Cevaplar.Org

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olmadığına göre seçtiği kimselerle konuşacaktır. Madem seçecektir, o zaman insanların en hayırlılarını seçecektir. İşte onlara peygamberler, resuller veya nebiler diyoruz. Aklımızla bulabileceğimiz ve vicdanımızla hissedebileceğimiz, yaratıcının bizden isteklerini ve bizim ona kulluğumuzun nasıl olacağını, adına rasul veya nebî denilen peygamberler, bize ancak Allah Teâlâ’dan aldıkları vahy ile öğreteceklerdir.


Mustafa Hacet

cevaplarorg@gmail.com

2011-09-14 01:12:21

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olmadığına göre seçtiği kimselerle konuşacaktır. Madem seçecektir, o zaman insanların en hayırlılarını seçecektir. İşte onlara peygamberler, resuller veya nebiler diyoruz. Aklımızla bulabileceğimiz ve vicdanımızla hissedebileceğimiz, yaratıcının bizden isteklerini ve bizim ona kulluğumuzun nasıl olacağını, adına rasul veya nebî denilen peygamberler, bize ancak Allah Teâlâ'dan aldıkları vahy ile öğreteceklerdir.

Allah'ı (C.C.) kabul ama risaleti inkâr anlayışı olan "Deizm" İslam'ca merduttur. Genelde vahye mazhar olmuş ve kitap verilmiş peygamberlere "Resul", kitap verilmemiş peygamberlere "Nebî" denilir. Her resul aynı zamanda nebidir, ama her nebî aynı zamanda resul değildir. Nebî, kendinden evvelki resulün şeriatı (Düzeni) ile hareket eder. Şu halde Peygamberimiz hem nebî ve hem de rasüldür.

Kuran-ı Kerimde zikredilen tüm peygamberlere iman, İslam inancı açısından gereklidir. Bu peygamberler şunlardır: (Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yunus, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa', Zülkifl, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed Mustafa (Aleyhimussalatüvesselam).

İslam inancı ilk peygamberi Adem ve son peygamberi Muhammed (A.S.) olarak kabul eder ve bu son peygamberle nübüvvet-risalet zincirinin düğümlendiğini ifade ederek kıyamete kadar peygamberlik iddia edenlerin yalancı olduklarına hükmeder.

Kuran-ı Kerimde peygamber olup olmadığı şüpheli olan Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn adlarıyla anılan üç zat vardır. Asiye ve Meryem'in peygamber olup olmadığı hususunda bazıları tereddüt göstermişlerdir. Kadından peygamber gelmemiştir tezini savunanlar bunu reddederlerken, kadından da peygamber olabileceğini savunanlar bu tesbite itibar etmişlerdir.

Ayrıca, peygamberler hep Doğudan gelmiştir tezini savunanlara karşı miladdan önce yaşamış ve Batıda neşet etmiş olan Sokrat, Aristo, Eflatun ve benzerlerinin, serdettikleri tevhid inancı bağlamında peygamber olabileceklerine dair söylentiler vardır. Tıpkı Doğudan zuhur etmiş ve miladdan önce yaşamış olan Buda, Konfüçyüs ve Tao gibi. Ancak bilinmelidir ki, peygamberlerin peygamber olduklarını kabul edebilmek için kendilerinin Allah (C.C.) tarafından gönderildiklerini ifade ve ispat etmeleri temel bir esastır.

Tüm peygamberlerin ortak vasıfları şunlardır:

Sıdk: Asla yalan söylemezler ve sahtekârlık yapmazlar.

Emanet: Emin kimselerdir. Davalarına herkesten ziyade kendileri sadıktırlar.

Fetanet: En zor meseleleri gayet rahatlıkla çözecek zekâya sahiptirler.

Tebliğ: Allah'tan aldıkları emirleri değiştirmeksizin insanlara iletirler.

İsmet: Günah işlemezler. Ancak insan oldukları için hata yapabilirler. Bu hatalarda da ikaz edilirler.

 Muhammed (A.S.)'ın sair peygamberlerden farklı özellikleri şunlardır:

*Son peygamber oluşu.

*Sadece bir kavme ve bir bölgeye değil, tüm âleme gönderilmiş oluşu.

*Yeryüzünün tamamıyla kendisine ibadethane kılınışı.

*Kendisine gönderilen kitabın kıyamete kadar tahrif edilemeyeceği hususu.

*Gelmiş-geçmiş tüm peygamberler ve inanan insanların kendisine ümmet sayılışı.

*Öbür alemde şefaat hakkının herkesin üzerinde oluşu.

Kendisine kitab ve sahife gönderilen peygamberler şunlardır: Âdem (AS)'a on sahife, İdris (AS)'a otuz sahife, İbrahim (AS)'a on sahife, Şit(AS)'a elli sahife, Davud (AS)'a Zebur, Musa (AS)'a Tevrat, İsa (AS)'a İncil ve Muhammed (AS)'a Kuran-ı Kerim'dir. Diğer peygamberler bu sahife ve kitaplara göre hareket etmişlerdir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

İMAN ETMEK İLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK ARASINDA NE FARK VARDIR?

Abdullah bin Ömer’in babası Hz. Ömer’den naklettiği meşhur Cibril hadisinde, Hz. Muhammed (

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

MELAİKE VE RUHANİYATIN VARLIĞI

Meleklerin ve ruhanîlerin varlığına peygamberler, veliler ve âlimler işaret ettikleri gibi, mu

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

KUR'AN'A DAİR NOTLAR

Ümmi olan bir zattan sudur eden Kur’an’ın bir Allah kelamı olduğuna ait delilimiz onun bela

İNSANIN SERÜVENİ

İNSANIN SERÜVENİ

Hayat: Âlem-i ervahdan (Ruhlar âlemi) âlem-i şehadete (Dünya âlemi) ve oradan da âlem-i misal

KIYAMET VE AHİRET

KIYAMET VE AHİRET

Öldükten sonra dirilmek (Ba'sü-ba'delmevt) Allah’ın(C.C.) sıfatlarının anlaşılabilmesi

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

VAHY, PEYGAMBERLER VE VELİLER

Cenab-ı Hakkın emir ve isteklerini bazen Cebrail (A.S.) vasıtasıyla ve bazen de ilham ve sadık

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

MUCİZE VE KERAMET NE DEMEKTİR?

Mucizeler, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri harikulade olaylardır

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

PEYGAMBERLİK HAKKINDA ÖZ BİLGİ

Madem Allah Teâlâ vardır, kullarına isteklerini bildirecektir. Herkesle konuşması mümkün olm

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

CENAB-I HAKK’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın sıfat-ı selbiye ve sıfat-ı subutiye adı altında sıfatları mevcuttur.

TEVHİD NÜKTELERİ

TEVHİD NÜKTELERİ

Tevhidi sadece afakî çizgide birleme olarak algılamamak lazımdır. Enfüsî dairede de insan ken

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İMANLA İLGİLİ HÜKÜM VE KAVRAMLAR

İlahî hiçbir tebliğe muhatap olmayanlar yine de Allah Teâlâ’nın varlığını kabullenmekle

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI