Cevaplar.Org

EL-AZİZ


2002-03-04 22:20:05

Aziz ism-i şerifi bize bütün hayatımız boyunca rehber olabilecek anahtar bir formüldür.Çünkü bu ism-i şerifi andığımızda izzetin,yegane galibiyetin kimde olduğu hatırımıza gelir ve bu bir mü'min birçok şeye basamak teşkil eder.Bu ism-i şerif izzet sahibi,yegane galip,"en üstün ve şanı en yüce"(1)anlamlarına gelir.İzzetin zıddı zillettir.Mesela acz zillettir,sonsuz kudret ise izzet. Üstad Hazretleri Mektubat'ta şöyle der:"Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin!Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde biz izzet cilveleri var.Demek senin izzetinin ayinesiyiz." Evet,Allahü Teala'nın(cc) izzetini görebilmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok,Allahü Teala'nın(cc)izzeti her an her yerde tecelli eder.Mesela izzetin sadece bir tecellisi olan kainat karşısında hayretten hayrete düşen ve hayatını sırf bu tecellinin bir kısmına adayan insanlar vardır. An be an cilvesini gördüğümüz Malikiyet,hakimiyet,rububiyet, rezzakiyet birer izzet makamıdırlar.(2) Allahü Teala'nın(cc)rububiyeti karşısında boyun eğmiş bir alemde yaşamaktayız biz.Allahü Teala(cc) kendilerine zaman zaman ilahlık da atfedilmiş olan nice büyük varlıkları insanların hizmetkarı yapmıştır.Aynı şekilde diğer bitkiler ve hayvanlar üzerinde bize bahşedilen izzet de bu ismin bir tecellisidir.Tabii sadece biz değil,bazı varlıkların diğer bazı varlıklar üstünde izzeti vardır(Hayvanların bitkiler,bitkilerin cansız varlıklar üzerindeki izzetleri gibi).Bu sadece ve sadece İlahi bir ihsandır.Bir insan ancak bunun idrakine vardığında doğruya varmış olur. Bu ism-i şerif Kur'an-ı Kerim'de 91 yerde geçer."Fakat hiç bir yerde tek başına zikredilmemiş; daima Esma-i Hüsna'dan diğer bir isimle beraber varid olmuştur."(3)İzzet sıfatı Kur'an'da birçok yerlerde azap ayetleri yerinde gelmiştir. Aynı zamanda biz bu ism-i şerifin birçok defa Hakim ism-i şerifiyle de beraber anıldığını görüyoruz.Bu da şüphesiz Allahü Teala'nın(cc) izzetinin neden her zalime karşı,zülme karşı hemen ve tamamıyle tecelli etmediğini bize hatırlatır.Zira Hakim ism-i şerifinin manalarından biri "hikmet sahibi olma"'dır.Allahü Teala(cc) şüphesiz herkese hak ettiğini verir,mü'minlere ise daha fazlasını bile verir.O'nun(cc) rahmeti çok geniştir."İnsanların dünya yüzünde ettiklerine göre eğer Cenab-ı Hak,Hikmeti ile İzzetinin tecellisini geri bırakmamış olsa çoktan her şey altüst olurdu."(4)Bu bize Allahü Teala'nın(cc) es-Sabur ism-i şerifini de hatırlatır. Biz bu ism-i şerife ayna olabilmek için nefsimize, arzularımıza hakim ve galip olmaya çalışmalıyız."Hududu aşmamaya gayret etmek"(5) temel düsturumuz olmalı. Şüphesiz ki akıl sahibi hiçbir kimse mutlak izzet sahibi olduğunu iddia edemez.Allahü Teala(cc)nice zalim hükümdarları zelil etmiştir.Bugün Londra'da,British Museum'da Firavun'a ait olduğu düşünülen asırlardır bozulmamış secde halinde bir ceset sergilenmektedir. Rabbinin izzetini anlayıp,kendi zilletinin şuurunda olan bir insan hiçbir şey kaybetmez.Aksine kelimelerle ifade etmekte belki de çok çok aciz kaldığımız lütuflara kavuşur.Bu lütuf Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz'in(sav) sevgisi olsa şüphesiz bu ulaşılabilecek çok büyük bir mertebedir. Hatta en büyüğüdür bence... Zilletimizi idrak edebilmek için zaten biz günde beş defa antreman yapmaya çalışıyoruz.Rüku ile nefsimizin beli kırılıyor,secde ile nefsimiz yerlerde sürünüyor.Ve mü'minin miracı olan namaz insanı nefse karşı alınmış bir galibiyete,gerçek saadete ve nihayetinde insan olmaya götürüyor.Rabbim o ne büyük saadet!Elhamdülillah, elhamdülillah,elhamdülillah. Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:46 2-a.g.e,aynı sayfa 3-http://www.isimler.s5.com tam adres:http://www.isimler.s5.com/aziz.htm 4-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:57 5-a.g.e,aynı sayfa Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:57 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:46,47 3-http://www.isimler.s5.com tam adres:http://www.isimler.s5.com/aziz.htm, 4-http://www.esmaulhusna.com 5-http://www.birdemet.net Tam adres:http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm ya da http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 6-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI