KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii’nin görüşü) Not; ondandır ki


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-01 08:03:26

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati;

a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii'nin görüşü) Not; ondandır ki Üstad Bediüzzaman da; " Ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki: İmam-ı Şafiî (R.A.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'anda yüzondört defa nâzil olmuştur."(Sözler; s. 12) der. (Salih Okur)

b-Her surenin başından bir ayet değildir.(İmam Malik'in görüşü)

c-Müstakil bir ayettir ama surenin cüz'ü değildir. Sureleri birbirinden ayırt etmek için başlarına yazılmıştır(İmam-ı Azam'ın görüşü)

d-Fatiha'nın başındaki besmele ondan bir ayettir, diğerlerinde değildir.(İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşü) s. 210

47-Eldeki en eski Türkçe Kur'an meali, Oğuz Türkçesi ile Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Mahmut tarafından 1333 tarihinde yapışmıştır. Daha eskidir diyenler de var. S. 215

48-Hangi devirde tefsir ilmi çoksa, orada terakki vardır. Gerileme devirlerinde tefsir ilmi de düşmüştür. S. 219

49- Asım Efendi merhumun Kamus tercümesinde yazdığına göre, Tefsir kelimesinin kökü olan fesr kelimesi "örtülü nesneyi keşf ve ây'an etmek" demektir. s. 220

50-Rivayet tefsirlerinin er derli toplusu Taberi tefsiridir. Dirayet tefsirinde ise Fahr-ı Razi'nin tefsiridir. S. 222

51-Rivayet tefsirine "me'sur tefsir", dirayet tefsirine "rey tefsiri" de denilir. S.222

52-İbn-i Halaveyh der ki; münafık kelimesi Cahiliyye döneminde bilinmeyen bir kavramdır. S. 223

53- Maliki fakihi İbnül Arabi der ki; "Cahiliyye sözlerinde ve şiirlerinde fasık kelimesi işitilmiş değildir. S. 223

54-Esbab-ı Nüzulü en iyi bilen sahabe Hz. Ali'dir.(r.a) s. 223

55-Tabiin müfessirlerinin başı İmam Mücahid'dir. S.224

56-Tabiinin diğer meşhur müfessirleri; Said bin Cübeyr, Ata bin Rebah, İkrime, Tavus, Mesruk, Katade, Hasan Basri, Ata-i Horasani. S.224

57-Süfyan-ı Sevri rahimehullah demiştir ki; "Tefsiri dört kişiden alın; Said bin Cübeyr, Mücahid, İkrime, Dahhak. S. 224

58-Katade demiştir ki; "Tabiin'in en âlimleri dört kişidir;

Menasık'te(İbâdet edecek yerler. İbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarzları bilmekte); Ata bin Rebah

Tefsirde; Said bin Cübeyr

Siyerde; İkrime,

Helal ve Haramları bilmede; Hasan-ı Basri. S.224

59-Tebe-i Tabiin'in meşhur müfessirleri; Süfyan bin Uyeyne, Veki bin Cerrah, İshak bin Ravaheyh, Abdurrezzak, Adid bin Humeyd, İmam Buhari, İbn-i Mace, Hakim, İbn-i Hibban. S. 224

60-İmam Mücahid der ki; İbn-i Abbas'a(r.a) Kur'an'ı üç defa arz ettim, dinlettim. Her ayet başında durdurdum ve "ne hakkında nazil oldu" diye sordum. S.224

 61-İlk tefsir kitabı yazan İmam Mücahid'dir. İlk hadis kitabı yazan İmam Zühri'dir. S. 224

62-İbn-i Hazm, Kurtubi tefsiri için; "O tefsirin misli yoktur" demiştir. S. 230

63-Tefsir ilminin altın devri hicri altıncı asırda başlıyor. S. 231

64-Ebu Suud tefsiri Arap ulemasınca pek makbul kabul edilir. S. 231

65-Keşfüz Zünun 300'den fazla tefsirin ismini sayar. S.243

66-E. Renan, Endülüs'te yakılan İslam kütüphanelerinin birinde 300 ciltlik bir tefsir'in bulunduğunu ve onun da- maalesef- o ilim hazineleriyle beraber yandığını yazar. 243

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI