Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

BASİRETİN BAĞLANMASI

Basar, maddî gözün görmesi, zihnî görüş, algılama manalarına gelir. Basiret ise, hadiseler, olaylar olmadan önce, önden görüş, seziş, doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık manalarına gelir.


Necdet İçel

bilgi@necdeticel.com.tr

2013-11-30 21:28:01

Basar, maddî gözün görmesi, zihnî görüş, algılama manalarına gelir.

Basiret ise, hadiseler, olaylar olmadan önce, önden görüş, seziş, doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık manalarına gelir.

Diğer bir yönüyle basiret, gözün sanatı, basiretinde sanatkârını görebilmesidir.

"Basar sanatı görüp de, basiret sanii görmez ise çok acib ve garib düşer."

Basiretin bağlanmasına gelince:

1- İçtimai hadiselerin sebep-müsebbep, illet-ma"lul münasebetlerini göremeyip geleceği ile alakalı hep aleyhinde olabilecek şekilde hareket etmesidir. Bu ferdi olabileceği gibi toplumu yönlendiren içtimaiyatçılar içinde geçerlidir. Özellikle siyasilerin basireti bağlanır veya körleşirse milletin geleceği felaketlerle dolu demektir.

2- Bazen cemiyetin basireti de bağlanır veya körleşir. Fertlerden müteşekkil olan cemiyet içinde yaşadığı devri tanıyamaması, içimizdeki hainleri, ajanları görmemesi, içtimaî çalkantıların faillerini bilememesidir. Bütün bu menfi hadiseler karşısında nasıl tavır alacağını, ne yapacağını bilememesidir.

Üstad Bediüzzaman'ın, cemiyetle alakalı basiret gözünün körleşmesi tespiti ne kadar manidar değil midir?


Eşref Edip şöyle anlatır; "İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum:

Bana ıstırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlikeler içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sevmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim yegâne ıztırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da, iman kalesinin istikbali selamette olsa!

3- Basireti bağlanan insan, nerede, kime karşı nasıl davranacağını bilemez. Ne selefe saygısı ne de halefe sevgisi olabilir.

4- Basireti bağlanan insan, Ahkâm-ı İlahiyeyi kendi fazilet sıralanması içinde ele alamaz. Bazen farzı sünnet seviyesine indirir, bazen de sünneti farzların üstüne çıkarır. Yani, basiretsizlik, muhakemesizlik ve hâkimsizlikle eş değerdir.

5- Basiretsiz insan enfüsten afaka kadar imanî tefekkürden mahrum insandır. Sadece gördüğünü kabul eder, göz ise maneviyata kördür. "Basar, sanatı görüp de, basiret Sanii görmez ise çok acib ve garib düşer"

İnsanı basiretsiz hale getiren hususlara gelince;

1-Cehalet,

2- Heva ve hevesini ilah kabul etmesi,

3- Zulüm,

4- Gaflet,

5- Kibir, gurur ve kendini bilmişlik, (enaniyeti, bencilliği)

6- Haram ve günah işleye işleye duyguların ölmesi veya sönmesiyle hislerini kaybetmesi ve neticede sadece etten, kemikten mürekkep bir ceset yığını haline gelmesidir.

Allah'ımız, bizi basiretsizlik felaketine düşmekten muhafaza buyursun. (Âmin…)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI