Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-34

*Osman bin Mazun(r.a)’un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-07 06:07:00

*Osman bin Mazun(r.a)'un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..

*Osman bin Mazun hazretlerinin hicretten 30 ay sonra vefat ettiğini.. O zamana kadar Müslüman mezarlığı olmayan Medine'de, Resul-i Ekrem(Sallalahu aleyhi ve sellem) hazretlerinin Baki mevkiini kabristan olarak seçtiğini. Osman bin Mazun'un da Baki kabristanına ilk defnedilen Müslüman olduğunu..

* İslam devletinde ilk hapishanelerin Hz. Ömer(r.a) devrinde açıldığını..

*Sürgün cezasının da Hz. Ömer(r.a)'in getirdiği yeniliklerden olduğunu..

*Dört halife arasında akrabalık yönüyle Peygamberimize en uzak olanın Hz. Ömer(r.a) olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in oğlu Abdurrahman'ın ancak Hudeybiyye sulhundan sonra İslam'a girdiğini..

*Abdullah bin Cahş'ın(r.a) annesi Ümeyme'nin Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası olduğunu..

*Abdullah bin Cahş'ın Uhud günü Ebu'l Hakem bin Ahnes es-Sekafi'nin attığı oklarla şehid düştüğünü

* Hz. Ömer(r.a)'in Mecusi'nin darbesiyle şehid olmadan önce kendisinden sonraki halifeyi seçmek için bir şûranın tertibini emrettiğinde; "Salim(Ebu Huzeyfe'nin azadlısı, Yemame şehidi, büyük Kur'an kârisi) hayatta olsaydı, şûra'ya hacet yoktu. Çünkü ben onu yerime getirirdim" buyurduğunu..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'in Hz. Muaviye(r.a)'nin ordusunda komutan olarak Haricilere karşı savaşlara iştirak ettiğini. Yine kendisinin Eba Eyyub Ensari(r.a)'nın da içinde bulunduğu İstanbul kuşatmasına katıldığını..

* Abdullah bin Ömer'in Kur'an ayetleri üzerinde derin tefekkürlerde bulunduğunu, Bakara suresi üzerinde dört sene çalıştığını..

*Ebu Hureyre'nin asıl isminin Umeyr bin Âmir olduğunu, fakat Ebu Hureyre künyesi ile meşhur olduğunu..

Kaynaklar

1- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ali Genceli, Cilt:3, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

2- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 2, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI