Cevaplar.Org

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyilik eden, ihsanı bol olan, çok merhametli, çok şefkatli.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-08 07:50:59

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan.

Berr isminin terim anlamı: İyilik eden, ihsanı bol olan, çok merhametli, çok şefkatli.

Allah, kullarının iyiliğini ister.

Allah, kulları için kolaylık ister.

Allah'ın, kullarına iyiliği süreklidir.

Allah, kullarının bir iyiliğine on mükâfat verir:

"Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez."(1)

Bir iyiliğe karşılık on katı verilip bir kötülüğün de misliyle cezalandırılması, Allah'ın kullarına ne kadar lütufkâr olduğunu gösterir. Ayrıca bağışlanan günahlar da çoktur.

Allah'ın ihsanı o kadar boldur ki, yapmak üzere gönlümüzden geçirdiğimiz fakat yapamadığımız iyi düşünceler için bile mükâfat alırız.

İçinde Berr ismi geçen ayet şöyledir:

"Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle tefsir eder: 'Cennet ehli der ki: Biz dünyada Allah'a boyun eğer ve O'na yalvarır yakarırdık. Allah da bizim duamızı kabul etti ve bize lütufta bulundu. Kuşkusuz Yüce Allah, kullarına rahmeti ve bağışlanmayı lütfeden ve ihsanda bulunandır. Bu âyet, önceki âyetin sebe­bini bildirir mahiyettedir. Mesrûk'tan rivayet edildiğine göre, Aişe (r.anhâ), "Allah bize lütfetti de bizi, vücuda işleyen azaptan korudu. Kuşkusuz biz, bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur" mealindeki âyetleri okudu ve şöyle dedi: Allah'ım! Bize ihsanda bulun ve bizi vücutlara işleyen azaptan koru. Çünkü iyilik eden ve esirgeyen ancak sensin.'(3)

İyiliklerden bir kısmının karşılığı bu dünyada, tamamının karşılığı ise ahirette görülecektir.

El-Berr isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize iyilik yapan Allah'ın kulları olarak hem kendimize hem de başkalarına iyilik yapmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-160

2-Tur-28

3-Muhtasar-ı İbn Kesir, 3/392)' (Sabuni, Safvetü't-Tefasir. C: 6, S: 206

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI