Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

Güzelliğini Allah’tan dileriz Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim Kurtuluş yolun budur bunla amel et kardeşim Bu fakir böyle değildi lakin aldı yardımı Şeyh Muhammed Nûri’nin tercümesinden. Her demi


2019-01-30 08:57:25

SONUÇ

Güzelliğini Allah'tan dileriz

Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim

Kurtuluş yolun budur bunla amel et kardeşim

Bu fakir böyle değildi lakin aldı yardımı

Şeyh Muhammed Nûri'nin tercümesinden. Her demi 156

Her senâma müstahak olur da o, mislel Halil

Yâ ilâh-irham-huma ve'fu anil abdizzelil 157

Ya ilâhi sen bizimle lütfu ihsanda bulun

Hem müyesser et ilâhi bizlere doğru yolun 158

Hem bırakma ya ilahi sen bizi nefsimize

Kötülükler zira hep nefsten gelir başımıza

Biz yaşadıkça bize sâlih ameller et nasip

Ömrümüz sona erince de şahadet et nasib

Nez'i ruh ânında îkaz et bizi sen ya Mecid

Hem o la'netliyi bizden ya ilâhi et beid 160

Etme der âli huzur vechimizi ya rab siyah

Bilmeyiz ki ne deriz o gün sana biz ya ilah 161

Ya ilâhi ol sırattan geçiriver bizleri

Hem Muhammed hatırîçün serfiraz et bizleri. 162

Biz Sana kavuşmayı çok dileriz, ya Rab bize

Görmeni o gün nasip et merhamet et sen bize 163

Bizleri, anne ve baba hem bizim üstadları

Hem bize sıdk u safâ ile dua edenleri, 164

Sen afuv et bunları hem cümleten müminleri

Hem götür Cennete ashâb-i rasûl-i serveri 165

Dipnotlar

156 Bu fakir: bu kitabın mütercimi m şerif böyle bir tercümeye muktedir değildi

Şeyh Muhammed Nûri kuddise sirruhu, kendisi büyük alim Pervarili'dir. Merhum

şeyh Müşerref'in kardeşidir. İstanbul'da yaşıyor. Nehcul'enamı ilk tercüme

edendir. her demi: her zaman

157 Senâ-me: methime mislel-Halil: Siirtli molla Halil kuddise sirruhu gibi. ya ilah-irhamhuma: ey rabbim ikisin merhamet et ve'fu anil abdiz-zelil: ve bu zelil kulunu da affet

158 lütfu ihsanda: yumuşak davranmada, iyilik yapmada. Müyesser et: kolaylaştır.

159 şehâdet: şehid olmayı

60 Nez'i ruh: can çekişme îkaz et: uyandır ya mecid: şeref sahibi olan

Lanetli: şeytanı et beîd: uzak et

161 der âli huzur o yüce huzurunda vechimizi: yüzümüzü

162 serfiraz: Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan.

163 O gün: kavuşma günü

164 üstadlar: hocalarımız. sıdku safa ile: doğruluk ve saf kalple

165 etbâi rasûli serveri: önderi, Rasulullah olan ümmet (sallâhu aleyhi ve âlihi

vesellem

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

Güzelliğini Allah’tan dileriz Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim Kurtuluş yolu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NAMAZ BAHSİ Rabb-i âlem bu namazlar hediye etti sana, Ta ki bunlar hiç bırakmasın ki kir kals

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

ELBİSE BAHSİ Hem tekebbür(1) hem de fahr(2) için libası giyme sen. Hassaten Rabbe taat etmen

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

Bil ki lezzetli taaamlar Halık’ın verdi sana, Hem suyu, hem de yemişler, hem libas verdi sana

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI