Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-10

Rabb-i âlem yaratandır cümle-i ef’al-i tû,(1) Leki kasd u ihtiyar etmekse,(2) o derdesti tû.(3) Fiili yoktan var eden O’dur, ve kesb eden(4) sen. Kesbe dair(5) ne ceza vardır, görürsün yarın da sen


2018-07-13 18:56:43

CÜZ'İ İHTİYAR; İRADE

Rabb-i âlem yaratandır cümle-i ef'al-i tû,(1)

Leki kasd u ihtiyar etmekse,(2) o derdesti tû.(3)

Fiili yoktan var eden O'dur, ve kesb eden(4) sen.

Kesbe dair(5) ne ceza vardır, görürsün yarın da sen.

Yaptığın fiile terettüp edecekse(6) bir eser.

Bil ki, tek Allah'ın icad etmesiyle doğar.

Bifiilde asarı hem o icad edebilir,

Körlere, gözsüzlere hem görmeyi verebilir.

İllete(7) bil ki dayanmaz da O'nun fiilleri, 

Lakin onlar maslahattan(8) fariğ olmaz (9)hiçbiri.

Eceliyle ölüyor herkes katlolsa bile,

Hiçbir iş Allah'a vacip olmaz hayırsa bile.

Ger sana etmezse şefkat Rabb-i âlem, bil ki sen.

Taatınla giremezsin Cennete ey can-ı men.(10)

Farz olur lakin itaat eylemen daim Ona.

Hem de taatın kabulu içün rica etmen Ona.

Rızık hususnda helal ile haram birdir meker,(11)

O haram rızkı ile bil ki seni mesul tutar.(12)

Ruhlara yoktur tenasüh(13), yok da Allah'a hulul,(14)

Din hususunda olan batıl inanç etme kabul.

Dipnotlar

(1) cümle-i ef'al-i tû; senin bütün işlerini

(2) Leki kasd u ihtiyar etmekse; yalnız kast etmek ve isteğiyle seçmek ise

(3) o derdesti tû; o senin elindedir.

(4) kesb eden; kazanan, işleyen.

(5) Kesbe dair; işlemenle ilgili

(6) terettüp edecekse; sonrasında doğacaksa

(7) İllete; sebebe, hikmete

(8) Maslahattan; menfaatten, hikmetten

(9) fariğ olmaz; hâli değildir.

(10) Cennete girmek, Allah'ın rahmeti iledir. Cennetteki dereceler ise amele göredir.

(11) Rızık, Allah'tandır. Lakin onu elde etmek için iki yolu var eğer kişi onu haram yoluyla elde ederse o sorguya çekilecektir.

(12) mesul tutar; sorguya çeker

(13) tenasüh; ruhların ölenden yeni doğana naklolunması

(14) Allah'ın Üzeyir veya İsa veya Ali'nin bedenine girmesi böyle bir şey yoktur.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI