Cevaplar.Org

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ 'NİN VASİYETNÂMESİ

Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes'ud olur, çünkü bunlar güzel ahlâkın en önemli hususlarıdır:


2011-10-23 08:22:18

"Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes'ud olur, çünkü bunlar güzel ahlâkın en önemli hususlarıdır:

*Asla kâfirlerden dost edinme, mü'minlerden de düşmanın olmasın.

*Dünyada sermayen takvâ olsun.

*Nefsini de ölülerden say.

*Allah'ı ve Resûlullah'ı devamlı an ki, her tehlikeden kurtulmuş olasın.

*"Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve hayır ile şerre inandım." de. Çünkü biz, hiç bir peygamberi ayırmayız, hepsine îman ederiz. Mü'minler:"İşittik ve itâat ettik ve senden afv dileriz, zira sana geleceğiz Allah'ım" derler.

Eğer bu sayılanlara riayet edersen, Allah celle ve alâ sana dört şey ihsan eder. Dördü dünyada, dördü de âhirette.

Dünyada verilecek olanlar:

"1-Sözde doğruluk,

2- Amelde ihlâs,

3- Rızıkta kanaat,

4- Yüce makamlara ulaşma."

*"Sözünde doğruluk istersen, innâ enzelnâhu sûresine devam et.

*Eğer rızkının yağmur gibi helâlinden gelmesini istersen, Felâk sûresini okumaya devam et.

*İnsanların şerrinden emin olmak istersen, Kul eûzü bi Rabbinnâsi 'ye devam et.

*Eğer bir iş yapmaya ve helâl kazanmaya tâlip isen şu duâyı oku: "Bismillâhirrahmânirrahîm, el-Melikül Hakkül Mübîn, ni'mel Mevlâ ve ni'mennasîr."

*Yasin sûresiyle Vâkıa sûresini de oku. Rızkın yağmur gibi sana gelir.

*Eğer her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen istiğfara devam et, günde en az yüz defa istiğfar et .

*Eğer binlerce dertten kurtulmak istersen "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim'e devam et.

*Eğer sana gelen musibeti kaldırmak istersen "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciu'an'a devam et.

*Eğer huşû istersen, fuzulû bakışlarını terket. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzulî konuşmayı bırak.

*Eğer ibâdetin tadını almak istersen, gündüz oruç tut ve geceleyin ibâdet et.

*Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen, insanların ayıplarını aramaktan vazgeç.

*Eğer Allah korkusunu yaşamak istersen, vesveseyi bırak.

*Her kötülükten korunmak istersen, kötü zan yapmayı bırak.

*Kalbinin öldürülmesini istemezsen, günde kırk defa "Yâ Hayyü yâ Kayyûmü lâ ilâhe illâ ente" duâsına devam et.

*Eğer kıyamette Peygamberimizi görmek istersen, Küvviret, İnfitâr ve İnşikak sûrelerine devam et.

*Eğer kıyamette yüzünün berraklığını istersen, gece namazına devam et.

* Eğer kıyametteki susuzluktan kurtulmak istersen, oruca devam et.

*Kabir azabından kurtulmak istersen, pisliklerden sakın ve haram rızık yemekten kaçın.

*İnsanların en zengini olmak istersen, kanaat ehli ol.

*İnsanların en âbidi olmak istersen, Resûlullah'ın sünnetlerine yapış.

Çünkü Resûlullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu: "Haramlardan kaçın ki en iyi ibâdet edenlerden olasınız."

*Allah'ın taksimine râzı ol ki insanların en zengini olasın."

*Komşularına iyilikte bulun ki mü'min olasın.

*İnsanları sev ki, müslüman olasın.

*Çok fazla gülme; çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

*İyi Müslümanlardan olmak istersen, Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen O'nu görmez isen de O seni görmektedir.

*İmanını olgunlaştırmak istersen, ahlâkını güzelleştireceksin.

*Allah'ın sevgisini kazanmak istersen, insanların işlerini göreceksin.

*Alnın açık Allah'a kavuşmak istersen, cenâbetlikten yıkanacaksın.

*Kıyamet gününde nurlanmak istersen, hiç bir kimseye zulmetmeyeceksin.

*İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah'a tevekkül edeceksin.

*Allah'ın gazabından emîn olmak istersen, Allah'ın kullarına buğzetmeyeceksin.

*Duânın kabulünü istersen, faiz yemeyi, haram yemeyi bırakacaksın.

*Kıyamette rezil rüsvây olmayayım dersen, şehvet ahlâklarından vazgeçeceksin.

*Büyük günahlardan korunmak istersen çirkin ahlâklarından vazgeçeceksin.

*Allah'ın gazabından kurtulmak istersen, verdiğin sadakayı gizli yapacaksın ve sıla-i rahimi ihmal etmeyeceksin, akrabanı yoklayacaksın.

*Eğer kalbini din üzerine sâbit kılmak istersen şu duâyı okuyacaksın:" Allahümme sebbit kalbî alâ dînike "Yâ Rab, kalbimi dinin üzerine sabit kıl." diyeceksin.

Kaynak

Kadın ve Aile Dergisi'nin 113. sayısından alınmıştır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SİTE HARİTASI