Cevaplar.Org

EL-AZİZ


2002-03-04 22:20:05

Aziz ism-i şerifi bize bütün hayatımız boyunca rehber olabilecek anahtar bir formüldür.Çünkü bu ism-i şerifi andığımızda izzetin,yegane galibiyetin kimde olduğu hatırımıza gelir ve bu bir mü'min birçok şeye basamak teşkil eder.Bu ism-i şerif izzet sahibi,yegane galip,"en üstün ve şanı en yüce"(1)anlamlarına gelir.İzzetin zıddı zillettir.Mesela acz zillettir,sonsuz kudret ise izzet. Üstad Hazretleri Mektubat'ta şöyle der:"Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin!Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde biz izzet cilveleri var.Demek senin izzetinin ayinesiyiz." Evet,Allahü Teala'nın(cc) izzetini görebilmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok,Allahü Teala'nın(cc)izzeti her an her yerde tecelli eder.Mesela izzetin sadece bir tecellisi olan kainat karşısında hayretten hayrete düşen ve hayatını sırf bu tecellinin bir kısmına adayan insanlar vardır. An be an cilvesini gördüğümüz Malikiyet,hakimiyet,rububiyet, rezzakiyet birer izzet makamıdırlar.(2) Allahü Teala'nın(cc)rububiyeti karşısında boyun eğmiş bir alemde yaşamaktayız biz.Allahü Teala(cc) kendilerine zaman zaman ilahlık da atfedilmiş olan nice büyük varlıkları insanların hizmetkarı yapmıştır.Aynı şekilde diğer bitkiler ve hayvanlar üzerinde bize bahşedilen izzet de bu ismin bir tecellisidir.Tabii sadece biz değil,bazı varlıkların diğer bazı varlıklar üstünde izzeti vardır(Hayvanların bitkiler,bitkilerin cansız varlıklar üzerindeki izzetleri gibi).Bu sadece ve sadece İlahi bir ihsandır.Bir insan ancak bunun idrakine vardığında doğruya varmış olur. Bu ism-i şerif Kur'an-ı Kerim'de 91 yerde geçer."Fakat hiç bir yerde tek başına zikredilmemiş; daima Esma-i Hüsna'dan diğer bir isimle beraber varid olmuştur."(3)İzzet sıfatı Kur'an'da birçok yerlerde azap ayetleri yerinde gelmiştir. Aynı zamanda biz bu ism-i şerifin birçok defa Hakim ism-i şerifiyle de beraber anıldığını görüyoruz.Bu da şüphesiz Allahü Teala'nın(cc) izzetinin neden her zalime karşı,zülme karşı hemen ve tamamıyle tecelli etmediğini bize hatırlatır.Zira Hakim ism-i şerifinin manalarından biri "hikmet sahibi olma"'dır.Allahü Teala(cc) şüphesiz herkese hak ettiğini verir,mü'minlere ise daha fazlasını bile verir.O'nun(cc) rahmeti çok geniştir."İnsanların dünya yüzünde ettiklerine göre eğer Cenab-ı Hak,Hikmeti ile İzzetinin tecellisini geri bırakmamış olsa çoktan her şey altüst olurdu."(4)Bu bize Allahü Teala'nın(cc) es-Sabur ism-i şerifini de hatırlatır. Biz bu ism-i şerife ayna olabilmek için nefsimize, arzularımıza hakim ve galip olmaya çalışmalıyız."Hududu aşmamaya gayret etmek"(5) temel düsturumuz olmalı. Şüphesiz ki akıl sahibi hiçbir kimse mutlak izzet sahibi olduğunu iddia edemez.Allahü Teala(cc)nice zalim hükümdarları zelil etmiştir.Bugün Londra'da,British Museum'da Firavun'a ait olduğu düşünülen asırlardır bozulmamış secde halinde bir ceset sergilenmektedir. Rabbinin izzetini anlayıp,kendi zilletinin şuurunda olan bir insan hiçbir şey kaybetmez.Aksine kelimelerle ifade etmekte belki de çok çok aciz kaldığımız lütuflara kavuşur.Bu lütuf Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz'in(sav) sevgisi olsa şüphesiz bu ulaşılabilecek çok büyük bir mertebedir. Hatta en büyüğüdür bence... Zilletimizi idrak edebilmek için zaten biz günde beş defa antreman yapmaya çalışıyoruz.Rüku ile nefsimizin beli kırılıyor,secde ile nefsimiz yerlerde sürünüyor.Ve mü'minin miracı olan namaz insanı nefse karşı alınmış bir galibiyete,gerçek saadete ve nihayetinde insan olmaya götürüyor.Rabbim o ne büyük saadet!Elhamdülillah, elhamdülillah,elhamdülillah. Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:46 2-a.g.e,aynı sayfa 3-http://www.isimler.s5.com tam adres:http://www.isimler.s5.com/aziz.htm 4-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:57 5-a.g.e,aynı sayfa Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:57 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:46,47 3-http://www.isimler.s5.com tam adres:http://www.isimler.s5.com/aziz.htm, 4-http://www.esmaulhusna.com 5-http://www.birdemet.net Tam adres:http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm ya da http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm 6-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI