Cevaplar.Org

ONLAR İNANIYORLAR-3


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-04-10 18:05:34

"Alemde hilkat dediğimiz değişen bir eser ile tabiatın haricinde olmayan bir fail vardır.bu fail Allah'tır.Allah herşeyi hayır için yaratmıştır.Alemdeki bu değişiklik bir gaye ve kemale ermek içindir."Sokrat "Az ilim bizi Allah'tan uzaklaştırır.Çok ilim ise Allah'a yaklaştırır." Bacon(1560-1626) "Allah'ın varlığı bir hakikatı ifade eden geometrik bir ispattan daha hakikidir." Descartes(1596-1626) "Esasen Allah yokluğu imkansız olan bir varlıktır.Bundan dolayı varlığının ispatına gerek yoktur." Einstein(1879-1955) "Tek Allah'a inanmak insanlarda birlik fikrini uyandırmıştır.Bu bakımdan İslamiyetin fikir seviyesi çok yüksektir." Goethe(1749-1832) "Kimimiz şöyle,kimimiz böyle bu gördüğümüz dünyanın ötesi ile bir bağlantı hissediyoruz. Bizi hem destekleyen,hem yücelten, hem korkutan yüksek bir varlığın varlığını türlü şekillerde duymaktayız. Bugünkü feza araştırmaları Tanrıyı aramanın başka bir yoludur. Feza ilminde ilerledikçe Tanrının varlığını daha yakından hissedeceğiz." H.Bradley(1846-1924) "Hayvanlardaki içgüdü,uzuvlarımızdaki harikulade işleyiş, kainatın nizam ve ahengi Allah'ın mevcudiyetine delalet eder." Newton(1642-1727) "Bütün kısımları arasında hayrete şayan bir bağlılık bulunan insan vücudunu fiziki unsurların tesadüfi birleşmesi olarak kabul etmek gülünçtür. İnsan vücudu muhakkak ki,yüksek bir kuvvetin eseridir." P.Flourens(1794-1867) "Tabiatın Allah olduğunu düşünmek saat ile saatçıyı birbirine karıştırmak demektir." Lamark(1744-1829) "Akıllı bir kimse kainatın ezeli olarak varlığına mı inanır, yoksa ezeli olarak var olan bir Tanrı tarafından yaratıldığına mı inanır? Modern bilim kainatın ezeli olmadığını ispat etmiştir." Edward Luther Kissel(Biyoloji profesörü) "Modern fizik bana öğretmektedir ki, kainat kendi kendini tanzim etmekten ve yönetmekten acizdir.Çünkü her tesadüfi değişiklik umumi yapıdan bir parçanın kapmasını ve bir nizamın ortadan kalkmasını gerektirir." Pof.dr.Claude M.Hatavai(Fizik profesörü) "Bu kainatı Allah'ın kudretinin tezahür ettiği bir meydan olarak görüyorum. Kainatın ezeli olması mümkün değildir. Eğer kainat ezeli olmuş olsaydı, şimdi dünyada radyasyon yayan hiçbir element olmaması icab ederdi. Bu görüş(evrenin ezeli olmadığı) hem termodinamik kanunlarına, hem astronomik hem de jeolojik bulgulara uygundur." Donald Robert Cor-Jeoloji profesörü-Chelton Üniversitesi) Not:Dr.Halim Bilsel'in Allah vardır(Yağmur yayınları-1986) adlı eserinden derlenmiştir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI