Cevaplar.Org

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi ihsanı ve müsamahası bol, her türlü noksandan uzak olan....

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim anlamı: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, istediğini istediği vakit bulan, kend...

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin v...

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin terim anlamı: Eceli gelen varlıkları öldüren, hayat sahiplerinin hayatlarına ...

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, varlıkta hayatı yaratan, canlı olarak yarattığı varlıkların hayatiyetleri...

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan, öldürdükten sonra yeniden dirilten...

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örneği ve maddesi bulunmadan yoktan yaratan....

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her şeyin sayısını bilen; gizli açık, görünen görünmeyen her şeyi bütün a...

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlamı: Övülen, Kendisine hamd ve sena olunan, filleriyle ve sıfatlarıyla hamd ed...

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden, dost olan, Mü’minleri seven ve işlerini sonuçlandıran....

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim anlamı: Çok güçlü, sağlam olan ve yorulmayan...

EL-KAVİYY

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten. Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahi...

EL-VEKÎL

Vekîl kelimesinin sözlük anlamı: İşin havale edildiği kimse, iş konusunda güvenilen. Vekîl isminin terim anlamı: Yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip day...

EL-HAKK

Hakk kelimesinin sözlük anlamı: Gerçek, doğru ve sabit. Hakk isminin terim anlamı: Hiç değişmeden daima var olan, sözü en doğru olan, Ulûhiyeti sürekli tahakkuk eden...

EŞ-ŞEHÎD

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan...

ER-RAKÎB

Rakîb kelimesinin sözlük anlamı: Gözetleyen, kontrol eden. Rakîb isminin terim anlamı: bütün varlıkları koruyup gözeten, her şeyi her an kontrolü altında bulunduran...

EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen....

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan....

EL-VEDÛD

Vedûd kelimesinin sözlük anlamı: Çok seven ve çok sevilen. Vedûd isminin terim anlamı: İyi kullarını çok seven, iyi kulları tarafından çok sevilen ve mahlûkatı ar...

EL-HAKÎM

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi. Hakîm kelimesinin terim anlamı: Bütün söz ve fiilleri yerli yerince, eksiksiz ve adalet üzere olan....

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI