Cevaplar.Org

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü(aleyhisalatu vesselam)'ın onu Abdurrahman olarak değiştirdiğini..(1) Abdurrahman bin Avf(r.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-20 16:20:36

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü(aleyhisalatu vesselam)'ın onu Abdurrahman olarak değiştirdiğini..(1)

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın Allah Rasulü(Sallallahu aleyhi ve sellem) ile yaşıt olduğunu..(2)

Abdurrahman bin Avf hazretlerinin biri Habeşistan, diğeri Medine'ye olmak üzere iki defa hicret etme şerefine erdiğini..(3)

Medine'ye hicret ettikten hemen sonra Muhacirlerin kısa bir sürede ticarete ve Medine pazarına hâkim olup, Yahudilerin ekonomik hegemonyalarını yıktığını.. Bu kutlu zatlardan Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın kısa sürede sayılı servet sahiplerinden biri haline geldiğini..

Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) malının artması ve bereketlenmesi için dua ettiği bu zatın bazen Suriye'ye yedi yüz develik ticaret kervanı yolladığını ve bir keresinde de yedi yüz deveyi yükleriyle beraber Allah yolunda infak ettiğini.. Onun malları Medine'ye geldiği zaman bütün şehirde bir hareket, piyasada bir ferahlık müşahede edilir olduğunu.. Hatta kendisinin bu bereket karşısında; "Allah'a çok şükür, elimi kuma dokundursam(sanki) altın oluyor" buyurduğunu..(4)

Bir gün Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı Hz. Halid bin Velid'den şikâyet etmesi üzerine Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in Halid bin Velid'e şöyle buyurduğunu; "Ya Halid! Ehl-i Bedir'den hiçbirine eza etme. Uhud dağı kadar altın sadaka versen onlardan birisinin derecesine ulaşamazsın."(5)

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Uhud günü büyük kahramanlıklar gösterdiğini.. Ön dişleri kırılıp, 20 küsur yara alana kadar direndiğini.. Ayağından aldığı yaralar yüzünden topal kaldığını..(6)

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Tebük seferinde mal ve mülkünün yarısını İslam ordusuna bağışladığını..Bir defasında da Mısır'dan dönen yüz develik ticaret kervanını Medineli yetimlere vakfettiğini.(7)

Tebuk gazvesinde bir sabah namazında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın bir iş için bir yere gitmesi üzerine, sabah namazının vakti geçememesi için Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın imamete geçtiğini. İkinci rekatta cemaate yetişen Peygamberimizin namazdan sonra; "Bir nebi, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz" buyurduğunu..(8)

Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın cenazesi kabre götürülürken Sa'd bin Ebu Vakkas'ın ona hitaben "Ey koca dağ" diye hitapta bulunduğunu..(9)

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman'ın Medine'nin en namdar fukaha ve muhaddislerinden olduğunu..(10)

Dipnotlar

1-Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 2, Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:7

2-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, Asr-ı Saadet

3-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:6

4-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashab-ı Kiram, Bediüzzaman Said Nursi-Mektubat, Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:7

5-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

6-S. Mübarek el-Furi, Er Rahiku'l Mahtum, terc. H. İbrahim Kutlay, Risale Yayınları, İst. 1999

7-Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi

8-Hilmizade İbrahim Rıfat, Meşhur Ashab Ve Fukaha, Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

9-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e

10-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI