SİGARA KULLANAN KARDEŞLERİMİZE

Sigara kullanan kardeşlerimiz kendilerinden gelen sigaranın kötü kokusuyla, toplumu ve özellikle beraber yattıkları eşlerini rahatsız eden sigara bağımlıları, müminin daima güzel kokmasını ve kötü kokulardan kesinlikle uzak durmasını ısrarla talep eden ayet ve hadisleri, aklıselimle düşünsünler ve ibret alsınlar.


2013-03-02 02:49:47

Sigara kullanan kardeşlerimiz kendilerinden gelen sigaranın kötü kokusuyla, toplumu ve özellikle beraber yattıkları eşlerini rahatsız eden sigara bağımlıları, müminin daima güzel kokmasını ve kötü kokulardan kesinlikle uzak durmasını ısrarla talep eden ayet ve hadisleri, aklıselimle düşünsünler ve ibret alsınlar.

Özellikle şu hadisi iyi düşünsünler: "Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse bizim mescidimize kesinlikle yaklaşmasın."(Buhari, Müslim)

Düşünsünler ki, eğer Peygamber efendimiz, soğan ve sarımsak yiyenin ağzından kötü koku geliyor diye mescide yaklaşmasını yasaklıyor ve girdiği takdirde de (Hz. Ömer'in rivayet ettiği hadiste geçtiği üzere) onu oradan çıkarttırıyor ise, kokusu soğan ve pırasanın kokusundan daha kötü olan sigara kokusuyla camiye girmeyi, nasıl uygun görüyorlar ve camide nasıl oturabiliyorlar? Özel ve genel toplantılara katılarak insanlara o rahatsız edici kötü kokuyla eziyet vermeyi nasıl benimseyebiliyorlar?

Müslümanlara eziyet vermenin haram oluşu, İslam'da genel geçer bir kuraldır. Peygamber efendimiz: "İslam'da zarar vermek ve zarara karşılık zarar vermekte yasaktır." (İbn-i Mace, Darekutni , Muvatta)diye buyurmuştur.

 Bizim için yegâne üsve-i hasene olan Resulullah (s.a.v), balın kokusu bile olsa kendisinden en ufak kötü bir koku hissedildiğinde bu onun çok ağırına gider ve bunu kabullenemezdi. Öyleyse bir müslümanın – özelliklede bulundukları topluma ve bütün insanlığa daima örnek olması gereken ehli ilmin- nasıl olurda kendisinden o pis kokunun gelmesi, onun ağrına gitmez ve bunu kendisine nasıl yakıştırabilir?

Dikkat buyuralım ki, şimdiye kadar bahsettiklerimiz sadece sigaranın başkalarına verdiği zarar hakkındadır; kişinin kendisine verdiği zararlara gelince, bu içler acısı bir durum arz etmektedir. Hiç şüphesiz ki, sigara, ümmetin ve ferdin büyük meblağda parasını berheva etmektedir. Sigaraya verilen para ne kişiye ne de ümmete hiçbir yararı olmadığı gibi onlara büsbütün zarar olarak dönmektedir.

Sigaranın sebep olduğu sıhhi zarara gelince, bütün doktorlar –hatta aklı olan herkes- sigaranın sağlığa verdiği zararın telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu konusunda hemfikirdirler. Ve sigaranın, senede milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğu inkar kabul etmez bir vakıadır.

Önceki dönemlerde sigaranın verdiği zararın böylesine büyük bir boyutta olduğu bilinmiyordu. Bu yüzdendir ki, eski dönem âlimlerinin cumhuru (çoğunluğu), sigaraya ya caiz ya da mekruh demiştir.

Günümüz âlimleri, sigaranın telafi edilemeyecek boyutta verdiği zarardan haberdar oldukları için hemen hemen tamamı, sigaranın haram olduğu yönünde görüş belirtmiş ve bu hüküm üzerinde neredeyse icma etmiştir.

Asrımızın otorite âlimlerinden Şeyh Yusuf el-Karadavi sigaranın hükmü hakkında bir makale yazmış ve başlığını da "Sigaranın Hükmü Hâlâ 'Muhtelefun Fih'(1)mi Olacak?" diye koymuştur.(2)

Netice itibariyle, eğer bir insan; dinine, sağlığına, malına ve toplumuna ya da bunlardan en az birine önem veriyor ve onlara zarar vermek istemiyorsa –özellikle beraber yattığı ve gece gündüz beraber yaşadığı hayat arkadaşına eziyet vermek istemiyorsa – sigarayı bırakması elzemdir.

Bu meyanda tekrar vurgulamak isterim ki, hakları gözetilmesi gereken en önemli kişi, insanın eşidir. Durum bu iken ve Peygamberimiz (s.a.v): "Sizin en faziletliniz, eşine en iyi davrananızdır; içinizde eşine en iyi davranan benim. Kadınlara ancak değerli olan değer verir ve onları ancak, düşük olan aşağılar"(3) demiş iken, kişinin hâlâ sigara kokusuyla eşini rahatsız edip onun hakkına riayet etmemesi hayrete şayandır.

Bir insan, insan kaldığı müddetçe yukarda serdettiğimiz şeylere elbette ki, önem verecektir. Tamamına önem vermese bile, kuşkusuz ki bir kısmına kesinlikle önem verecektir ve bu, onun sigarayı bırakması için yeterli sebep teşkil etmektedir.

Dipnotlar

1-Haram olduğu kesin olmayan, caiz mi, değil mi diye hükmü hakkında ihtilafa düşülen.

2-Bu makaleyi, www.islamonline.com'dan bulabilirsiniz.

3-İbn Asakir

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI