Cevaplar.Org

EL-MUKTEDİR

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan. El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-15 08:23:11

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan.

El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

Allah'ın kudretini kullanmasının önünde bir engel ve bir sınırlama yoktur. Allah, istediği her işi takdir ettiği zamanda ve takdir etiği şekilde yapar.

Allah, yarattığı varlıklara dilediği kadar kuvvet verir. Ancak yaratılmışların kuvvet ve kudreti Allah'ınki ile mukayese edilemez.

İçinde Muktedir ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir."(1)

Sahip olduğumuz nimetler ebedi değildir Dünya nimetlerine, Allah'ın takdir ettiği süre kadar sahip oluruz. O nimetlerin var olmaları, bizim kudretimize değil, Allah'ın kudretine bağlıdır.

"Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık."(2)

Firavun ve kavmi Hz. Musa ile gönderilen vahyi ve mucizeleri yalanladılar. Allah da onları kudreti ile yakalayıp cezalandırdı.

"Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'O mutlu takva sahibi zâtlar, yarın âhirette (Bir doğruluk ikâmetgâhında) bir ebedî hakikat olan bir makamda, sâdıklara mahsus bulunan bir yüce mecliste (gayet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda) yâni: Her şeye kaadir acizlikten uzak ve hâkimiyeti, tasarrufları, bütün kâinat üzerinde cereyan edip duran bir Yüce mabudun manevî huzurunda (bulunacaklardır.) hâşâ mekân, lütuf itibariyle öyle bir manevî yakınlığa nail olacaklardır. İşte mü'minler, yarın o Yüce Yaratıcı'nın öyle tecelliyatına, ilâhî lütuflarına mazhar bulunmak şerefine kavuşacaklardır. Bizler de öyle bir mazhariyeti o Kerem ve merhamet sahibi Yaratıcımızdan niyaz ederiz. Onun lütuf ve ihsanı, nîmetleri sonsuzdur.'(4)

El-Muktedir isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, hem kudretine nihayet olmayan hem de kullarına sınırlı ölçüde kudret verendir. Allah'ın bize verdiği kudreti, ona itaat sınırları dâhilinde kullanmalıyız.

Dipnotlar

1-Kehf-45

2-Kamer-42

3-Kamer-55

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7 S: 3663

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI