Cevaplar.Org

HZ. HULEYDE BİNTİ KAYS (R.ANHA)

Ölümünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen Resûlullah’ın cenaze namazını kıldığı ve dua buyurduğu Berâ İbni Ma'rur’un hanımı.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-22 03:59:57

Ölümünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen Resûlullah'ın cenaze namazını kıldığı ve dua buyurduğu Berâ İbni Ma'rur'un hanımı.

BABASI:

Kays İbni Sâbit.

NESEBİ:

Vehmân kabilesinden, Huleyde Binti Kays İbni Sâbit İbni Hâlid İbni Hâlid İbni Eşca'.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Oğlu Bişr'e izafeten kendisine Ümmü Bişr denilmiştir.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v İlk Müslümanlardan ve ilk biat edenlerdendir.

v Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) vefat edeceği sırada Huleyde Binti Kays, Efendimizin huzurunda bulunmuştur.

HAYATI:

Hz. Huleyde (r.anha) Ensar'dan olup ilk Müslüman olanlardandır. Benî Seleme'den Berâ İbni Ma'rur ile evlenmiştir.

Resûlullah'ın ashabı Mekke'den Yesrib'e grup grup hicret etmeye başladılar. Fakat el-Berâ İbn Ma'rur, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Yesrib'e hicret etmeden önce hastalandı. Ölüm yatağındayken Resûlullah'a, malının üçte birini dilediği yere vermesini vasiyet etti ve şöyle dedi: "Beni kabrimde kıbleye (Ka'be'ye) doğru çevirin." Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) el-Berâ İbn Ma'rur'un ölümünden bir ay sonra geldi. el-Berâ'nın hanımı Huleyde Binti Kays: "Ya Resûlullah! Bu, bey'at edenlerin ilki, kıbleye yönelenlerin ilki, malının üçte birini vasiyet edenlerin ilki ve nakîb'lerden biri olan el-Berâ'nın kabridir" dedi.

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ashabının saflar halinde durmasını istedi ve ona (el-Berâ'a) cenaze namazı kıldı ve şöyle dedi: "Allah'ım! Ona mağfiret et, ona acı ve ondan hoşnut ol."

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) vefatına yakın hastalandığı vakit, Hz. Huleyde'de (r.anha) Hz. Peygamber'in huzuruna girip: "Yâ Resûlallah! Ne kadar da hararetiniz vardır. Hiç böyle hararet kimsede görmedim" dedi. Peygamberimiz: "Hararet ne kadar çok olursa ecri de fazladır. Bizim üzerimizdeki sıkıntılar çoğaldıkça ecrimiz de çoğalır" buyurdular. Sonra yine Resûlullah: "Benim hastalığıma ne dersin Huleyde?" diye sordu. Huleyde ise: "Zannedersem "Zatülcenb"dir Yâ Resûlallah" diye cevap verdi. Peygamberimiz: "Hak Teâlâ bana bu belayı musallat etmesin ve bu şeytan vesvesesini benim kalbimden uzak etsin, zannımca benimle senin oğlun birlikte Hayber savaşında yediğimiz zehirli keçi etinin neticelerindendir ki, içerde kaldı kaldı da şimdi tekrar ortaya çıkıyor. İçeriden içeriye işini gördü bu defa dışarıya da çıkmağa başladı" buyurdular.

Hayber Yahudilerinden Zeyneb Binti Hâris el-Yahudiyye, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz'i keçi etinden zehirlemek istediği zaman, Hz. Huleyde'nin oğlu Bişr İbnu'l-Berâ'de o keçi etinden yemişti ve bu yediği zehirli etten ötürü de vefat etti. Bişr'in şehit edilmesi üzerine, Bişr'in varisleri Hz. Peygamber'e müracaat ettiler ve kısas istediler. Hz. Peygamber'de emretti ve kadın öldürüldü.

Hz. Huleyde'nin vefat tarihi ve diğer ahvali belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Hz. Huleyde (r.anha), Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) huzuruna gelip şöyle sordu: "Yâ Resûlallah! Ölüler de anlayıp duyarlar mı?" Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: "Senin elin tozlanmıştır. Temiz ruhlar cennette yeşil kuşlar gibidir, kuşlar cennette ağaçların dallarından yapraklarından atlayıp uçabilirlerse o zaman demek ruhlar da anlar ve duyarlar."

v Bir kuşluk vakti Huleyde Bint Kays Medine yolunda Fatiha süresini okuyarak yürüyordu. Karşısına Hz. Ali, İmran İbni Husayn ve Enes İbn Malik çıktı. Hz. Ali şöyle dedi: "Ümmü Bişr (Huleyde)! mırıldadığın nedir?"
Huleyde Bint Kays: "Fatiha sûresini okuyorum" dedi. Hz. Ali: "Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) şöyle dediğini duydum: "Fatiha Arşın altındaki hazineden indirilmiştir."
İmran İbn Husayn da şöyle dedi: "Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) şöyle dediğini duydum: "Fatiha ve Âyet'el-Kursî'yi kullar bir evde okusun da o gün onlara insan ve cin gözü dokunsun, bu mümkün değildir."
Enes İbn Malik şöyle dedi: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu: "Kur'ân'ın en faziletlisi el Hamdu lillahi Rabbi'l-âlemin'dir."
Daha sonra şunu ilâve etti: "Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) şöyle dediğini duydum: Allah Teâlâ, bana çok şeyler lütfetti. Bana şöyle dedi: Ben sana Fâtiha'yı verdim. O benim arşımın hazinelerindendir. Sonra onu aramızda ikiye böldüm."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI