Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.(2) Leş gibi dünya-yı fâni idemezsin terk eğer Bu gelen evsafla mevsuf olmaz isen(3) ey püser,(4)


2018-10-13 12:28:53

ALLAH SEVGİSİ

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1),

Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.(2)

Leş gibi dünya-yı fâni idemezsin terk eğer

Bu gelen evsafla mevsuf olmaz isen(3) ey püser,(4)

Dinliyorsan bu gelenle ol da mevsuf(5) ta ki sen,

Terk-i dünya ile olasın muhibullah(6) sen.

Çok haya et(7), hem amel çok et ve eziyet verme sen

Kimseye, hem eziyete karşı tahammül eyle sen.

Yıkıcı olma velakin her zaman ol yapıcı,

Her zaman doğru konuş sen olma yalan atıcı

Az konuş, etme fuzul(8) hem ol da birr-ül valideyn(9)

Hem sabırlı ol ve ağırbaşlı ol sen ey lüceyn(10)

Hem açık yüzlü, beşaşetli(11), afuvkar, hem şefik.(12)

Hem şükürdar, hem de razı, ol halim ü hem refik.(13)

Olma kindar, fitneci sebbab(14) ü levvam(15) ü bahil(16),

Ne acul(17) ol ne hasud, gıybet de etme ey cemil.

Kişiyi Allah için sev, hem onunçün kız da sen

Emrin altında olanla yumuşak davran da sen.

Az hilaflı(18) ol, kabul et herkesin mazareti.(19)

Ol da çok insaflı, hem ol muhsin-üs seyyieti(20)

Münferid ol(21) aybın ile an uyub-i külli nas(22)

Zalime et merhamet zulm etmesinden et halas.(23)

Dipnotlar

1- seven

2- akıllı

3- bu gelecek güzel sıfatlarla amel etmezsen dünyayı terk edemezsin

4- ey çocuk,

5- amel et

6- Allah'ı seven.

7- utanan ol

8- fuzulî konuşma

9-  ana, babaya iyilik yapan ol

10- gümüş gibi saf olan.

11- Gülümser

12- Şefkatli

13- yavaş davranan ol.

14- Söven

15- Azarlıyan

16- Cimri

17- Aceleci

18- muhalefet etme

19- özürlerini

20- seyyienin (kötülüğün) ardından ihsanda bulun.

21- baş başa ol

22-tüm insanların ayıplarından

23-kurtar.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI