Cevaplar.Org

ŞEYHÜLİSLAM

Soru: Şeyhul-İslâm sözü ne zaman kullanıldı? Şeyhu’l-İslâm sıfatının mahiyeti nedir? Bu sıfatla ün yapmış olanlar kimlerdir?


2008-07-01 01:01:10

Soru: Şeyhul-İslâm sözü ne zaman kullanıldı? Şeyhu’l-İslâm sıfatının mahiyeti nedir? Bu sıfatla ün yapmış olanlar kimlerdir?

Cevap: Âlimlerin örfünde (kabul ve telakkilerinde) şeyhu’l-İslâm, fetva vermede ön sırayı alan, büyük fakihlerin, şerefli ve yüce âlimlerin arasında meydana gelen uyuşmazlıklardaki müşkülleri çözme yetkisine sahip olanlara verilen bir sıfattır.

Hicretin beşinci ve altıncı yüz yılında bu sıfatla meşhur olan büyük zatlardan bazıları şunlardır:

Şeyhu`l-İslâm Burhanüddin Ali es- Sa`di

Şeyhu`l-İslâm Atâ b. Hamza es-Sa`di

Şeyhu`l-İslâm Ali b. Muhammed el-İsbîcâbi,

Şeyhu`l-İslâm Abdürreşid el-Buharî,( Hidaye sahibinin dedesi)

Şeyhu`l-İslâm Burhanüddin Ali el-Mergînanî(Hidaye sahibi)

Şeyhu`l,İslâm Nizamüddîn Ömer (Hidaye sahibinin oğlu)

Şeyhu`l-İslâm Mahmud el-Evzecendi vb.

Bunları Kefnevî, Şeyhu’l İslâm Mahmud Evzecendi’nin biyografisinde anlatılmaktadır.

Sehavî, allâme İbni Hacer`in hayatını anlatan el-Cevahir adındaki kitabında diyor ki; geçmiş büyük âlimler şeyhul-İslâm sıfatını akli ve nakli ilimlerde derin bir ihtisasa sahip olmakla beraber Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyan zatlara vermişlerdir.

Bazen bu sıfat velâyet derecesine ulaşanlar da verilmiştir. Bazen de İslâm’da ömrü uzun olanlara verilir. Böylece bu kişi “saçını sakalını İslâm uğrunda ağartmış olan kimseye bu ak saçları(kıyamet gününde) onun için bir nur olacaktır” ifadesinin içine girenlerden olur.

Şeyh sözü şeyhaynden yani Ebubekir ve Ömer(radıyallahû anhûma) den sonraki büyükler arasında meşhur değildi. Ancak onlar bu sıfatla anılmışlardı. Sonra geçmiş âlimlerden bir grup bu sıfatla meşhur oldular. Hatta sekizinci yüzyılın başında bu sıfat o kadar değerden düştü ki sayılamayacak kadar çok kişi bu sıfatı taşır oldu.

Yüce mahkeme hâkimine, ilim ve irfandan yoksun olsa da, yaşlı olmasa da, bu sıfat bir lâkap olarak verildi. Ne diyelim “Biz Allah için varız ve biz sonunda O`na döneceğiz.” Sehavî’nin sözü burada son buldu.

Lüknevî: Sonra bu sıfat, ilim ve takva kisvesinden yoksun olsa da fetva makamını işgal edenlere bir lâkap oldu, diyor.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI