Cevaplar.Org

Bira Haramdır

Soru: Ben doğu Avrupa ülkelerinden birinde bir fakültede okuyan bir gencim. Namazlarımı ve diğer ibadetlerime devam ediyorum. Toplum, eş ve dostlar çok bira içiyorlar. Bana Müslüman öğrencilerden birisi İmam Ebu Hanife (rahimehullah) Hz.lerinin


2008-02-27 03:06:12

Soru: Ben doğu Avrupa ülkelerinden birinde bir fakültede okuyan bir gencim. Namazlarımı ve diğer ibadetlerime devam ediyorum. Toplum, eş ve dostlar çok bira içiyorlar. Bana Müslüman öğrencilerden birisi İmam Ebu Hanife (rahimehullah) Hz.lerinin birayı mubah saydığını söyledi. Hanefi mezhebine göre birayı içmenin caiz olup olmadığı hususunda beni aydınlatır mısınız?

Cevap: Şarabın haram olduğundan icma’ vardır. Âlimlerden ve fakihlerden iki kişi arasında bile bunda bir ayrılık olmamıştır. Fakat nebizin haram olması(1) hakkında sahabilerin ve tabiin arasında görüş farkı vardır. Bunlardan her birinin mezhebinin dayandığı deliller ve sözlerinin doğruluğunu gösteren şahidler vardır.

Ebu Hanife(R.A) Hz.leri “nebiz”i mubah “müdame” (şarab)yi sarhoşluk versin veya vermesin haram saymıştır. Ve hangi maddeden elde edilirse edilsin sarhoşluk veren her şey haramdır. Sarhoşluk vereceğine kuvvetle kanaat getirdiği bir şeyi içmekte haramdır. Çünkü sekr(=sarhoşluk) içilecek olan hangi şeyde olursa olsun haramdır. Hz.Ebu Hanife’nin mubah saydığı nebiz, içenin din ve dünyasına ait faydalar sağladığı, onu içmekle bedenini kuvvetlendirmeyi esas aldığı nebizdir. İmam Ebu Yusuf ta bu görüşte Ebu Hanife ile beraberdir. Ancak bu iki imamın ictihad arkadaşı olan İmam Muhammed b. Hasan es-Şibani bu görüşte onlara muhalif kalmıştır. Ona göre nebiz haramdır. Sarhoşluk veren içkilerden olan bira az önce de ifade edildiği gibi haramdır. Allahü Sübhanehu ve Taala Hz.leri doğruyu en iyi bilendir.

Dipnot:

Nebiz: Hurmadan, kuru üzümden, bal, buğday veya başka tanelerden elde edilen içkidir. Bu taneler suya atılır, içleri çıkıncaya kadar suda bırakılır. Nebiz kelimesi “nebz” kökünden gelmektedir ki bu da bir şeyi bir yere atmak demektir.

Nebizlerden pişirilmemiş olanı haramdır. Ve kaynayıp katılaştığı ve köpük attığı zaman haram olduğu hususunda sahabenin icmaı vardır. Hurmadan elde edilen nebizin haramlığı hususunda birçok hadis varid olduğu gibi helal olduğu hakkında da hadisler rivayet edilmiştir. Buna bira en haram sayılanı pişirilmemiş olanına, helal sayılanı pişirilmiş olanına hamledilerek çelişki bertaraf edilmiş olur.

Sahabilerin ileri gelenlerinden Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Abdullah b.Mes’ud gibi Bedir kahramanlarından olan zatlar nebizi helal görmüşler. Şa’bi, İbrahim en-Nahai de böyle söylemişlerdir.

Rivayet ediliyor ki imam bazı talebelerine dedi ki: sünnet ve camaatın şartlarından birisi de küpcükteki nebizi haram görmemektir. (bak. Reddü’l-Muhtar Kitabü’l-Eşribe) (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI