Cevaplar.Org

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-08 08:53:18

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan.

Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.

Allah, gökleri, yeri ve bütün varlıkları ayakta tutar.

Allah, varlıkların ayakta kalmaları için ihtiyaç duydukları şeyleri verir.

Allah, her varlığın ihtiyacını karşıladığı halde, kendisi bütün varlıklardan müstağnidir.

Allah, kâinatı ve içindeki varlıkları hem yaratmış hem de yaşatmaktadır.

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur."(1)

Müfessir Elmalılı bu ayette geçen Kayyûm ismini şöyle açıklar: 'KAYYÛM: Kıyamdan "Fey'ul" vezninde (kalıbında) bir mübalağa kipidir ki, kendi kaim, diğerleri mukim (ayakta tutan) ve mukavvim (yöneten) demektir. Ve bunda eşyanın ayakta durmasının ilâhî kıyamda fani olduğuna lafzında bir ima (işaret) vardır. İbni Sina bunun vâcibü'l-vücud kavramına eşit olduğunu söylemiş ise de, buna vâcibü'l-vücud kavramının, kendinden başka, ondan ayrılmaz bir kavramı olan, külli mucid (her şeyi yoktan var eden) külli müdebbir (herşeyi idare eden, yöneten) gibi diğer kemal kavramlarının hepsi de anlam itibariyle dahildir.'(2)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur."(3)

Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah, kendiliğinden vardır, kimseye muhtaç değildir, kullarının ihtiyaçlarını giderip onları yaşatır.

"Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur."(4)

Ahirette bütün insanlar diri ve kayyum olan Allah için eğilip boyun bükerler. Artık herkes bilir ki Allah ne karar verirse o olacaktır. Dünyada iken zalim olanlar, o gün perişan durumdadır.

El-Kayyûm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, her şeyi takdir ettiği zamana kadar kaim kılmaktadır. Her halimizle Allah'ın yaşatmasına ve emrine bağlıyız. Bize düşen, Allah karşısındaki konumumuzu bilip iyi birer kul olmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Bakara-255

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 2, S: 155

3-Al-i İmran-2

4-Taha-111

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI