Cevaplar.Org

EL-HÂLIK


2002-03-24 20:10:09

Ekseriyetle insanların tecellisini çok geniş bir biçimde,her an müşahede edebilecekleri bu ism-i şerif "Eşyayı bir takdir ve ölçü ile yaratan;yoktan var eden(1),her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden,yaratan(2)" anlamlarına geliyor.Hâlık ism-i şerifinde tespit edebildiğim iki önemli cihet var. Birincisi "yoktan var etme",ikincisi ise "zihayat(canlı,hayat sahibi varlıklar) ve bir bakıma cansız varlıklar için de bir hayat biçimi takdir etme ".Önce birincisi üzerinde duralım. Evet,Allahü Teala(cc) tek yoktan var edendir;zamanı,mekanı görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyi O(cc) yaratmıştır.İnsanlarınki ise bu manada yaratma değildir,belki sadece var olanlardan faydalanarak yeni bir şeyler üretmedir.Kaldı ki insanların örneksiz olarak,hiçbir şeye dayanmadan ürettikleri Allahü Teala(cc)'nın yarattıklarına yaklaşamaz bile.Örnek olarak şunu gösterebiliriz: Genel olarak basit bir canlı gibi gördüğümüz sivrisineğin uçuş teknolojisi,kıvraklığı,hareket kabiliyeti hangi uçakta mevcut!Özür dilerim,demin "örneksiz olarak" dedik;ama şöyle bir düşününce insanların sonradan ürettiklerinin büyük bir bölümünde tabiattan esinlenme görülebilir kanaatindeyim. Kalanında ise Allahü Teala(cc)'nın bize bahşettiği akıl ve bazen de ilham söz konusu olabilir.İşte bize düşen çok kutsal,güzel ve yücelerin yücesi hedefe merdiven eşkil eden görevlerden biri de o akılla mahlukat hakkında tefekkür denizinden içmek,içtikçe susamak,susadıkça içmektir.Allahü Teala(cc) bizi o kudsilerden eylesin.Amin. Şimdi de bu ism-i şerifin idrake yansıyan diğer yönü (zihayat ve diğer varlıklar için bir hayat biçimi,bir şeyin nasıl olacağını,varlıklar için vasıflar takdir etme) üzerinde duralım."Kainatta hiçbir şeyin oluşu körü körüne ve rastgele kabilinden değildir."(3)Bu gerçek, hayatın yerinden oynatılamaz bir parçasıdır.Her canlı belli sınırlar dahilinde yaşar,kendine göre birtakım özelliklere sahiptir.Keza yıldızlar da öyle değil midir?Canlıların kendilerine has özelliklerinin dışında bir de ortak özellikleri vardır.Ölüm,ihtiyaç vs. gibi..."Allahü Teala'nın(cc) yaratması ise bir ihtiyaçtan ileri gelmiş değildir.Kainatı yaratmıştır;ama ihtiyacı olduğunden değil,belki onları yaratmak husundaki ezeli iradesini tahakkuk ettirmek,onlara azamet ve kudretini göstermek, cemal ve kemalini sezdirmek ve sayısız nimetlerinden onları faydalandırmak gibi lütuf ve keremiyle yaratmıştır."(4)Kim bilir,belki bunda kavrayamadığımız daha nice hikmetler vardır.Ayrıca bilmek gerekir ki,Allahü Teala(cc) mahlukatı yarattığı için kendisinden hiçbir şey eksilmiş değildir.Zira O(cc) sonsuz kudret sahibidir ve “Hâlik-ı Zülcelâl'dir.”(5) Bu iki cihetiyle bu ism-i şerif çok ufuk açıcıdır."Zira Allah'ın(cc) yaratışı, sadece var edip ortaya çıkarmaktan, yani hayatın yalnızca başlangıç safhasına ilişkin- zaman ve konu yönünden sınırlı, belirli- bir özellik olmaktan ibaret kalmayıp sürekli cari olan bir gerçektir.Gözümüzün önünde her an cereyan eden bir oluş gerçeği vardır."(6)İşte bu ism-i şerif bir yönüyle de kader ile yakından ilgilidir;ama yeri gelmişken belirteyim: Kaderi yanlışlıklar düğümüne çevirip,yanlış anlamamak da büyük bir hatadır. Kendimce bu ism-i şeriften bazı hikmet damlalarını size sunmaya çalıştım,kusurlarımızı affediniz.Evet,sanırım burada artık bana yazıya belki de birçok yeni cümleye ve düşünceye başlangıç teşkil edebilecek küçük bir nokta koymak ve sözü merhum Üstad Necip Fazıl'a bırakmak düşer: OLMAZ MI ? Yön yön sarılmışım ne yana baksam; Sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam; Geçip de aynaya,soran olmaz mı? Bir parçacığım ben, bütüne hasret; Zaman döne dursun,o güne hasret; Ruhumsa zamanın üstüne hasret; Ebediyet boyu bir ân... Olmaz mı?(1973) (7) Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:53 2- http://www.isimler.s5.com Tam adres:http://www.isimler.s5.com/halik.htm ya da http://www.birdemet.net- Tam adres: http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 3- Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:63 4- a.g.e sayfa:63 [yazının akışı içinde çok az değiştirilerek aktarıldı] 5-Mektubat-Bediüzzaman Said Nursi-Işık Yayınları(1997) sayfa:562 6- http://www.isimler.s5.com Tam adres:http://www.isimler.s5.com/halik.htm ya da http://www.birdemet.net- Tam adres: http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm [yazının akışı içinde çok az değiştirilerek aktarıldı] 7- Çile [Bütün Eserleri,Cilt 4]-Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları(Mayıs 2001,44.Basım) sayfa:24 Genel olarak faydalanılan kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 62,63,64,65 2- http://www.isimler.s5.com Tam adres:http://www.isimler.s5.com/halik.htm 3-http://www.birdemet.net- Tam adres: http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 4-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:53,54,55 5- İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:285 6- Mektubat-Bediüzzaman Said Nursi-Işık Yayınları(1997) sayfa: Hâlık,Hâlık-ı Külli Şey,Hâlık-Zülcelâl, Hâlık-ı Hâkim kelimelerinin geçtiği sayfalardan bir kısmı,ayrıca sayfa: 561,562

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI