Cevaplar.Org

ES-SEMİ

Semi kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi işiten. Semi isminin terim anlamı: İşitmeye konu olan her şeyi bir organa ihtiyaç duymadan işiten.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-09 07:04:04

Semi kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi işiten.

Semi isminin terim anlamı: İşitmeye konu olan her şeyi bir organa ihtiyaç duymadan işiten.

"...O'nun görmesi de, işitmesi de şâyanı hayrettir...."(1)

Sabuni, bu bölümü şöyle açıklar: 'O, her mevcudu ne kadar iyi bilir ve her işitileni ne kadar güzel işitir! O açık olanları anlayıp bildiği gibi, gizli olanları da bilir.'(2)

Allah'ın Semi ismi ile Basîr ismi birçok ayette birlikte zikredilir. Bunlardan iki tanesi şöyledir:

"Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir."(3)

"Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir."(4)

Bize işitme duyusunu Allah vermiştir.

Es-Semi isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimin anlamı çerçevesinde iki hedefimiz olmalıdır:

1.Allah'ın bizden doğru ve güzel şeyler işitmesi için doğru ve güzel şeyler konuşmalıyız.

2.Allah'ın bize verdiği kulaklarla, yalnız doğru ve güzel olan şeyler dinlemeliyiz.

Dipnotlar

1-Kehf-26

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 3, S: 431

3-Bakara-256

4-Âl-i İmrân: 33

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI