Cevaplar.Org

CAMİDE DANS VAR-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst-1999


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 01:58:33

• “Yalanla doğrunun yanlışa gerçeğin ayrıştığı dönemler çok geride kaldı. Siyah ve beyaz net tablolar artık yok. Yerini her tonda griliği barındıran flu ve sisli manzaralar aldı.” sh:9

“Her şeyin bulandığı, akılların bunaldığı bir ortamda yaşıyoruz. sh:10

• “Serdedilen düşünceyi muğlaklaştıran, anlamı boğan kelime oyunlarını hiç sevmiyorum.” sh:10

“Mümin kalbi asırlık bir kasırgayla bölündü ve parçalandı. “Nabüdü” deki nun’un dersini alıp kainatın her ferdiyle kardeş olmak varken en yakınımızla bile ayrılığa düşüverdik.” sh:23

• “Biz kalbinde nun sırrını taşıyanlarla birdik. Ve kalbimizde nun’u taşıdığımız ölçüde birdik.” sh:24

ABD’de 15 milyon kişi evsiz. sh:26

• “Birisinin kazanması gerekiyorsa birileri kaybetmek zorundadır” diyordu hazır medeniyet. sh:28

İntihar oranında Müslüman ülkeler arasında Türkiye birinci sırada.” sh:29

Spinoza “Hayat mücadeledir” demişti. sh:30

Darwin Avustralya aborjinlerinin sömürgecilerce katliamını “doğal ayıklama” olarak görmüştü. sh:30

• “Merciin Halık-ı eşyadır, eşya sanma.” Şeyh Galip-sh:35

• Bizde genelde mümin kalbe mütefelsif akıl, hakperest bir vicdana kuvvetperest dimağ yüklendiği için duygu, düşünce ve ürettiklerimiz dünyeviliği aşamıyor.sh:43

• Mana ve maddenin kahramanı Haydar( Hz.Ali) hakka dayanırken, sadece maddenin kahramanı Rüstem güce dayanıyordu. Müslümanların da haydarlaşması gerekiyor. Lakin çoğu zaman Rüstemleşiyoruz. sh:46

• İki ters üçgenden müteşekkil Siyon yıldızı aslında Süleyman(as)ın mührü. sh:55

• “Yahudiler genetik olarak lanetli, Türkler doğuştan necip ve asil oluyorsa, imtihanın sırrının işi neydi?” sh:55

İsrail’in kelime manası Allah’a sımsıkı bağlanan demek. sh:56

İslam – Hakperestlik , Yahudilik – Nefisperestlik , Hıristiyanlık – Sebebperestlik. sh:59

• “Ben-i İsrail’in değişik dönemlerde sergilediği birçok tavır, doğrudan nefsimize bakan işaretler taşıyor kısacası” sh:65

• “Problem “gen”lerde değil “ben”lerde saklı bulunuyor.” sh:68

• “Ümitsizlik müminin işi değildir.” İkbal-sh:76

• Şu zamanın politikası her çağın yozlaştırma şurubu olan “iktidar, para ve şöhreti” beraberce içinde barındırıyor. sh:88

İktisadı unutan ihlası yitiriyor. sh:100

• 1923’te İzmir İktisat Kongresinde, dünyevi büyük bir makamı işgal eden küçük bir insan şöyle demişti: “Kanaati bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine bir hazine bilmek devri son bulsun.” sh:102

• Müellife göre Turgut Özal “80’lerdeki, dünyeviliğin yeniden yapılanması projesinin kilit ismi”dir. sh:102

• 80 ihtilaliyle, Kemalist generallerin eliyle Komünist olmaktan kurtarılan toplum ekonomist olmuştu. Dünyevileşmişti. İsraf ekonomisiyle ahlaki değerler dejenerasyona uğramıştı. “Herkes ekonomi düşünecek” demişti. Turgut Özal sh:102

• “İnsan düştüğü yerden kalkar” Hint Atasözü sh:104

• Müellife göre 80’ler Kemalizm’in Restorasyon dönemleriydi. sh:108

• 80’li yıllarla beraber din, devlet tarafından, milli birlik gibi konularda katalizör olarak kullanılmaya, toplum bir nevi pretostanlaştırılmaya, dünyevileşme ve sekülarizasyon pompalanmaya ve Türk-İslâm sentezi işlenmeye başlandı. sh:108

• “Genellemelerin asıl olduğu, köşeli düşüncelerin revaç bulduğu bir çağda yaşıyordum” sh:120

• “Birkaç fiiline bakıp, bir insan hakkında ne ak demeye ehildim, ne de kara.” sh:121

• Ulema: “İstiğfar imanın cüz’üdür.” demiş. sh:126

• “Ah! Peşin Hüküm.” sh:132

• Son anlarında Resululullahı çağıran ve kelime-i şehadetle vefat eden bir Yahudi için Allah Resulü (SAV); “Bir kulunu daha cehennem azabından kurtaran Rabbime hamdolsun” buyurdu. sh:156

• “Yeni bir toplumun inşası bir-iki hatta üç kuşak üzerinde çalışmayı iktiza ediyor.” sh:161

“Fıtratını Fatırına teslim eden hangi kavimden olursa olsun millet-i İbrahim’den dahil olurdu.” sh:164

• “Açıkçası artık, hikaye-i Kesikbaş’ın Kara Davud’un, Kısas-ı Enbiya’nın, Mızraklı İlmihal’in, hatta İhya’nın ve Fütuh-ul Gayb-ın bizatihi merhem olmadığı bir ortamdaydık. Küçücük ilmihaller de, cilt cilt fıkıh ansiklopedileri de ticari açıdan çok kâr ediyor ama tedavide kâr etmiyordu.” sh:166

• “İnsanlar namazın nasıl kılınacağını bilmedikleri için namaz kılmıyor değillerdi. İçlerinde namaz kılma arzusu ve şevki yoktu. Çünki ubudiyyet – rububiyet denklemi unutulmuştu.” sh:166

• “Ayaküstü memleketi kurtarmak kolay, imanımızın kurtulmasına çalışmak zordu.” sh:170

• “Artık Avrupa bir kıtanın değil tüm dünyanın adıdır.” sh:172

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat AKBULUT, 2009-01-26 10:01:08

Tesbitleri ve düşünceleri harika buldum.Kalemine ve düşüncesine sağlık.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI