Cevaplar.Org

EL-KUDDÜS


2002-02-03 21:27:03

Çevremize bir bakalım haydi,belgesel izleyelim bir de,bizden milyarlarca kilometre ötede olan biten şeylere bir göz atalım,bilim ve fikir adamlarının kainat kitabı hakkında bize dediklerine göz atalım...Ne görürüz sizce?Eşsiz bir düzen.Duyarsız insanların el atmadığı yerde Allahü Teala'nın(cc)tanzif ve nezafetinin(temizlik,paklık) eşsizliği göze çarpıyor. İşte El-Kuddüs ismi,bu hakikata bakıyor,zatında,sıfatında, fiillerinde,isimlerinde,hükümlerinde her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak,pek temiz,her şaibeden(kusur,leke) münezzeh manasına geliyor.Allahü Teala(cc) hiçbir mahlukatına benzemez,hiçbir fiilinde yardımcıya,müddete, maddeye ihtiyacı yoktur.Üstad Hazretleri Lem'alar'da şöyle diyor:"İsm-i Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet,bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor.Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor"Evet,bu Küddüs isminin bir tecellisidir.Kuddüs isminin diğer bir tecellisi ise Cehennemde tahakkuk edecektir. Günahları ağır basan mü'minler bu günahlardan arındırılmak üzere Cehennemde azabı tattıktan sonra Cennetin eşsiz güzelliklerine mazhar olacaklardır.Günahlar,çirkinlikler acıyla yontulur.Söz gelimi bir günah işledikten sonra bunun yüreğimize saplanmış bir hançerin bıraktığına benzer bir acıyla ettiğimiz tövbe,döktüğümüz göz yaşı,yanarak yapılan bir secde bizi Allahü Teala'nın(cc)sonsuz rahmetine,merhametine mazhar kılabilir.Bazen sabredilen hastalıklar da günahların kefaretidir. Çekilen acı(maddi,manevi)yeri gelir insanların birbirlerine olan kırgınlıklarının da çözülmesine vesile olabilir.İşte Kuddüs ismi her yönüyle bir temizlenmeyi, Allah-ü Teala'nın(cc) noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bize bildirir. İnsanların birbirlerine karşı kıymetini ifade eden ve insanlar tarafından kemal sıfatlar diye adlandırılan sıfatlardan da Allahü Teala(cc)münezzehtir.Gerçi bu sıfatların kemal sıfatlar diye adlandırılması insanların kendi aralarında uygun olsa da Allahü Teala(cc) hakkında bunlar hep noksan sıfatlardır.Zira insanların ilmi, kudreti,her şeyi sınırlıdır;ama Allahü Teala'nın(cc)ilmi,kudreti sınırsızdır.İşte hakiki kemal sıfatı budur. Evet,nice insanlar Allahü Teala'yı(cc) hakkıyla bilemediklerinden,O'nu(cc)kendi aralarındaki hükümdarlara benzettiklerinden,O'nun(cc) Arş'ın üzerinde tahtı olduğu, başkalarına ihtiyacı olduğu,başkaları sayesinde olaylardan haberdar olduğu gibi-haşa- batıl zanlara düşüyorlar.Halbuki Allahü Teala(cc) ilmiyle her şeyi kuşatmıştır,cisim sahiplerine asla benzemez,O'nu(cc)kendi sınırlarımıza, değerlerimize takılıp kalarak anlamaya kalkarsak kocaman ve karanlık bir kuyuya yuvarlanabiliriz,Allah(cc) korusun,amin. Biz Kuddüs ismine mazhar olmaya çalışmalıyız,o zaman saadet yolunda bir adım daha atmış oluruz... Kuddüs ismine itikad(gönülden inanma),ibadet ve kalb temizliğimize dikkat ederek mazhar olabiliriz.Tabii diğerlerine bağlı kalarak maddi temizlik de bunların içinde zikredilebilir.Böylece hem kainata ayak uydurmuş oluruz,hem de Allahü Teala'nın(cc) rızasını kazanmaya yönelik bir çaba içerisine girmiş oluruz. Not:Kuddüs isminin,selbi sıfatlarından 'muhalefet-ün lil havadis'(açıklaması en altta) sıfatına dayandığı belirtilmiştir. Yararlanılan Kaynaklar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul Sayfa:20,21-38,39,40 2-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) s.43-47 3-İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:284 4-http://www.isimler.s5.com/kuddus.htm 5-http://www.esmaulhusna.com/ 6-http://geocities.com/dinimislam/esmahusna1.htm 7-Küçük Lügat-Ömer Sevinçgül-Zafer Yayınları ...muhalefetün lil havadis:Havadis,hadis olanlar,yani 'sonradan yaratılan,ihdas edilenler'manasına gelir.Her mahluk,hadistir.Ve Muhalefetün lil havadis sıfatı,Cenab-ı Hakk'ın kutsi mahiyetinin,mahluk mahiyetlerine zıt ve muhalif olduğu manasına gelir. Bir misal:Allah kadimdir,ezelidir,mahluk ise hadistir, sonradan meydana gelmişti.Ezeli olmak,sonradan yaratılmaya zıttır.(*) (*) Kaynak:[Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul Sayfa:20,21]

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI