-İmtihanı yapanlar kimlerdi hocam, hatırlıyor musunuz?

-Hatırlıyorum. Hasan Fehmi Başoğlu(o zaman müşavere kurulu başkanıydı), Hasan Hüsnü Erdem, Şehid Oral, Kıvamüddin Burslan. Birisi daha vardı, ama onun ismini hatırlayamacağım. Bulgaristanlı bir zat.. Bere giyiyordu, nurani yüzlü bir zattı.

-Hocam bu zevat arasında ilmi en ileri hangisiydi acaba?

-Onu ben tartamam. Yalnız Kıvamüddin Burslan'ın ne gözleri görüyor, ne kulakları işitiyordu. Orada bir meseleyi müzakere ettikleri zaman Hasan Hüsnü Erdem elini onun kulağına götürüyor, orada ne netice aldıklarını ona anlatıyordu. Onun ilave edeceği bir şey olup olmadığını soruyorlardı. O da diyordu ki; "bu mesele filan yerde şöyle izah edilmiştir, filan yerde böyle izah edilmiştir, filan yerde de böyle izah edilmiştir." Bunun üzerine onun söylediği kitapları açıyorlar ve o kaynaklara bakıyorlardı.

Çok yaşlı değildi ama o zamanlar, herhalde altmış yaşlarındaydı.(Not: Aslen Kazanlı olan bu zat, 1891 doğumludur. Demek ki o tarihte 61 yaşındaydı.)

Neyse ben imtihanı verdim ve Manisa'ya döndüm.

"SENİN YETİŞTİRDİĞİN ÇOCUK EHLİYETİNE KÂFİ"

-Babanızın imtihana girmesi nasıl oldu hocam?

-Burada Demokrat Partiye gönül vermiş bir genç terzi vardı. Güya Risale-i Nur'a da taraftardı. Bir gün geldi bana dedi ki; "Buraya bir kaç tane bakan gelecek. Ben onlardan bazı isteklerde bulunacağım." "Sen hiç böyle topluluk karşısında konuştun mu?" diye sordum. "Konuşmadım" dedi. "O zaman gel de, beraber bir metin hazırlayalım. Ona bakarak sen konuş" dedim. "Olur" dedi, ama gelmedi.

Bakanlar gelmişler. Bu onların bulunduğu kongrede "biz şeriat istiyoruz" demiş. Bunu hapse götürmüşler. "Kim öğretti sana bunu" dediklerinde "Emin Efendi öğretti" demiş. Emin Efendi ile hiç münasebeti yok aslında. Sadece dükkânının önünden gelip geçerken babam selam vermiştir, o kadar yani.

Böyle olunca bu sefer babamın aleyhinde bir cereyan baş gösterdi. Diyanete de "bu şöyledir, böyledir" diye yazı yazmışlar. Onun için Diyanet bizzat kendisini görmek istedi Bunun üzerine babam Ankara'ya gitti.

Bir hafta imtihan etmişler. Demin bahsettiğim imtihan heyeti eline bir kitap vermişler. Kitabı veriyorlar, metnin izahını istiyorlar. "Biraz düşün" diyorlar. Orada bir masa var. Oraya gidiyorsun, düşünüyorsun. Sonra "tamam" diyorsun. Seni huzurlarına alıyorlar. Ondan sonra metni soruyorlar.

Babam demişti ki; "yerime gidiyorum. Rahat çıkarıyorum. Ama oraya gidiyorum, şaşırıyorum." Heyecandan söyleyemiyormuş. Ömründe böyle bir yere gitmemiş tabii.

O zaman Hasan Hüsnü Erdem Hocaefendi demiş ki: Hazret!(O, hazret diye konuşurdu hep) senin heyecanlanmana hiç gerek yok. Senin yetiştirdiğin oğlun, senin ehliyetini göstermeye yeter, kâfidir."

"Bu söz üzerine biraz serinledim, gittim rahatlıkla metni çözdüm" derdi babam.

- Emin Efendi o zamanki matbuatı takip eder miydi?

-Evet. Mesela Sebilürreşad'a aboneydi.

EMİN EFENDİ VE ZAYİ EDİLEN ESERİ

-Rahmetli babanızın bir eseri var mı?

-Yok..Yalnız şöyle bir şey var. Üstadı ziyaret etmeyi düşündüğü zaman biz kendisine Üstadın zat-ı muntazar olduğunu söylemiştik. Kabul etmek istemedi. Mehdi ve Deccal hakkındaki hadis-i şerifleri araştırmaya başladı. Topladıklarını bir risale haline getirdi. Tercümesini de ben yaptım. Birkaç sahifelik bir şey o zaten…

Daha sonra neydi o, bir yayınevi var. .... Yayınevi, Ahmed Feyzi ağabeyin Maidetü'l Kur'an adlı eserinin içinde onu neşretmiş, ama baştan sonuna kadar yanlış.. Hani Nasreddin Hocanın bir talebesi varmış..Hocanın verdiği dersi yazmış, sonra Nasreddin Hocaya "hocam, yanlış yazdığım yerlere bir mum koyuverin" demiş. Hoca da "olur ama sen bir kilo mum getir bana" demiş. Talebe; "Yahu hocam ne olacak bir kilo mum diye sormuş." Hoca da; "içine daldırıp batıracağım" demiş .....'ın işi de buna benzemiş. Altından girmiş, üstünden çıkmışlar..

ABDURRAHİM ZAPSU BEY

-Hocam, babanızın sevdiği insanlar arasında Abdurrahim Zapsu merhum da varmış, kısaca ondan da bahsedebilir miyiz?

- Abdurrahim Zapsu, Darülfünun İlahiyat Fakültesinin son sınıfından ayrılma. Darülfünun'un dinle ilgili kısımları kapatılınca son sınıfta ayrılmak zorunda kalmış. Buraya Maliye tahakkuk şefi olarak gönderilmiş. Babamla tanışmışlar. Yeni Camiye gelip giderdi.

Artık ilk gelişimiydi bilemiyorum. Babam bir mihrabiyeyi okumamı işaret etti. Okudum. Dışarı çıktığımızda babam "nasıl buldun, beğendin mi" diye Abdurrahim beye sordu. O da "Güzel de, yalnız "ha" ları çıkaramıyor" dedi. Ben o zamana kadar "ha"ları çıkarıp çıkaramadığımın hiç farkında değildim.

Onun "Ashab-ı Kiram" adlı el yazma bir kitabı vardı babamda. Zannediyorum neşredilmedi. Yüz sayfa kadar vardı. Babam "Abdürrahim Bey bu kitabı benim gözlerimin önünde, hiçbir kitaba müracaat etmeden yazdı" diyordu.

Abdurrahim bey buradan İstanbul'a döndükten sonra "Ehl-i Sünnet" adlı mecmuayı çıkarmaya başladı.

ALİ HAYDAR ÖZDAĞLAR HOCAEFENDİ

-Hocam, bir de o zaman gezici vaizlerden Ali Haydar Efendi'den bahsetmiştiniz?

-Ali Haydar Özdağlar. O resmi vaiz değildi. Resmi vazife almıyordu.

-Hocam, Üstad hazretleri de; " Hususan yeniden haber aldık ki, meşhur ve hakikatli ve kıymettar ve tesirli vaiz ve âlimlerden (Urfalı)Mahmud Efendi ve Ali Haydar Efendi Risale-i Nur'un ehemmiyetini tam takdir ederek bizleri pek çok mesrur edip, bizi himaye eden merhum Ali Rıza Efendi'nin zevalindeki acıyı izale ettiler" diyerek, bu zattan bahsediyor. 

-Kendisi Maraşlıydı. İstanbul'da, Fatih'te, Kıztaşı Dolap caddesinde oturuyordu. Boylu poslu, biraz esmerce gayet nâtuk bir adam. Babamla aynı yaşlardaydı tahmin ediyorum. Ayşe isminde bir hanımla evliydi.

Bazı zamanlar çıkar, Manisa, İzmir, Aydın gibi yerleri dolaşırdı. Vaaz eder, kimseden de bir şey almazdı. Buradan mesela Demirci'ye gider, Gördes'e gider, oradan Demirci, Gördes halıları alır, Manisa'ya getirir, buradaki ahbapları vasıtasıyla onları sattırırdı.

Milli mücadelede milis yüzbaşısıymış. Çok cesur bir adamdı. Babam da oldukça cesurdu, fakat bu kimseyle mukayese edilemeyecek kadar cesurdu. Kürsüye çıktığı zaman hiç çekinmeden her şeyi söylerdi. Biz çok heyecanla vaazlarını takip ederdik. Rıza Tevfik'in meşhur "Abdülhamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdat" şiirini ondan kürsüde birkaç kere dinlemekle ezberlemiştim.

O şiirin tamamını çekinmeden okurdu. Necip Fazıl da o şiiri neşretti ama bazı kısımlarını nokta nokta koyarak neşredebildi.

-İlmi seviyesini babanız nasıl bulurdu acaba?

-Çok takdir ederdi. Ali Haydar Efendi sekiz sene Medine-i Münevvere'de okuduğunu anlatırdı. Geceleri devamlı ibadetle meşgul olurdu. Bizim evde misafir kalırdı. Geceleyin hangi saatte baksan, daima kıyamdaydı.

Sabah namazından sonra, kuşluk vaktinde bir iki saat kadar uyurdu. Bütün uykusu bundan ibaretti.

-Maşallah. Yani hem âlim, hem abid…

-Hatta babama Şapka aleyhindeki delilleri "Şeyhzade" adlı eserden "burada şöyle yazıyor" diye ilk defa o göstermişti.

Bir hatırasını şöyle anlatmıştı; Milli mücadele yıllarında milis yüzbaşısıymış. İlk Reis-i Cumhurdan şüphelenmiş. "gideyim, bizzat konuşayım şununla" demiş. Trende kompartımanda izin almış, yanına girmiş. Bütün soracağı kritik soruları sormuş, ama hep müsbet cevap almış. "Eğer müsbet cevap almasaydım, o anda onu orada öldürecektim" diyordu.

Tabii karşı taraf da onun düşüncesini anlamış. Ali Haydar Efendi yanından çıkınca, korumalarına "yakalayın" demiş. Yakalamış, divan-ı harbe vermişler. "Divan-ı Harpte Çerkez Ethem beni idamdan kurtardı" diyordu.

-Devam edecek-

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

MEDRESE GÜNLERİ Medrese hocamız Seyda Molla Zeki o sıralar köyümüze yeni gelmişti. Kendisi

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

KIRKINCI HOCAMIZIN HATIRALARINDA 27 MAYIS

KIRKINCI HOCAMIZIN HATIRALARINDA 27 MAYIS

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN 27 MAYIS’I İKAZI Merhum Mehmed Kırkıncı Hocamız hatıralarında an

SEYDA FETHULLLAH AYTE EFENDİ’DEN BAZI HATIRALAR

SEYDA FETHULLLAH AYTE EFENDİ’DEN BAZI HATIRALAR

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, Ohinli müderris Şeyh Fethullah Ayte hocamızla Şubat ayı i

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

BİR PAPAZLA MUHAVERE Ben zaman zaman Avrupa ülkelerine davet edildim. Bir gün Almanya’nın Dü

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-14

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-14

ÖĞRETMENLERİN ŞUURU İstanbul’da bir öğretmenler gününde Fırat Kültür Merkezi'ne, konu

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-13

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-13

ANKARA RADYOSUNDA Ben 1964-68 yılları arasında Ankara radyosunda vazifeliydim. O sıralar Ankara

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-12

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-12

MEVLEVİLİĞİ Ben her defasında Arif Nihat Asya’nın elini öperdim. Bana elini kolay kolay ve

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-11

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-11

ARİF NİHAT ASYA İLE TANIŞMAM Ben Arif Nihat Asya’yı ilk defa Türk Ocağında tanıdım. Ger

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-10

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-10

ARİF NİHAT ASYA VE BAYRAK ŞİİRİ Arif Nihat Asya bir bayrak şairi olarak bilindi, öyle yaşa

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-9

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-9

ARİF NİHAT ASYA’NIN İLK HAYAT DEVRESİ Arif Nihat Asya Tokat’ın Kapusuz köyünden. Dedeler

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI