Cevaplar.Org

EL-MUSAVVİR


2002-04-07 16:45:40

Her sabah ekseriyet itibariyle ayna karşısında suretimize bir çekidüzen vermek için geçirdiğimiz zamana bakınca insan Musavvir ism-i şerifini düşünmeden edemiyor.Zira Hâlık,Bâri ve Musavvir üçgeninin son köşesini teşkil eden bu rahmet dolu isim "Tasvir eden,her şeye bir şekil ve suret veren, her şekli diğerinden farklı kılan,mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan"(1) anlamlarına geliyor. Bu ism-i şerifin iki cephesi vardır.İlki maddi suretlere ikincisi ise manevi suretlere bakar.Nur Külliyatında da "sima-yı istidadiye-i hususiye" ve "sima-yı vechiye-i şahsiye"(2) ibareleriyle buna dikkat çekilir. Takdir edersiniz ki her insan farklı bir simaya sahip olduğu gibi ruhlarıyla da farklı bir karaktere sahiptirler. Bu çeşitlilik ise insanoğlunun gelişiminde,fikir yapısında büyük rol oynamıştır.Bu açıdan bakıldığında bu şükredilmesi gereken çok büyük bir rahmettir. Şimdi de bu ism-i şerif vasıtasıyla maddi suretler ve bunun bereketi üzerine tefekkür edelim.Mahlukat henüz var edilmemişken,her şeyin mahiyeti -yani manevi siması- Allahü Teala'nın(cc) sonsuz ilminde mevcuttu.Ve daha sonra bunlar bizim içinde yaşadığımız kainat sahnesine çıkarıldıklarında,bir suret aldılar.Üstelik bu öyle bir suretti ki,varlıkların manevi ve maddi simalarını çelişki ve çarpışma yumağına atmıyordu.Mesela sonsuz hikmet sahibi Allahü Teala(cc) tarafından insanoğlu aklını ve kabiliyetini en verimli kullanabileceği bir surette yaratıldı.Ve bize yabancı gelmeyen bir ses bu hakikatı şöyle dile getirmemiş miydi: "Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm"(3) Evet,Allahü Teala (cc) rahmetiyle sadece manevi simaya uygun maddi suretler vermedi,bir de değişik şekillerde, güzelliklerde aynı türden canlılar ve cansız varlıklar yarattı.Öyle ki,bu farklılık mesela insanlarda parmak izlerinde bile okunabilirdi.Bu ne büyük,ne geniş bir sanattır! Kainatta o kadar çok varlık var ki ve biz bu ism-i şerifin tecellisini o kadar geniş,o kadar çok müşahede edebiliriz ki adeta bu tecellide sonsuzluğu hissederiz. Üstelik bu tecelli sadece bir kereliğe mahsus bir şey değildir.Her an her yerde bulutlar şekilden şekile, varlık suretten surete girmez mi?Ve bütün bunlar olup biterken insanlar da adeta mevsimler gibi hem manen,hem maddeten şekilden şekile girmiyor mu?Evet giriyor...Ve bunda öyle bir rahmet tecellisi hissettiriyor ki,seyret gitsin!Hele bir düşünelim;eğer hepimiz aynı olsaydık,her şey olduğu gibi kalsaydı halimiz nice olurdu?Hadi bundan doğabilecek karışıklıkları,sorunları çözdük diyelim(ki bu bana imkansız gibi görünüyor),bunun üstümüzde hasıl edeceği etki nasıl olurdu?Evet,Allahü Teala(cc) bizim için,varlık için her şeyi hikmetiyle en uygun,en güzel biçimde var etmiştir. Mesela insan vücudunun ya da dünyanın nasıl hikmetlice yaratıldığına sık sık değinildiğinden ve inşallah ileride daha sık değineceğimizden bunu şimdilik atlıyoruz,tabii tefekkür kapılarını açık unutarak... Evet,en büyük Sanatkar'ın(cc) rahmetini kafamızı nereye çevirirsek çevirelim,bazen bir civcivin yumurtadan çıkışında,bazen çocukların bulutları var olan figürlere benzeterek eğlendikleri oyunda,bazen ise yarım saat aynanın karşısında saç baş düzelten gencin suretinde müşahede ediyoruz.Etmemek ne mümkün! Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:55 2-a.g.e. sayfa:55 3-a.g.e. sayfa:56 Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 64,65,66,67 2-http://www.isimler.s5.com Tam adres:http://www.isimler.s5.com/musavvir.htm 3-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:55,56,57 4-http://www.esmaulhusna.com 5-İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:285 6-http://www.birdemet.net Tam adres: http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 7-http://www.kalbinsesi.com Tam adres:http://kalbinsesi1.hypermart.net/esma/musavvir.htm 8-Beyan Dergisi'nin (Ekmel Yayıncılık,Paz. ve Tic. Ltd. Şti. http://www.beyan.com.tr) Ocak 2002'de(Yıl:3,Sayı: 35) verdiği "En güzel İsimler Esmâ-ül Hüsnâ" adlı cd

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI