Cevaplar.Org

BİR ALİMİN BÜYÜK BİR HAREKETİ

Merhum Tahirü’l Mevlevi “Kıssalar ve Hisseler” adlı eserinde, büyük bir alimin büyük bir tevazu ve mahviyetini bizlere takdim ediyor. Asıl adı Mehmed olup “Evliya hoca” diye meşhur olan bir zat, Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Şeyh Osman Selahaddin Dede Efendi’ye ders okutuyormus.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2021-06-23 06:11:54

Merhum Tahirü'l Mevlevi "Kıssalar ve Hisseler" adlı eserinde, büyük bir alimin büyük bir tevazu ve mahviyetini bizlere takdim ediyor.

Asıl adı Mehmed olup "Evliya hoca" diye meşhur olan bir zat, Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Şeyh Osman Selahaddin Dede Efendi'ye ders okutuyormus.

1858-59 senesinde dersler bitmiş ve Evliya hocanın şeyh efendiye icazet vermesi lazım gelmiş. İcazet merasimi için çok büyük bir kalabalık toplanmış.

Gerisini Tahir efendi'den okuyalım;

"Meydanı ortasına yüksek bir minber, minderin önüne sedefli bir rahle konulmuştu ki, icazet verecek Evliya Hoca'nın makamı idi. Rahlenin karşısına serilen bir seccade üstünde, icazet alacak şeyh Osman Efendi oturuyordu. İcazetnâmeler ve aşırlar okunup dua edilmişti.

Birden bire, o vakte kadar görülmeyen ve hiç kimsenin hatır ve hayalinden geçmeyen bir hadise oldu. Minder üstünde oturan Evliya hoca, makamından fırladı, seccadenin üstünde ve şakirdinin karşısında diz çöktü, başındaki kavuğu çıkarıp rahlenin üstüne koydu. Ondan sonra;

"Ey Osman Efendi! Şimdiye kadar ben senin hocandım, bundan sonra da sen benim şeyhim ol! Şimdi bir sikke(Mevlevi külahı) getirt, tekbirleyip başıma giydir. Sen de benim şeyhim ol" diyerek minderden kalkımış, seccadenin üstüne ve şakirdi Osman Efendi'nin önüne diz çöküp, şakirdinin dizi üzerine başını uzattı...

Hocanın göstermiş olduğu şu tevazu, dünyada hiç değilse bile pek az kişinin yapabileceği bir harekettir. Çünkü o kadar cemaat karşısında hocalık minderinden kalkıp da müridlik seccadesine oturmak ve senelerce okuttuğu şakirdinin dizine kemâl-i ihlas ile baş koymak, benliğini tamamıyla izale etmiş olanların elinden gelebilir.

Osman Efendi özür dilese de, hocanın ısrarına karşı dediğini yapmaya mecbur oldu. Şakirdinin eliyle Evliya Hoca'nın başına bir sikke giydirilmiştir. Rahmetullahi aleyh.

Kaynak

Tahirü'l Mevlevi, Kıssalar ve Hisseler, haz. Mustafa Kirenci, Büyüyen Ay Yayınları, İst. 2020, 1. Baskı

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Doğumu(30 Mart 1432)***Eyfel Kulesi’nin Yapılışı(31 Mart 1889)***Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldü.(2 Nisan 1924) *NATO'nun kuruluşu(4 Nisan 1949) *Gazi Osman Paşa Vefat Etti(5 Nisan 1900)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI