Cevaplar.Org

El-MÜ'MİN


Habib Erdemli

habiberdemli@mynet.com

2002-02-17 22:47:59

El-Mümin ism-i şerifinin tecellisini nazarımızı şöyle birazcık çevremize çevirdiğimizde hemen müşahade edebiliriz. Manalarına bir bakalım: "1-Kullarını iman şerefiyle şereflendiren 2-Emniyet verici 3-Kendisine sığınanları emin kılan." (1) Hayatın en mühim,güzel ve büyük meyvesi imandır,iman Allahü Teala'nın(cc) en büyük nimetlerinden biridir.(2)Tarihe baktığımızda iman eden bir insan için bu nimet her zaman bir dönüm noktası olmuştur.Nasıl olmasın ki?Saadet-i dareyne(iki dünya saadeti),hayatın gerçek gayesine ve manasına yaklaşmada, dolayısıyla Allahü Teala'ya(cc) yaklaşmada çok çok büyük bir adım atmak şüphesiz ki insan için fersahlarla ölçülemeyecek derecede bir seviye atlamadır.Ve dikkat edersek bir insan imanı bularak bu ismin tecellisine hakkıyla mazhar olduğunun akabinde bu ism-i şerifin bir başka manasının tecellisine mazhar olur "Emniyet Verici" manasının. İmanı bulmuş bir insan arkasında sonsuz bir kudret olduğunu bilir.Hayrın da şerrin de Allahü Teala'nın(cc) kontrolünde olduğunu bilir.Burada O'na(cc) tam bir teslimiyet söz konusudur.Mü'min mütevekkil olur.Hastalıklar,şer sonucunda gelebilecek en kötü şey ölümdür.Bu ise mü'min için bir kurtuluştur belki de,daha güzel bir dünyaya geçiş... Mü'min kainatta olan biten her şeyi ibret alarak takip eder ve "Allah'ı hakiki malik bildiğinden mülk alemindeki hiçbir varlıktan korkmaz."(3) "Allah müminlere dünyada ve ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam sunar.Allah salih kullarına manevi yönden huzur, güven ve eminlik verir. Müminlerin dünyada zorluk içinde oldukları dönemlerde onları destekler, kalplerini pekiştirir, Kendisine olan tevekkülleriyle huzurlu bir yaşam sürmelerine izin verir. Kuran'da Peygamberimiz(sav) döneminde savaşta alınan bir yenilginin ardından Allah'ın müminlere olan manevi desteği şöyle anlatılmıştır: 'Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. (Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü'minlerin üzerine 'güven duygusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azablandırdı. Bu, inkarcıların cezasıdır. Bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.' (Tevbe Suresi, 25-27)" (4)Bu noktada El-Mü'min ism-i şerifin Es-Selam ism-i şerifinden sonra gelmesi de çok manidardır. Üstad Hazretleri bu yakın ilgiyi şöyle dile getirmiştir: "İmana gel ki elemden emin olasın.Kadere teslim ol ki selamette kalasın." Mesnevi-i Nuriye (5) Allahü Teala'nın(cc) El-Mü'min ism-i şerifinin bu manasının tecellisi kısmen bütün insanlar için de geçerlidir.Zira zannediyorum kimse "acaba yıldızlar üstüme düşer mi?" diye tereddüt içinde değildir.Ve şüphesiz ki insan her saat başı,uyurken,uyanıkken malı,canı,ırzı,namusu için endişe duysaydı bu büyük bir azap olurdu ve insanı işini yapmaktan alıkoyardı.İşte bu,bu ism-i şerifin bir tecelliyatıdır. "Binaenaleyh emniyet ve asayişin te'mini için çalışan her şahıs ve bu uğurda kullanılacak her çeşit silah ve alet,hep bu ismin mazharıdır.Yani aynasıdır, sebepleridir, vasıtalarıdır." (6) Hayvanlar alemi için de El-Mümin ism-i şerifinin bu hakikatı(Emniyet verici) geçerlidir."Zira yuvasından çıkıp uçan bir kuş,rızık hususunda hiçbir endişe taşımaz." (7) Biz ise etrafımızdakilerin emniyetini kazanmalı,iman bütünlüğünü yakalamaya çalışmalı,insanların emniyet ve huzur içinde kalmasına vesile olma hususunda çaba göstermeliyiz kanaatindeyim. Kaynakça: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:43 2-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:53 3-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:44 4-http://www.isimler.s5.com Tam adres: http://www.isimler.s5.com/mumin.htm 5-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:44 6-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:53 7-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:44 8-http://www.birdemet.net Tam adres:http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm 9-http://www.esmaulhusna.com/ 10-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:43,44 11-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:52,53,54 12-http://www.isimler.s5.com Tam adres: http://www.isimler.s5.com/mumin.htm 13-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI