Cevaplar.Org

İSLAM KADINA NELERİ HARAM KILDI?

Soru: İslam’ın kadına neleri haram kıldığını, muhterem mürşidin lütfedip bize ve dinleyenlere açıklaması rica olunur?


2008-05-01 04:03:01

Soru: İslam’ın kadına neleri haram kıldığını, muhterem mürşidin lütfedip bize ve dinleyenlere açıklaması rica olunur?

Cevap: 1) İslam, mahremi olmadıkça erkeğin bir kadın ile yalnız olarak bir arada bulunmasını haram kılmıştır. Allah’ın Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) “Sizden biriniz, mahremi beraber bulunmadıkça, bir kadınla asla yalnız kalmasın” buyurmuşlardır. (Buhari, Müslim)

Ve yine Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Ebu Umame’ye (Radıyallahü Anh): “Sakın kadınlarla baş başa kalma. Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin erdim ki, hiçbir erkek yoktur ki bir kadın ile baş başa kaslında ikisi arasına şeytan girmesin. Bir adamın çamur ve balçığa bulanmış bir domuza sürtünmesi, kendisine helal olmayan bir kadına omuz sürmesinden daha hayırlıdır” buyurmaktadırlar. Taberani

2) Kadının önemli zaruret halleri dışında evinden çıkması da haramdır. Zaruret icabı çıkması gerektiğinde kocasının izni veya mahremi (kendisiyle evlenmesi haram olan yakın arkası) bulunmadıkça çıkmaması lazımdır. Zinet yerlerini göstermekten sakınması, vücudunu geniş ve vücut hatlarını belli etmeyen bir elbise ile örtmesi, güzel kokular sürmemesi gerekir.

Cenabı Hak “Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. (Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler.) Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” Nur /31 buyurmuştur.

Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) de: Bir kadın koku sürüp, kokusunu hissetsinler diye yabancı erkeklerin yanından geçerse o kadın zina etmiş gibidir. Ve harama bakan göz zina eder.” Nesei, İbnu Huzeyme. vb. Ebu Musa (R.A) ten rivayet etmişlerdir. “Her göz günahta onun ortağı olur” demektedir.

3) Kadının tek başına sefer (yolculuğa) çıkması da haramdır.

Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) : “Kadın kendisi ile beraber bir mahremi veya kocası bulunmadan iki günlük mesafeye sefer etmesin buyurmuşlardır. Hadisi Nesei’nin dışındaki Kütüb ü Sitte sahipleri Ebu Said el- Hudri (R.A) ten rivayet etmişlerdir.(1)

4) Kadının kendisini erkeklere benzetmesi de haramdır.İbni Abbas (Radıyallahu anhuma) dan şöyle rivayet etmiştir.

(Yayının bağını boynuna geçirmiş bir kadın Allah Resulü’nün (Sallallahü aleyhi vesellem) yanından geçmiş, Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) de şöyle buyurmuşlardı: “Kendilerini erkeklere benzeten kadınlara, kendilerini kadınlara benzeten erkeklere Allah la’net etmiştir.”) Hadisi Tirmizi ve Nesei rivayet etmişlerdir.

Soruyu soran muhterem kardeşimin şunu bilmesini rica ediyorum. İslam kadının mevkiini yükseltmiş ve onu korumuş, kadını haklarda ve vazifelerde ortak yapmıştır. Erkek ona mehir verir ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere para sarf eder. “Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınlarında erkekler üzerinde iyi davranışa dayalı hakları vardır.” Bakara/228) Fakat İslam onu kadınlıktan çıkarmamıştır. Kadın ile erkek arasındaki hukuki farklılık aralarında kaçınılmaz olan tabii ayrılıklardan ileri gelmiştir. Erkeğin kadına göre üstünlüğü –yerine göre- değişik olunca, bunlardan her birine dayan hayat nizamı da değişik olacaktır. İşte bunun içindir ki analık ve babalığa dayanan haklar ve vazifeler değişik olmuştur.

Dipnot

(1) Kadının misafirliği meselesinde beş mezhep vardır. Biz burada sadece bu hadise dayananların mezhebi ile Hanefi imamlarının re’ylerini kayd etmekle yetineceğiz.: Tabii alimlerinden Hasan Basri, Zühri, Katade Ebu Said el-Hudri (R.A.) nin rivayet ettiği yukarıdaki hadise dayanarak “yanında kocası veya mahremi bulunmayan kadının 2 gecelik bir mesafeye sefer yapması caiz değildir.” Bundan az olursa caiz olur demişlerdir.

Süfyan-ı Servi A’meş, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed (R.anhüm) : Kadının üç günlük veya daha uzak mesafeye mahremsiz sefer etme hakkı yoktur, demişlerdir…Bunların dayandıkları delil: Ebu Davud’un İbni Hanbel tarikı ile Nafi’den, Onun da Abdullah b. Ömer (R. Anhüma) dan rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. “Hiçbir kadın mahremsiz üç günlük uzaklıkta olan bir yere sefer etmesin.”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI