Cevaplar.Org

TABULAR YIKILIYOR-2-AHMED AKGÜNDÜZ-OSAV-İSTANBUL-1997

Tarih bize gösteriyor ki, başta peygamberler ve onların gerçek mirasçıları olan din adamları olmak üzere, insanlık âlemi, büyük insanların kıymetlerini zamanında tam takdir edememişlerdir. Sonradan ise, bu takdir edememenin cezasını, hem muâsır


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-07-30 16:42:22

 

Tarih bize gösteriyor ki, başta peygamberler ve onların gerçek mirasçıları olan din adamları olmak üzere, insanlık âlemi, büyük insanların kıymetlerini zamanında tam takdir edememişlerdir. Sonradan ise, bu takdir edememenin cezasını, hem muâsırı olan insanlar ve hem de onların nesilleri çekmişlerdir. S:87

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u kılıç zoruyla fethettiği halde, sırf sulh yolunun burada yaşayan gayr-i Müslimlere daha yararlı olmasından dolayı, araya giren papaz ve hahamların arzusuyla, İstanbul'u sanki sulh yoluyla fethetmiş gibi kolaylıklar göstermiştir. S:118

Bütün hukukî davalarda, gayr-i Müslim ile Müslüman arasında fark yoktur. Bu dediklerimize, İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yorgi'ye karşı Ahmed'i, Dimitri'ye karşı Osman'ı mahkûm eden mahkeme kararları, en büyük delillerdir. S:119

Cem'iyyet-i Umûmiyye-i Museviye tarafından Padişah Abdul-hamid'e bir teşekkür yazısı sunuluyor. Bu mektubda şunlar ifade ediliyor:
1492 senesi ilk baharında İspanya'dan kovulan ve Osmanlı Devletine sığınan Museviler, orada her çeşit zulüm ve baskıya maruz kaldıkları halde, sizin saltanatınızın merhametine sığınarak huzur ve emniyetle memleketinizde geçimlerin temin etmişler ve gün geçtikçe her açıdan ilerlemişlerdir. S:128

İşte bizim ecdadımız, İslâmiyetten aldıkları yüce ruhla, başta Yahudiler olmak üzere bütün gayr-i Müslimlere böyle davrandıkları halde, bizatihi Yahudiler, böyle iltifat ettikleri Sultan Abdül-hamid'e sonradan hıyânet etmişlerdir. S:132

Anadolu'da yaşayan insanların, alevî olsun Sünnî olsun, üç önemli düşmanı mevcuttur. İhtilâf, cehâlet ve fakirlik. Biz, millet olarak, ihtilafa karşı ittifâk silahını; cehâlete karşı ilmin ve fennin elmas kılıncını ve fakirliğe karşı da çalışmak ve san'at mermilerini kullanıp, bu üç düşmanımızı yenmedikçe, bugün içine düştüğümüz problemlerin çaresini bulmakta güçlük çekeriz. S:135

Önemle ifade edelim ki, bugün ve her zaman, Müslümanım ve ehl-i sünnetim diyen herkesin her sıfatı Müslüman olmadığı gibi, alevîyim diye ortaya çıkan herkesin de her sözü, hareketi ve sıfatı alevî değildir. S:135

Fundemantalizm=Köktendincilik…
…Bediüzzaman'ın ifadesiyle "Avrupa oradan üflüyor, biz burada oynuyoruz." Bu kelimeler, Amerika ve Avrupa'nın istihbarat örgütlerinin Müslüman ülkelerdeki halkı bölmek için ürettikleri oyun kelimelerdir. S:169

Kökten dinci olmayanın karşılığı lügat itibariyle kökten dinsiz değil midir? Her Müslüman kökten ve tamamen dindardır. Dini esaslardan taviz verene dindar denilir mi?

Ancak bir kısım çevreler kendilerinden menkul bu kelimeye kendilerine has ve İslâma muhâlif bir kısım manalar veriyorlarsa, bunun hesabını onlara sormak lâzımdır. S:169

Gerçekten kuru bir ırkçılık fikri, Avrupa tarafından İslâm âlemini ve özellikle Osmanlı Devleti'ni parçalamak için içimize bir Frenk illeti olarak atılmıştır. S:245

Emeviler devrinde İslâm âlemine büyük zarar veren; II. Meşrutiyet'in başında kulüpler şeklinde Osmanlıyı bölen ve I. Dünya Harbinde Osmanlıya karşı düşmandan daha tehlikeli bir silah olarak kullanılan ırkçılık fikri, şimdi de, Doğu'da İslâm kardeşliğine karşı kullanılmak istenmektedir. S:245

Hem Doğu hâdiseleri ve hem de diğer gelişmeler göstermektedir ki, Anadolu insanlarını bir arada yaşatacak ruh ve bir nevi manevî tutkal, bazı iddiaların ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tatbikatın aksine, kuru bir Türkçülük değildir, Doğu'daki din kardeşlerimiz bilmeli ve herkes de dikkat etmelidir ki, bu ruh ve manevî tutkal, Kürtçülük de değildir. Bir şahsın sevgi veya nefreti de değildir.

Devlet, bir şahsa muhabbet ile devlete muhabbet kavramlarını birbirinden mutlaka ayırmalıdır. Bir şahsı sevmek veya sevmemek, devleti ve onun şanlı ordusunu sevmek veya sevmemek demek değildir. S:266

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*18 Mart-1915-Çanakkale zaferi *20 Mart 1514-Çaldıran zaferi *21 Mart 1973-Aşık Veysel'in ölümü *22 Mart 1683-Merzifon'lu Kara Mustafa paşanın idamı *23 Mart 1960-Bediüzzaman'ın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI