Cevaplar.Org

USUL VE METODLARIYLA KUR’AN EZBERLEME VE HAFIZADA TUTMA YOLLARI-22

8- İCTİMAİ RUH Toplum bilinci derken, kişinin üyesi olduğu grubu benimsemesini ve ondan bir parça olduğunu hissetmesini kastediyoruz.


2011-06-01 09:19:26

8- İCTİMAİ RUH

Toplum bilinci derken, kişinin üyesi olduğu grubu benimsemesini ve ondan bir parça olduğunu hissetmesini kastediyoruz. İşte ferdi dâhil olduğu grubun işlerine özen göstermeye sevk eden ve grubun diğer fertlerine karşı onda mesuliyet duygusunun oluşmasını sağlayan bu his, aynı zamanda onun, hem kendine olan güvenini artıran, hem de grubun diğer üyeleriyle sıkı ilişkiler kurarak sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir faktördür.

Genel kaygı ve hassasiyetler kişinin özel kaygılarıyla kuvvetli bir bağlantı içinde olursa ve sen de kendin için önemli gördüğün ve arzuladığın şeyi başkası için de istersen, o zaman sende Peygamber Efendimiz(sav)'in de şu hadisi ile işaret etmiş olduğu toplumsal bilinç oluşabilir. "Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Eğer ondan bir uzvun sıkıntısı olursa diğer organlar gece-gündüz onun için yardımlaşırlar."

Bu içtimai ruh Allah Teâlâ'nın evinde ve kitabının gölgesinde olduğu müddetçe Allah için birbirini sevmenin bir alametidir. Öyle ki Allah Teâlâ Kendisi için birbirini sevenleri başka gölge olmayan kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecektir.

İşte öğretmenin de çeşitli yol ve vesilelerle öğrenciler arasında bu toplum bilincini yayması ve geliştirmesi gerekir. Bunun için bazı misaller vereceğiz

1- Gruplardaki fertlerin birbirlerinin hallerini sormaları için teşvik edilmeleri. Mesela içlerinden biri hastalanırsa, diğer arkadaşlarından bir veya bir kaçı onu ziyarete gitmek ve halini hatırını sormakla sorumlu tutulurlar. Birisinin bir ihtiyacı olduğu zaman herkes yardıma çağrılır. Bir sıkıntı ile karşılaştığı zaman herkes onun çözümü için çalışıp yardımlaşır. İçlerinden birisinin bir eksiği ya da kusuru olursa, arkadaşı ona gizli bir şekilde nasihat ve yönlendirmede bulunur.

2- Faydalı faaliyetlerde bulunmak için gruptaki bazı fertlere görevler verilmesi. Mesela bazılarından mescidin temizlenmesi veya boş vakitlerinde bunun için birbirleriyle yardımlaşmaları istenebilir. Ya da bazı öğrenciler herkesten faydalı bilgiler alınarak Kur'an kursuna asılacak bir duvar panosu hazırlamakla görevlendirilebilir. Veya da öğrenciler herkesin ondan bir bölümün özetini çıkarması amacıyla belirlenen bir kitabın okunması ile de sorumlu tutulabilirler.

3- Gruptaki fertlerin geziler düzenlemeleri veya tarihi yerleri ya da kütüphaneleri ziyaret etmeleri

4- Ayrıca gruptaki fertler için bir kütüphane oluşturulması da onlardaki toplum bilincini geliştirmek için güzel bir vesile olur. Öyle ki her bir fert, kurulmasında kendisinin de katkıları olduğundan dolayı bu kütüphaneyi benimser.

Gruplara verilen bu vazifeler öğrencilerden yetenekli ve yeterlilik sahibi olanların öne çıkmasında önemli bir rol oynar. Her alanda bir veya daha fazla öğrenci yetenekleriyle kendini belli eder. Mesela duvar panosunun hazırlanması sırasında bazı öğrencilerde yüksek bir hüner keşfedilebilir. Bu hüner de Kur'an kursuna hizmet için kullanılır. Başkalarında olmayan cesaret ve dinamizmi bu öğrencilerde bulabilirsin ki bunu da grubun faydası için yönlendirmen ve kullanman mümkün olur.

Buradan hareketle toplu olarak yapılan faaliyetlerde kişisel yeterlilik sahiplerinin ortaya çıkması mümkün olur ve toplu yapılan faaliyetler bu kişilerin beceri ve hünerleriyle desteklenir. Bu konuyla alakalı mükellef olan kişiler kâmil bir çerçeve içinde böylece buluşurlar.

9- PERİYODİK YARIŞMALAR

Kur'an kurslarında yarışmalar düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin açıklanması aslında alışılmış olaylardır. Ancak bu çerçevede biz bu müsabakaları düzenli ve kapsamlı bir şekilde organize etmeye çağırıyor ve bunu da periyodik yarışmalar olarak isimlendiriyoruz. Bunun nasıl yapılacağını da şu şekilde arz etmek istiyoruz.

1- Her kursta Kur'an-ı Kerim hafızlarından şu üç kategoride en başarılı olan üç öğrencinin seçilmesi için müsabaka yapılması.

a-Tecvidiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in tamamının ezberi

b- Tecvidiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in yarısının ezberi

c- Kur'an-ı Kerim'den birkaç cüzün ezberi (on cüz, beş cüz, üç cüz gibi)

2- Bir kursun en başarılı üç öğrencisi ile diğer bir kursun en başarılı üç öğrencisi arasında kazanan üçlüyü belirlemek üzere müsabaka yapılması.

3- Bu şekilde düzgün olarak hazırlanmış bir cetvele göre, bütün kurslar arasında ikişerli gruplar halinde, kazanan üçlüleri belirlemek üzere yarışmalar yapılması.

4- Sonuçta herkesi yenerek en son noktaya ulaşma başarısını gösteren üç öğrencinin seçilerek, onlara bütün kursların öğrenci, öğretmen, yönetici, sorumlu kadrosunun katılımıyla düzenlenecek bir törenle değerli hediyelerin sunulması.

5- Kazanan bu üç öğrencinin ülkelerini temsil etmek üzere uluslararası yarışmalara gönderilmesi.

Bu şekilde düzenlenecek yarışmaların büyük faydaları olup, bunlardan birkaç tanesi şunlardır:

1- Ezber yapan öğrenciler arasında şerefli bir yarış ve mücadele ruhunun canlandırılması.

2- Dini şuurlanmak için genel bir ortamın oluşması ve toplumsal birleşmenin ve kaynaşmanın sağlanması.

3- Başarılı olan öğrencilerden Kur'an kurslarında öğretmenlik yapacak elemanlar yetiştirilmesi.

4- Kur'an-ı Kerim hafızlarından oluşan bu altın mütevatir silsileyi korumak için Kur'an okutan büyük hocalardan icazet alacak sağlam hafızlar yetiştirilmesi.

Böyle bir organizasyon yapmak için, yarışmaların cetvelini düzenleyecek yönetici bir heyete ve katılan öğrencilerin puanlamasını yapacak jüri üyelerine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu heyet çeşitli basın-yayın organları vasıtasıyla bu yarışmaların sonuçlarını da ilan eder.

tercüme: Mustafa El-Humsi'nin "Delilüs'sâlikîn fî Hıfzı'l Kur'an'i'l Kerim ve Tahfizihi.(Mektebetü'l Pazalî Matbaatü Şam.2001-Hicri:1466) adlı eserinden tercüme. Necdet İçel(İzmir merkez vaizi)

Kitabın tercümesi tamamlanmıştır.

Bu kitabı tercüme etmeye beni muvaffak kılan Cenab-ı Hakk'a binlerce hamd ve senâ ederim. Maksadım insanlara faydalı olmak suretiyle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu kitabı okuyarak istifade eden ilim sahiplerinden, hafızlardan, hafızlık çalışmaları yapanlardan dualarında beni unutmaması en büyük arzumdur. Necdet İÇEL 26.02.2009

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI