Cevaplar.Org

ES-SELAM


2002-02-12 18:32:01

Es-Selam ism-i şerifini müsaadenizle üç anlam altında inceleyip tefekkür kapısını tıklatalım.Hele bir tıklatalım,ondan sonra inşallah kapı açılır ve biz de içeride kaybolmadan dolaşırız. Hazret-i İmam-ı Gazali "Zatı kusurdan,sıfatları noksanlıktan ve filleri şerden salim olan" demiştir. Evet...Allahü Teala(cc)kusurdan,hatadan,noksanlıktan,afat ve belalardan salim ve münezzehtir.İnsanlar gibi hastalanmaktan,doğup büyüyüp ölmekten,yaşlanmaktan, acıkmaktan salimdir.Bunlara göre El-Küddüs ism-i şerifine yakın bir mana bildirmekte ise de,bu ism-i şerif daha çok istikbale aittir.Yani ezelden ebede kadar Allahü Teala'nın(cc)kudretinden,ilminden bir şey eksilmez.O(cc)ezelde nasılsa ebedde de öyledir.Allahü Teala'dan(cc)başka salim kalacak olan da yoktur.Zira mahluk varken yok,zenginken fakir, muktedirken hiç olabilir. Aynı Allahü Teala'nın(cc)zatı gibi filleri de noksanlıktan, hikmetsizlikten,aşırılıktan,zulümden salimdirler.İnsanlar bu konularda da sık sık hata yapabilir... Öyleyse sırtımızı bir faniye ya da sadece kendimize verip hayat yolunda yürümek işe yaramayabilir ve yaramayacaktır da.Her türlü kötülükten, noksanlıktan salim olan bir varlığa,yani Allahü Teala'ya(cc) dayanıp güvenmeliyiz. Allahü Teala'nın(cc) bizden istediği şekilde yaşadığımızda Es-Selam ism-i şerifinin diğer bir manasıyla tecellisine mazhar olabiliriz. Bu tecelli Allahü Teala'nın(cc) kullarını selamet yurdu olan cennete ulaştırması şeklinde cereyan eder.Buna sadece ahirette değil,dünyada da şahit olabiliriz.Es-Selam olan Allahü Teala(cc) çok kez sıkıntı,afet,bela,korku içinde bulunan kullarını selamete çıkarmıştır.Çoklarına da İslam'ı yaşadıkları için gerçek saadeti nasip etmiştir, güzel bir hayat nasip etmiştir.Zaten müslüman deyince de "Allah'a tam teslim olmakla bu selamete erişmiş bahtiyar kul" anlaşılır. İnşallah biz de bu ism-i şerifin bu manasının tecellisine mazhar oluruz.Amin. Es-Selam ism-i şerifini tanıyan bir mü'min sabr-ı cemile, hoşlanmadığı hadiseleri de hoşlandığı hadiseler gibi karşılama kabiliyetine sahiptir.Onun aklı ve ilmi dışında en büyük destekleyicisi olan imanı da vardır.Allahü Teala'nın(cc) Es-Selam ism-i şerifinin tecellisine ne şekilde olursa olsun her an mazhar olabilir,yeter ki kime dayanıp güveneceğinin ve bunu nasıl yapacağının farkında olsun.Çanakkale kahramanları,Kurtuluş destanını yazanlar nasıl ayakta durdular? Mantık olarak da arkasında onu destekleyen,koruyup gözeten birisinin olduğunu bilen birisi rahat davranır,ümitvardır ve kendine güvenir.Kendine güvenen,olaylar karşısında heyecana kapılmayan insan ise doğru kararlar verir,Allahü Teala'nın(cc)izniyle. Es-Selam ism-i şerifi Allah-ü Teala'nın(cc) cennete kabul ettiği kullarına selam vermesi anlamına da gelir.Yasin Suresi'nin 58. ayetinde "Selamün kavlen min Rabbi'r-Rahim" buyurulmuştur.Bu ayet "Ehl-i Cennete,Rahim olan Rab'dan doğrudan doğruya söylenme bir selam da vardır." manasına gelir.Bu selam şüphesiz mü'minler için en büyük müjdedir.Allah'ım(cc) sen bizi de selamını duyan,cemalini(güzellik) gören bahtiyar kullarından eyle.Amin. Evet,inşallah biraz da olsa bu ism-i şerifi açıklamaya muvaffak olmuşuzdur,tefekkür kapısından içeri girmişizdir(tık tık!).Tabii kendi başımıza da biraz dolaşabiliriz içeride.:) Yararlanılan Kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) s.48,49,50,51,52 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul Sayfa:41,42 3-http://www.isimler.s5.com/selam.htm 4-İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:284 5-http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm 6-http://www.esmaulhusna.com/ 7-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI