Cevaplar.Org

İLAHİ HUZURDA..

Soru: “Ve onların hepsi de kıyamet günü O’nun huzuruna tek başına gelecektir.”(Meryem, 19/95) ayeti nasıl anlaşılmalıdır?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-12-22 09:59:27

Soru: "Ve onların hepsi de kıyamet günü O'nun huzuruna tek başına gelecektir."(Meryem, 19/95) ayeti nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap: "Ve onların hepsi de kıyamet günü O'nun huzuruna tek başına gelecektir."(Meryem, 19/95)mealindeki ayette vurgulan " herkesin tek başına gelmesi"nden maksat, kıyamet günü Allah'a hesap vermek üzere gelenlerden her birinin- yanında bir yardımcısı, bir savunucusu, kendisine sahip çıkan bir kimse olmadan- yapayalnız gelip hesap vereceğini tasvir etmektir(krş. Taberi, Razi, Beydavi, ilgili ayetin tefsiri).

-Ayette söz konusu olan "tek başına gelmek"ten maksat herkesin tek başına mahşer meydanına sevk edileceği anlamına gelmez. Çünkü değişik ayet ve sahih hadislerde kabirden çıkan insanların gruplar halinde mahşer meydanına sevk edileceği açıkça ifade edilmiştir(msl. bk. Meryem, 19/85-86; Vakıa, 56/7-14). Yukarıda ifade edildiği üzere, Meryem suresindeki "herkesin tek başına Onun/Allah'ın huzuruna gelmesi", hesabını tek başına vermesi, sorumluluğunu paylaşacak, kendisine yardımcı olacak kimseyi bulamaması anlamına gelir. "Onun/Allah'ın huzuruna…" mealindeki ayetin ifadesi bu manaya delalet etmektedir.

" O gün herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahit olduğu halde Yüce Divana gelir."(Kaf, 50/21) mealindeki ayette, iki insan veya iki şahıs denilmemiştir. Yalnız vasıflı iki fail/özne, iki unsur zikredilmiştir.

Bu sebepledir ki, bu iki unsur tefsirlerde farklı yorumlanmıştır:

a)İki melek: biri onu sevk eder, diğeri onun ameline şahitlik yapar.

b)Bir melek: hem sevkeder hem şahitlik yapar.

c)Saik(sevk edici): günahların defteri; Şehit(şahitlik eden) iyiliklerin defteri.

d)Saik/sevk ediciden maksat onun nefsidir. Şehid/şahit olandan maksat ise onun organları ve amelleridir(bk. Taberi, Beydavi, ilgili ayetin tefsiri).

e)Saik/sevk eden: kişiyi mahşere, oradan da cennet veya cehenneme sevkeden(bir melek)dir. Şehid/Şahitlik eden ise, amellerini yazan(melek)dır(bk. Razi, Meraği, ilgili yer; daha geniş bilgi için; bk. Kurtubi, ilgili yer).

-İbn Aşur, ayetten bazı deliller getirmek suretiyle bu ayetin yalnız cehennemlik olanlar hakkında olduğunu bildirmiştir(bk. İbn Aşur, ilgili yer).

-Özetlersek; insanların Allah'ın huzuruna tek başların gitmesi, maddi değil, manevi yalnızlıkla ilgilidir. Çünkü, bir çok ayette Allah kendisini "Seriu'l-hisab=hesapları çabuk gören" olarak takdim etmektedir. Sonsuz ilim, kudret ve her şeyi bir anda kuşatan Basir/görme sıfatın sahibi Allah'ın hesabında bir ile milyarlar arasında hiç bir fark yoktur. Hz. Peygamberin bir münacatında-meal olarak "Ey bir işin kendisini başka işlerden alı koymadığı Allah!" şeklindeki tanımlaması da Allah'ın hesap görmesinde sayının bir önemi olmadığını göstermektedir. Demek, bilgili ayetteki "ferda"(tek başına) ifadesi kişilerin sayısına değil, yardımcılarının olmadığına yöneliktir. Diğer ayetteki "saik-şehid" ise, yukarıda açıklandığı gibi iki ayrı insanı göstermez. Demek ki bu iki ayet arasında bir çelişki yoktur.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İLAHİ HUZURDA..

İLAHİ HUZURDA..

Soru: “Ve onların hepsi de kıyamet günü O’nun huzuruna tek başına gelecektir.”(Meryem, 1

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI