Cevaplar.Org

EL-MUSAVVİR


2002-04-07 16:45:40

Her sabah ekseriyet itibariyle ayna karşısında suretimize bir çekidüzen vermek için geçirdiğimiz zamana bakınca insan Musavvir ism-i şerifini düşünmeden edemiyor.Zira Hâlık,Bâri ve Musavvir üçgeninin son köşesini teşkil eden bu rahmet dolu isim "Tasvir eden,her şeye bir şekil ve suret veren, her şekli diğerinden farklı kılan,mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan"(1) anlamlarına geliyor. Bu ism-i şerifin iki cephesi vardır.İlki maddi suretlere ikincisi ise manevi suretlere bakar.Nur Külliyatında da "sima-yı istidadiye-i hususiye" ve "sima-yı vechiye-i şahsiye"(2) ibareleriyle buna dikkat çekilir. Takdir edersiniz ki her insan farklı bir simaya sahip olduğu gibi ruhlarıyla da farklı bir karaktere sahiptirler. Bu çeşitlilik ise insanoğlunun gelişiminde,fikir yapısında büyük rol oynamıştır.Bu açıdan bakıldığında bu şükredilmesi gereken çok büyük bir rahmettir. Şimdi de bu ism-i şerif vasıtasıyla maddi suretler ve bunun bereketi üzerine tefekkür edelim.Mahlukat henüz var edilmemişken,her şeyin mahiyeti -yani manevi siması- Allahü Teala'nın(cc) sonsuz ilminde mevcuttu.Ve daha sonra bunlar bizim içinde yaşadığımız kainat sahnesine çıkarıldıklarında,bir suret aldılar.Üstelik bu öyle bir suretti ki,varlıkların manevi ve maddi simalarını çelişki ve çarpışma yumağına atmıyordu.Mesela sonsuz hikmet sahibi Allahü Teala(cc) tarafından insanoğlu aklını ve kabiliyetini en verimli kullanabileceği bir surette yaratıldı.Ve bize yabancı gelmeyen bir ses bu hakikatı şöyle dile getirmemiş miydi: "Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm"(3) Evet,Allahü Teala (cc) rahmetiyle sadece manevi simaya uygun maddi suretler vermedi,bir de değişik şekillerde, güzelliklerde aynı türden canlılar ve cansız varlıklar yarattı.Öyle ki,bu farklılık mesela insanlarda parmak izlerinde bile okunabilirdi.Bu ne büyük,ne geniş bir sanattır! Kainatta o kadar çok varlık var ki ve biz bu ism-i şerifin tecellisini o kadar geniş,o kadar çok müşahede edebiliriz ki adeta bu tecellide sonsuzluğu hissederiz. Üstelik bu tecelli sadece bir kereliğe mahsus bir şey değildir.Her an her yerde bulutlar şekilden şekile, varlık suretten surete girmez mi?Ve bütün bunlar olup biterken insanlar da adeta mevsimler gibi hem manen,hem maddeten şekilden şekile girmiyor mu?Evet giriyor...Ve bunda öyle bir rahmet tecellisi hissettiriyor ki,seyret gitsin!Hele bir düşünelim;eğer hepimiz aynı olsaydık,her şey olduğu gibi kalsaydı halimiz nice olurdu?Hadi bundan doğabilecek karışıklıkları,sorunları çözdük diyelim(ki bu bana imkansız gibi görünüyor),bunun üstümüzde hasıl edeceği etki nasıl olurdu?Evet,Allahü Teala(cc) bizim için,varlık için her şeyi hikmetiyle en uygun,en güzel biçimde var etmiştir. Mesela insan vücudunun ya da dünyanın nasıl hikmetlice yaratıldığına sık sık değinildiğinden ve inşallah ileride daha sık değineceğimizden bunu şimdilik atlıyoruz,tabii tefekkür kapılarını açık unutarak... Evet,en büyük Sanatkar'ın(cc) rahmetini kafamızı nereye çevirirsek çevirelim,bazen bir civcivin yumurtadan çıkışında,bazen çocukların bulutları var olan figürlere benzeterek eğlendikleri oyunda,bazen ise yarım saat aynanın karşısında saç baş düzelten gencin suretinde müşahede ediyoruz.Etmemek ne mümkün! Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:55 2-a.g.e. sayfa:55 3-a.g.e. sayfa:56 Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 64,65,66,67 2-http://www.isimler.s5.com Tam adres:http://www.isimler.s5.com/musavvir.htm 3-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:55,56,57 4-http://www.esmaulhusna.com 5-İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:285 6-http://www.birdemet.net Tam adres: http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 7-http://www.kalbinsesi.com Tam adres:http://kalbinsesi1.hypermart.net/esma/musavvir.htm 8-Beyan Dergisi'nin (Ekmel Yayıncılık,Paz. ve Tic. Ltd. Şti. http://www.beyan.com.tr) Ocak 2002'de(Yıl:3,Sayı: 35) verdiği "En güzel İsimler Esmâ-ül Hüsnâ" adlı cd

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu. Mütekebbir kelimes

EL-CEBBÂR

EL-CEBBÂR

Cebbâr kelimesinin sözlük anlamı: Bozuk olan bir şeyi düzelten, birine zorla iş yaptıran.

EL-AZÎZ

EL-AZÎZ

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü. Aziz kelimesinin terim

EL-MÜHEYMİN

EL-MÜHEYMİN

Müheymin kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi gözetimi altında bulundurarak onu koruyup gözet

EL-MÜ’MİN

EL-MÜ’MİN

İman eden, bir korku taşımadan güvenen. Mü’min isminin terim anlamı: Kendisi her türlü ko

ES-SELAM

ES-SELAM

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Maddi ve manevi, hastalık ve kusurlardan uzak olmak. Selam ism

EL-KUDDÛS

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim a

EL-MELİK

EL-MELİK

Melik kelimesinin sözlük anlamı: Padişah, sahip olan, elinin altındakilere hükmeden.

ER-RAHÎM

ER-RAHÎM

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.

ER-RAHMAN

ER-RAHMAN

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele ede

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

Tirmizi’nin rivayetinde yer alan Allah’ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım: 1

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI