Cevaplar.Org

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-07-15 02:15:13

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.

İslamiyetin gelişinden ikinci derece etkilenenler hristiyan ve yahudiler oldu. Önceleri küçük çaplı savaşıldı. Netice alamayınca, müslüman gözüken yahudiler İslamiyete girip, iç karışıklık çıkarıp, İslamiyet'e ciddi zararlar verdiler. Bu işi müslüman görünümlü yahudilerle başardılar. Bir daha da düzelemeyen bu durum, Sünni- Şia, Harici gibi bölünmelere vesile oldu. Sonuçlarının etkisini hâlâ yaşıyoruz.

Daha sonraki asırlarda haçlı seferleriyle yine saldırdılar. Yine zulümler yapıldı, maddi zararlar verildi. Fikri bir zarar söz konusu olamadı. Ehl-i Sünnet denen ekol ile İslamiyetin içerisindeki diğer ekoller arasındaki ayrılıklar devam edip fikri çatışmalar suretinde yirminci asrın başlarına kadar gelindi ve bu halen devam etmektedir.

Bundan bağımsız olarak yahudi ve hristiyanlar yeni bir metod geliştirip oryantalistler vasıtasıyla İslam dinine içerden nasıl zarar vereceklerini anladılar. Bunun üzerine, dört sacayağı üzerinde duran İslamiyetin ayakları bir bir hedef alındı: Önce kıyas, sonra icma yok sayıldı. 

Oryantalistlerin yetiştirdiği yeni nesil hocalar bu fikrin tesiriyle hadisleri önceleri görmezden geldiler. Hadis alimlerinin de kabul ettiği uydurma veya zayıfhadisler veya tevil gerektiren hadisler gösterilerek, epey mesafe aldılar. Sonunda birçoğu hadisleri nerdeyse tamamına yakınını inkar ettiler, işin ehli olmayan halka da inkar ettirdiler.

Akabinde Peygamberin (sav) şahsını sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Maalesef iş orada da durmadı, sıra Kur'ana geldi. Ona tarihsel diyeninden tut, "Resulun kalbine mana olarak ilka edildi, Resul insanlara öyle anlattı" ya kadar çok safsataya sığınıldı, artık Kur'an da sulandırılıyor.

Bu son yüz yılda oryantalistlerin ve içerdeki avanelerinin yaptıkları tarihte yapılanları aratır cinsten oldu. Tarihimizde yanlış fikri ekoller oluşmuştu. Şimdilerde ise müslüman sayısı kadar yeni fikirler oluştu. Herkes istediği gibi Kur'an'ı anlar, istediği gibi yorumlar hâle geldi. Bunun da nihayetinde iş Tevrat'ın on emrine kadar indirildi; Tanrıyı inkar etme, öldürme, çalma ve benzeri gibi basit bir din anlayışı oluşturulmaktadır. 

En nihayet bu iş deizme onun da sonunda ateizme doğru ilerliyor. Fikri sahada diğer ekollerle tarih boyunca mücadele eden ehli sünnette olayı ya anlamıyor ya göremiyor yada tembel veya sadece ezberi olan ve ezberlerini tekrarlayanlardan ibaret. Maalesef oryantalistlerin çalışması sonuç verir hale geldi, durum bundan ibaret.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-1

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere Filistin istiklal hareketinin mimarı, büyük aksiyon insanı,

FİLİSTİN HALKI KAHRAMAN BİR HALK!

FİLİSTİN HALKI KAHRAMAN BİR HALK!

Filistin halkı gerçekten de kahraman bir halk.   Arap Yarımadasından Abdulaziz et Tureyfi Fili

NURDAN VECİZELER-1

NURDAN VECİZELER-1

Takdim Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nu

BİRİNCİ NOKTA: HAKİKAT TERAZİSİNDE İNSAN

BİRİNCİ NOKTA: HAKİKAT TERAZİSİNDE İNSAN

Yeni bir duvar saati aldınız. Bu saati bir çivi ile duvara çakacaksınız. Çok basit bir iş

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-20

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-20

Yüce Allah bu mübarek sûreye tevhid, ulûhiyet ve nübüvvet delillerini zikrederek başladı ve

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

BEDREDDİN AYNİ VE MEVLANA

BEDREDDİN AYNİ VE  MEVLANA

Garez ile ilim çok farklı şeyler. Garez manevi hastalık belirtisidir. Bazen ilim kalıbına dö

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

Şehid Pilot merhum Ömer Halıcı, Risale-i Nur’da adı çokça geçen Konyalı (aslı Kığı il

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

“EHL-İ SÜNNET”İN ANLAMI ve KAPSAMI

Ehl-i Sünnet kavramı temelde "alem" yani belli bir fırkanın özel ismi ve ünvanı değildir. An

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI