Cevaplar.Org

ES-SELAM


2002-02-12 18:32:01

Es-Selam ism-i şerifini müsaadenizle üç anlam altında inceleyip tefekkür kapısını tıklatalım.Hele bir tıklatalım,ondan sonra inşallah kapı açılır ve biz de içeride kaybolmadan dolaşırız. Hazret-i İmam-ı Gazali "Zatı kusurdan,sıfatları noksanlıktan ve filleri şerden salim olan" demiştir. Evet...Allahü Teala(cc)kusurdan,hatadan,noksanlıktan,afat ve belalardan salim ve münezzehtir.İnsanlar gibi hastalanmaktan,doğup büyüyüp ölmekten,yaşlanmaktan, acıkmaktan salimdir.Bunlara göre El-Küddüs ism-i şerifine yakın bir mana bildirmekte ise de,bu ism-i şerif daha çok istikbale aittir.Yani ezelden ebede kadar Allahü Teala'nın(cc)kudretinden,ilminden bir şey eksilmez.O(cc)ezelde nasılsa ebedde de öyledir.Allahü Teala'dan(cc)başka salim kalacak olan da yoktur.Zira mahluk varken yok,zenginken fakir, muktedirken hiç olabilir. Aynı Allahü Teala'nın(cc)zatı gibi filleri de noksanlıktan, hikmetsizlikten,aşırılıktan,zulümden salimdirler.İnsanlar bu konularda da sık sık hata yapabilir... Öyleyse sırtımızı bir faniye ya da sadece kendimize verip hayat yolunda yürümek işe yaramayabilir ve yaramayacaktır da.Her türlü kötülükten, noksanlıktan salim olan bir varlığa,yani Allahü Teala'ya(cc) dayanıp güvenmeliyiz. Allahü Teala'nın(cc) bizden istediği şekilde yaşadığımızda Es-Selam ism-i şerifinin diğer bir manasıyla tecellisine mazhar olabiliriz. Bu tecelli Allahü Teala'nın(cc) kullarını selamet yurdu olan cennete ulaştırması şeklinde cereyan eder.Buna sadece ahirette değil,dünyada da şahit olabiliriz.Es-Selam olan Allahü Teala(cc) çok kez sıkıntı,afet,bela,korku içinde bulunan kullarını selamete çıkarmıştır.Çoklarına da İslam'ı yaşadıkları için gerçek saadeti nasip etmiştir, güzel bir hayat nasip etmiştir.Zaten müslüman deyince de "Allah'a tam teslim olmakla bu selamete erişmiş bahtiyar kul" anlaşılır. İnşallah biz de bu ism-i şerifin bu manasının tecellisine mazhar oluruz.Amin. Es-Selam ism-i şerifini tanıyan bir mü'min sabr-ı cemile, hoşlanmadığı hadiseleri de hoşlandığı hadiseler gibi karşılama kabiliyetine sahiptir.Onun aklı ve ilmi dışında en büyük destekleyicisi olan imanı da vardır.Allahü Teala'nın(cc) Es-Selam ism-i şerifinin tecellisine ne şekilde olursa olsun her an mazhar olabilir,yeter ki kime dayanıp güveneceğinin ve bunu nasıl yapacağının farkında olsun.Çanakkale kahramanları,Kurtuluş destanını yazanlar nasıl ayakta durdular? Mantık olarak da arkasında onu destekleyen,koruyup gözeten birisinin olduğunu bilen birisi rahat davranır,ümitvardır ve kendine güvenir.Kendine güvenen,olaylar karşısında heyecana kapılmayan insan ise doğru kararlar verir,Allahü Teala'nın(cc)izniyle. Es-Selam ism-i şerifi Allah-ü Teala'nın(cc) cennete kabul ettiği kullarına selam vermesi anlamına da gelir.Yasin Suresi'nin 58. ayetinde "Selamün kavlen min Rabbi'r-Rahim" buyurulmuştur.Bu ayet "Ehl-i Cennete,Rahim olan Rab'dan doğrudan doğruya söylenme bir selam da vardır." manasına gelir.Bu selam şüphesiz mü'minler için en büyük müjdedir.Allah'ım(cc) sen bizi de selamını duyan,cemalini(güzellik) gören bahtiyar kullarından eyle.Amin. Evet,inşallah biraz da olsa bu ism-i şerifi açıklamaya muvaffak olmuşuzdur,tefekkür kapısından içeri girmişizdir(tık tık!).Tabii kendi başımıza da biraz dolaşabiliriz içeride.:) Yararlanılan Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) s.48,49,50,51,52 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul Sayfa:41,42 3-http://www.isimler.s5.com/selam.htm 4-İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:284 5-http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm 6-http://www.esmaulhusna.com/ 7-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI