KUR’AN-I KERİM’İN FAZİLETİ HAKKINDA HADİSLER

1.“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” 2.“Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa o harfin karşılığında


2008-06-02 01:57:11

1.“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

2.“Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa o harfin karşılığında kendisine bir sevap verilir. Her sevabın karşılığında on mislidir. Elif-Lam-Mim bir harftir demiyorum. Fakat Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim de bir harftir.”

3.“Şüphesiz ki Allah, bu kitap sebebiyle bir takım milletleri yüceltir ve diğer bir kısmını da alçaltır.”

4.“Kur’an’ı okuyan mümin, kokusu hoş ve tadı güzel turunç gibidir. Kur’an’ı okumayan mümin ise, tadı güzel olup kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an’ı okuyan facir (günahkâr kimse) kokusu güzel olup tadı acı olan reyhane bitkisi gibidir. Kur’an okumayan facir ise tadı acı olup kokusu olmayan Ebu Cehil karpuzu gibidir. İyi arkadaş güzel koku satan kimse gibidir. Sana ondan hiçbir şey sirayet etmese güzel koku sirayet eder. Kötü arkadaş ta demirci körüğü çeken gibidir. Onun is ve karasından sana bir şey bulaşmasa bile dumanı seni rahatsız eder.”

5.“Kur’an’ı maharetle okuyan kimse Allah’a yakın olan yüce meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyip zorluk çekerek okuyan kimseye ise iki kat ecir vardır.”

6.“Ebu Zerr(ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir. : “Ya Rasulallah, bana öğüt ver” dedim. “Allah’a karşı gelmekten sakın, takva yolunu tut. Çünkü o bütün işlerin başıdır.” Buyurdu. “-Ya Rasulallah! Daha ne tavsiye edersiniz?” dedim. “Kur’an’ı okumaya devam et. Çünkü Kur’an dünyada senin için bir nurdur. Yolunu aydınlatır. Gökte senin için bir azıktır, kıyamette sana faydası dokunur” buyurdu. Başka bir rivayette şu ilave vardır: “....Diline sahip ol, ancak hayır söyle. Şüphesiz ki sen ancak bununla şeytanı yenersin.”

7.“Kur’an şefaatçidir, şefaati kabul edilir. Savunucudur, savunması kabul edilir. Kim onu lider kabul edip peşinden gider (hükümlerine uyar)sa kendisini cennete götürür. Kim de onu arkasına iterse kendisini cehenneme sevk eder.”

8.“Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir.”

9.“ Kim, Kur’an-ı Kerim’i okuyup içerisindeki hükümlerle amel ederse kıyamet gününde ana ve babasına bir taç giydirilir ki parlaklığı, güneşin evlerdeki parlaklığından daha güzeldir. Ya Kur’an’la amel edene verilecek mükâfatı tahmin edebiliyor musunuz ?”

10.“Kur’an öğreniniz, okuyunuz ve okutunuz. Zira Kur’an-ı öğrenip okuyan, onunla amel eden, hafızasında Kur’an olduğu halde uyuyan kimsenin hali ise, içi misk dolu, ağzı bağlı dağarcık gibidir.”

11.“Sizler Allah’ın kelamı olan Kur’an’dan daha faziletli bir şey ile Allah’a dönemezsiniz”. Başka bir rivayette “Kur’an-ı Kerim Allah’a gökler, yer ve aralarında bulunan varlıklardan daha sevimlidir.” buyurulmuştur.

12.“Ümmetlerin en şereflileri Hamele-i Kur’an (Kur’an-ı ezberleyip ona hizmet edenler) ve geceleri ibadet edenlerdir.” Başka bir rivayette “Hamele-i Kur’an cennet ehlinin bayraktarlarıdır” buyrulmaktadır.

13.“Kim Kur’an’ı okur da onunla insanları sömürür, mallarını yemeye vesile edinirse, kıyamet gününde yüzü etten soyulmuş olarak gelir.”

14.“Kur’an-ı seslerinizle güzelleştirin. Çünkü güzel ses Kur’an’ın güzelliğini arttırır. Başka bir rivayette “Güzel ses Kur’an-ın ziynetidir.” Bir başka rivayette ise “Her şeyin bir süsü vardır. Kur’an’ın süsü de güzel sestir” buyrulmaktadır.

15.“Kur’an-ı hüzünle oku. Çünkü o hüzünle inmiştir.” Bir başka rivayette “Kur’an’ı okuyun ve ağlayın, şayet ağlayamıyorsanız ağlamaya çalışınız.”

16.“Kur’an-ı okuyunuz. Şüphesiz Allah, Kur’an-ı ezberleyen bir kalbe azab etmez.” Başka bir rivayette ise şu ilave vardır: “...Kur’an-ı sevenlere müjdeler olsun.”

17.“Kur’an apaçık bir nurdur. Hikmetli bir zikir (kitap) ve dosdoğru bir yoldur.” Bir başka rivayette “Bu Kur’an Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Yiyebildiğiniz kadar onun (ruhları doyuran, insanı manen yücelten) nimetlerinden tadınız. Şüphesiz ki bu Kur’an Allah’ın ipidir. (bir ucu semada, bir ucu yeryüzündedir. Düşenler ancak ona tutunmak suretiyle kalkabilirler.) O,apaçık bir nurdur (insanları aydınlatır). Faydalı şifadır. (Maddi ve manevi dertlerin devası ondadır.) Kur’an, kendisine sarılanların koruyucusu, kendisine uyanların kurtarıcısıdır. Kur’an’a uyan doğru yoldan sapmaz ki kınansın; eğrilmez ki doğrultulsun. Kur’an’ın insanları hayrete düşüren şeyleri tükenmez. O, çok okumakla eskimez (her okuyuşta insana daha fazla bir haz ve şevk verir. Daha yeni yeni şeyler anlaşılır.) Onu okuyunuz. Çünkü Allah onu okumanın her harfine 10 sevap verir.”

18.“Kur’an devadır.” Bir başka rivayette “En hayırlı dua Kur’an’dır.” Bir başka rivayette ise “İki şifaya sarılınız. Bunlar bal ve Kur’an’dır.”

19.“Kim Allah kitabından bir ayet dinlerse ona kat kat sevap yazılır, kim de ondan bir ayet okursa kıyamette kendisine nur olur.”

20. İki kimseye gıpta edilir: Birisi kendisine Allah’ın Kur’an öğrenmeyi nasip ettiği kimsedir ki, gece gündüz onunla meşgul olur. Diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği kimse olup, gece gündüz onu hayır yerlere sarf eder.”

Not: Bu hadisler Aliyyü’l – Kari’nin Kur’an- Kerim’in fazileti hakkında derlediği hadislerden seçilmiştir. Tercümeleri Durak Pusmaz’a aittir. Kitap Bahar Yayınları tarafından hadislerin Arapça kaynakları da verilerek basılmıştır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Ahmet, 2011-12-25 16:05:01

Hadisler güzelde güzelde bir çalışma fakat kaynakları da yazılırsa daha iyi olur.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Berat, 2011-11-03 16:10:26

Allah (c.c.) razi olsun :)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

yaren, 2009-05-14 01:54:54

bilgilerinizden faydalandım.Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI