Cevaplar.Org

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: “Yezid’in veliahd tayin edildiği yıl konusunda tarihçiler değişik rivayetler vermektedirler. Suyûti bu olayı hicri 50. senede gösterirken, Taberi ve İbn’ül Esir hicri 56. yılı hadiseleri arasında zikretmektedirler. Kanaatimize göre bunlardan hicri 50. sene doğrudur” diyor


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-22 11:19:52

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: "Yezid'in veliahd tayin edildiği yıl konusunda tarihçiler değişik rivayetler vermektedirler. Suyûti bu olayı hicri 50. senede gösterirken, Taberi ve İbn'ül Esir hicri 56. yılı hadiseleri arasında zikretmektedirler. Kanaatimize göre bunlardan hicri 50. sene doğrudur" diyor.

Kendilerinin de belirttiği gibi, tarihi kaynaklarda birbirlerine muhalif rivayetler vardır. Bu rivayetlerden bazıları doğru, bazıları da yanlıştır.

Sayın Sırma maalesef, İbn'ul Esir, Taberi, İbn-i Haldun, Suyûti ve benzeri mutemed kaynaklarda bulunmayan, Hz. Muaviye aleyhindeki birçok rivayetleri Ebu'l Fida'nın kitabı'ndan nakletmektedir. Kanaatimize göre, Ebu'l Fida'nın rivayetleri yukarıdaki kaynaklara nisbeten yanlıştır. Onun rivayetlerinde de tarafçı bir yaklaşım görülmektedir.

Mesela Mevdudî «Hilafet ve Saltanat» kitabında birçok kaynaklardan rivayet aldığı halde Ebu'l Fida'dan hiç bahsetmemiştir. Kendisi diyor ki: "Benim istifade ettiğim mehazlar şunlardır: İbn-i Ebil Hadid, İbn-i Kuteybe, Mesûdi, İbn-i Sa'd, İbn-i Abdulber, İbn-i Cerir et-Taberi, İbnul Kesir'dir."(1)

Başka bir yerde de şöyle diyor: "Bunlardan başka eserimi hazırlarken, aşağıda isimlerini yazdığım müelliflerin kitaplarından da az çok istifade etmiş bulunmaktayım. Bunlar İbn-i Hacer el-Askalani, İbn-i Hallikan, İbn-i Haldun, Ebubekir el-Cassas, Kadı Ebubekir, İbnul Arabi, Molla Aliyyul Kari, Bedreddini Aynî gibi zevattır."(2)

Dipnotlar

1-Mevdudi, Hilafet ve Saltanat: Sh: 188.

2-A.g,e: Sh. 45

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI