Cevaplar.Org

EŞREF EDİP’TEN; “SİZ Mİ DİNE KARŞI DEĞİLDİNİZ?”

1950 seçiminden az sonra, eski başbakanlardan, medrese kökenli Şemseddin Günaltay, İzmit CHP kongresinde: "CHP dine karşı değildir" sözlerini tekrarlıyordu. Buna karşı merhum Eşref Edip Bey, Sebil-ür Reşad mecmuasında çok acib bir cevab verdi. "Siz mi dine karşı değilsiniz?.." başlığıyla CHP'nin o güne kadar dini ve dine ait ma'bed ve saireyi nasıl tahrip ettiğini ispatlıyarak sıraladı Merhum yazar Eşref Edip Fergan(1882-1971) diyor ki;


2022-07-01 09:22:46

 1950 seçiminden az sonra, eski başbakanlardan, medrese kökenli Şemseddin Günaltay, İzmit CHP kongresinde: "CHP dine karşı değildir" sözlerini tekrarlıyordu. Buna karşı merhum Eşref Edip Bey, Sebil-ür Reşad mecmuasında çok acib bir cevab verdi. "Siz mi dine karşı değilsiniz?.." başlığıyla CHP'nin o güne kadar dini ve dine ait ma'bed ve saireyi nasıl tahrip ettiğini ispatlıyarak sıraladı Merhum yazar Eşref Edip Fergan(1882-1971) diyor ki;

... Günaltay üstadımıza sorarız: Mekteplerden din derslerini kim kaldırdı? Müslüman çocukların dinsiz, imansız yetiştirmek istiyen kimdi? Mekteplerde din ile Allah ve Peygamberle istihza eden, çocuklara Komünist fikrini aşılıyan kimdi?

 İçinde Kuran ayetleri yazılı diye din kitaplarını memleketin her tarafından toplatıp imha eden, Kur'an cüzü satanları tehdit eden, Kur'an cüzlerini parçalatıp yaktıran kimdi?

Bütün İslam din müesseselerinin kapılarına zincir vuran, içki sofralarında: "Bu gün kırkbin softanın ocağını yıktık" diye övünenler kimlerdir?

Ezan-ı Muhammediyi Kur'an lisanıyla okuyanları Cami'lerde Allahu Ekber diye Kamet getirenleri zindanlarda çürüten, tekbir sadalarını hortlamakla vasıflandıran kimdi?

Din namına cemiyet teşkilini men'eden, öte tarafta hıristiyanları, yahudi ve masonları istediği gibi cemiyet teşkil etmekte serbest bırıkan, ahkâm-ı diniyeden bahsedenleri dehşete düşürmek için katillere, canilere verilen cezayı onlara reva gören kimdi?

Cami'lerde Kur'an okuyan ve okutanları cürm-ü meşhut mahkemelerine sevkeden, çocukları Kur'an okuyan hafızları karşıdan dinlemekten bile men'eden kimdi?

Millet kürsüsünden "Din zehirdir" diye bağıran ve "Bu milletin kafasından din fikrini sökmek için bize daha otuz sene lazım" ve "Benim dinsizliğim taassup derecesindedir" diye dine karşı daha büyük su-i kasıdlar hazırlayan ve "Peyganberin Medineden koyduğu ayetler devletçiliğe aittir, bizi alakadar etmez" diyen Başbakanlar kimlerdi?

Halk evlerine dini derslerin girmesini yasak eden, Mecliste bir millet vekilinin millet kürsüsünden söylediği vech ile: "Millet vekillerine Allah bile dedirtmeyen" kimdi?

Din ulemasını, din adamlarını tahkir ve terzil eden, sefalet içinde süründüren, dilenecek hale getiren kimdi?

Alay sancaklarında yazılı olan Kelime-i Tevhidi, alay imamlarını, alay müftülerini kaldıran kimdi?

Ayet yazılı âbidelerini, kitabelerini parçalatan; Ayasofya'da Allah, Muhammed ve Hulefa-ı raşidîn'in isimleri yazılı levhaları asırlardan beri durduğu yerden indiren ve cami, dışına çıkarıp görünmez bir yerde parçalatmak isteyen, fakat kapıdan çıkmadığı için Cami'nin bir köşesine atan .. Ve Bulgaristan'da dünyanın her tarafından gelen muhtelif Hristiyan murahhaslardan mürekkep toplantıya, buradan hususî murahhas gönderen; ve orada alınan kararlar mucibince Ayasofya'yı Cami'likten çıkarıp müze haline getiren, Amerikadan mimarlar celb edip; Allah, Peygamber ve Hulefa-i Raşidîn levhalarının arkasındaki Bizans putlarını bin itina ile meydana çıkaran kimdi?

Zikrullah ile meşgul olan yerleri kapatan, din ve millet ulularının türbelerini seddedederek din ve millet düşmanı Farmason ocaklarını açan kimdi?

Park otelde müzik çalarken ve dans ederken; Mimar Sinan âsârından-Ayaz paşa camiinde Ezan okumaya başlandığı sırada, ötedenberi adet olduğu vechi, ile müzik susunca, "ezan okununca sükût etti" cevabına karşı: "Haydi devam"diye müzik ve dans devam ettiren, ferdası gün, belediye amelesine minareyi yıktıran ve bir daha orada Ezan okutmıyan, Camiide Park otel artistlerinin elbise gardolabı yaptıran kimdi?

Bahçe kapıda Hidayet camiini Türk Ticaret Bankasının kokmuş deri deposu yapan; Mercan'da sultan hanımın Samas-ı camiini Ermenî ve Yahudilere veren, mihrabında bir Yahudî kızı oturtan, minaresini fabrika bacası haline getiren; Unkapanındaki Camii Yahudi Lastik tamirhanesi yaptıran; Cerrahpaşadaki Şemseddin Molla camiinin tabanlarını söktüren, odun deposu yaptıran; Tahtakalede Sultan Fâtihin kumandanlarından Samas-ı evvel camiini paçavra deposu haline sokturan; Şehzadebaşındaki Burmalı Mescid denilen ve minaresi dünyada emsali olmıyan bir camii, marangozhane yaptıran; Dolmabahçe camiini müze haline getiren; Şehreminde Halkevinin karşısında Sultan Fatih'in ilk Cuma namazını kıldığı camii, karşısındaki CHP sini ziyareti sırasında: "Halk Partisinin şerefini ihlal ediyor, kaldırın!" diye Halk Parti başkanı Ahmet Bican'a emir veren; Göksu Kasrı karşısında Sultan camiinin bir akşam keyfi sırasında kaldırılmasını emreden, mihrabını dans salonu haline getiren; Heybeli camiindeki ezan sesinden rahatsız olarak, yıkılmasını emreden; Balata Muhyiddin Hamamı camiininin miharbını demirci ocağı yaptıran; Çarşıkapıdaki Pirî camiini kalıpcı İstafan'a veren kimdi?

Beytullahın, Ka'be-i muazzamanın resimlerini cami'lerden toplatan, cami'lerde mihrapların etrafındaki mumların üstünde yazılı" Maşaallah " kelimelerini kazıtan kimdi? Komünistlik teşekküllerini vücuda getiren, mekteplere Komünistlik sokan, mualimlerle dini tahkir ettiren, köy enstitülerini Komünist muallimlerle dolduran, milliyetçi gençleri en ağır işkenceler altında inleten kimdi ?

Süt ana ve süt kardeşle evlenmeyi men'eden hükümleri " Ben süt ana, Yoğurt ana tanımam" diye istihfaf eden; yüzlerce milyon müslümanın mukaddes peygamberini " Arap Mehmet" diye alay mevzuu yapan kimlerdi?..

Kaynak

Sebilur-Reşad mecmuası C.5, sayfa 35, Sayı 103 ve Mayıs 1951'den naklen Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, Cilt: 3, s. 2190-2192, Sebat Baım Yayın, İsr. 2019 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EŞREF EDİP’TEN; “SİZ Mİ DİNE KARŞI DEĞİLDİNİZ?”

EŞREF EDİP’TEN; “SİZ Mİ DİNE KARŞI DEĞİLDİNİZ?”

1950 seçiminden az sonra, eski başbakanlardan, medrese kökenli Şemseddin Günaltay, İzmit CHP

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI