Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Zamanında ilmin merkezlerinden birisiydi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-04-10 20:51:43

KAYRAVAN ŞEHRİNİN KURULUŞUNDAKİ ENTERESAN BİR HADİSE

Kayravan şehri, Tunus'un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Zamanında ilmin merkezlerinden birisiydi. 

Rivayete göre, Ukbe bin Nafi, Kayravan şehrini kurmak isterken, yanındakiler yılan ve diğer vahşi hayvanlarla dolu olan bu ormanda nasıl barınacaklarını sorduklarında, o, etrafına Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabını toplayarak şöyle haykırdı;

"Ey yılan ve vahşi hayvanlar! Biz Hazret-i Rasulullah'ın ashabıyız. Bunun için buradan çekiliniz. Zira biz buraya yerleşeceğiz. Bu ikazdan sonra, hanginizi burada bulursak, öldüreceğiz."  

Bunun üzerine bütün yılan ve vahşi hayvanlar orayı terk ettiler. Hadiseye şahit olan yerli halktan(Berberiler) birçok kimse de Müslüman oldu.

Ukbe, hayvanlara dokunulmamasını emrettikten sonra, Allahu Teâlâ'ya şu şekilde dua etti; "Ey Allah'ın bu şehri senin kanunlarını öğreten ilim ve irfanla doldur. Sana bütün kalpleriyle kulluk eden dindarlarla doldur. Ve bizi dünyanın kuvvetlerine karşı muhafaza buyur."

HER ŞEYİN BİR YERİ VE ZAMANI VAR

Abdullah bin Ömer(r.a)'in meclisinde bir adam aksırdığında "esselamu aleyküm" dedi. İbn-i Ömer(radıyallahu anhuma) "Aleyke ve ala ümmike's Selam"(sana ve senin annenin de üzerine selam olsun) dedi. Annesinin adının geçmesi adamın zoruna gitti. Bunun üzerine İbn-i Ömer(r.a); "Efendi, selam çok güzel bir şeydir, Ancak Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) aksırdığımız zaman bize Elhamdülillah dememizi emretti" dedi.

İBN-İ ABBAS(R.A)'IN CEBRAİL'İ MÜŞAHEDESİ

Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas(r.a) daha küçük bir çocukken babası Hz. Abbas(r.a) ile birlikte Allah Resulünün huzuruna geldi. Babası görmüyordu ama İbn-i Abbas(r.a) Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) yanında bir adamı müşahede ediyordu. Bunu babasına söyledi.

Abbas(r.a); "Amcaoğlun yanında bir adamın olduğunu söylüyor" deyince, Peygamber(aleyhissalatu vesselam);

"Evet, onun gördüğü Cebrail'dir. Enbiyadan gayrı(Peygamberlerden başka) Cebrail'i gören a'mâ(kör) olur. Hz. Allah'dan rica ederim ki, a'mâlığı âhir ömründe(ömrünün sonlarına yakın) ola" buyurdular.

Filhakika İbn-i Abbas(r.a) âhir ömründe a'm'a oldu.

Kaynaklar

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Tunus Hatıraları, Seha Neşriyat, İst. 1985

2- Ağlat'ul Avam, Urduca'dan Türkçe Tercüme; Dini Konularda Halk Arasında Yanlış Bilinenler, Mütercim: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İst. 2019, 1. Baskı

3-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashâb-ı Kiram Menakıbı, Cilt:1, Erkam Yayınları, İst. 1981

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI