Cevaplar.Org

SAHABİ EBU UBEYDE b. CERRAH (R.A) IN HAYATINDAN SAHNELER

Soru: Yüce sahabi Ebu Ubeyde Amir b.el-Cerrah(radıyallahü anh)’ın hayatından bir şeyler anlatır mısınız?


2008-05-14 03:30:43

Soru: Yüce sahabi Ebu Ubeyde Amir b.el-Cerrah(radıyallahü anh)’ın hayatından bir şeyler anlatır mısınız?

Cevap: Ebu Ubeyde Amir b. Cerrah (radıyallahü anh) İslamla ilk şereflenenlerden ve aşere-i mübeşşeyi tamamlayan Allah’ın değerli altı kulundan biriydi. O sahabe-i kiramın en faziletlilerinden ve İslam kumandanlarından bir kumandan, islama ilk dehalet eden bahtiyarlardandı.

Onu Hz. Ebubekir (radıyallahü anh) islama çağırmış, O da bu daveti hemen kabul etmiş ve hicretin 18, yılında ve Hz Ömer (radıyallahü anh) ‘in hilafeti zamanında taun (veba) dan şehit oluncaya kadar islamdan ayrılmamıştı.

Ebu Ubeyde (radıyallahü anh) Allah Resulü’nün (Sallallahü aleyhi vesellem) bütün savaşlarına katılmış, onların hiç birinden geri kalmamış ve hiçbirine sırt çevirmemişti. Hepsinde korkmadan, yılmadan sebat etnişti. O önüne geçeni parçalayan bir arslan, atılgan bir yiğitti. Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) onu çok sever ve onun hakkında “ümmetin emini” buyururlardı. Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) onu Allah yolunda savaşan birçok seriye (küçük askeri birlik) lerin kumandanlığına seçmişti.

Resulüllah (Sallallahü aleyhi vesellem) birçok önemli işleri ona bırakır ve ona büyük i’timad beslerdi.

O faziletli, zahid, müstakim ve dosdoğru bir adamdı. Kararlı idi. Dünya ona hiç tesir edememiş ve asla aldatamamıştı.

İkinci Halife Ömer b. Hattap (radıyallahü anh)’ın devrinde emir’ül –mü’minin Hz Ömer tarafından Halid b.Velid (radıyallahü anh) ‘ın azlinden sonra şam beldelerini fetheden İslam ordularının başkumandanlığına getirilmişti Hazreti Halid (radıyallahü anh) de Ebu Ubeyde’nin (radıyallahü anh) sancağı altına bir nefer olarak girmişti.

Hz. Ebu Ubeyde (radıyallahü anh) yukarıda bahsettiğimiz gibi Hicretin 18. yılında vefat etti Ürdünğavrı’nda(1)defnedildi. Mübarek kabri bellidir ve ziyaretgatır.(2)

Dipnotlar:

1-Şeria Nehrinin batısına düşen Beysan karyesinin sonunda bulunan ve Amentü denilen köydedir.(Mütercim)

2-Bu bilgiler EBU UBEYDE adlı kitaptan alınmıştır. s/ 47–49

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI