Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-57

Tabiin İmamlarından Mesruk’un; “Sahabenin ilmi altı kişide toplanmıştır; “Ömer, Ali, Ubeyy bin Kab, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda, İbn-i Mesud. Sonra bu altının ilmi de Hz. Ali ve Abdullah bin Mesud’da toplanmıştır” dediğini. Ünlü muhaddis Zeyneddin Iraki’nin bu sözü izah sadedinde; “Hz. Ali ve İbn-u Mesud hususi gayretleriyle diğerlerinin ilimlerini de kendilerine katmışlardır” yorumunda bulunduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-08-31 03:56:04

*Tabiin İmamlarından Mesruk'un; "Sahabenin ilmi altı kişide toplanmıştır; "Ömer, Ali, Ubeyy bin Kab, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda, İbn-i Mesud. Sonra bu altının ilmi de Hz. Ali ve Abdullah bin Mesud'da toplanmıştır" dediğini. Ünlü muhaddis Zeyneddin Iraki'nin bu sözü izah sadedinde; "Hz. Ali ve İbn-u Mesud hususi gayretleriyle diğerlerinin ilimlerini de kendilerine katmışlardır" yorumunda bulunduğunu..

*Sahabe içerisinde 200-300 arasında Abdullah isimli zat olmasına rağmen içlerinde ilimleriyle temayüz eden dört tanesinin "Abâdile"(Abdullahlar) diye meşhur olduğunu. Bu zatların bir meselede ittifak ettiklerinde "bu abâdilenin görüşüdür" diye kitaplarda geçtiğini. Bu zevatın; Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As ve Abdullah bin Zübeyir(radiyallahu anhüm) olduğunu. Bu zatların bu isimle şöhret buldukları zaman hayatta olmayan Abdullah bin Mesud(r.a) hazretlerinin bu sebeble onların arasında zikredilmediğini.

* İmam Zühri'nin; "Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) diğer zevcelerinin ve bütün kadınların ilmi toplansa Hz. Aişe'nin ilmi hepsini geçer" dediğini.

*Tabiin âlimlerinden Tavus'a onca yaşlı sahabe varken neden yaşça onlardan genç olan Abdullah bin Abbas'a(r.a) talebe olduğunun sorulması üzerine onun şöyle cevap verdiğini; "Ben Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) ashabından yetmiş(bir rivayete 500) tanesini gördüm. Ancak bir meselede ihtilaf ettiler mi, İbn-i Abbas'ın kavlini benimsiyorlardı" dediğini, bir başka rivayette ise; "İbn-i Abbas'a muhalefet etseler, ' o mesele senin dediğin gibidir' 'sen haklıymışsın' demeden dağılmazlardı" dediğini.

*Tabiinin büyük âlimlerinden Said bin Cübeyr hazretlerinin; "Ben İbnu Abbas'tan dinler ve öyle memnun olurdum ki, izin verse başından öperdim" dediğini.

*Ebu Hureyre(r.a) hazretlerinin Ashab-ı Suffeyi "edyâfu'l İslam(İslam'ın misafirleri) olarak tavsif ettiğini.

*Hz. Peygamberin vefatında 18 yaşında olan Hz. Aişe'nin vefat ettiğinde 66 yaşında olduğunu..

Kaynak

1-Prof. Dr. İbrahim Canan, Sahabe Dünyası, Nesil Basım Yayın, İst. 1996

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI