Cevaplar.Org

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati kabul eden inşallah şefaate nail olur, etmiyen ise şefaattan mahrum kalır. Bu husûsta bazı âyetleri ve sahih hadisleri inşallah zikredeceğiz.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2023-05-22 08:20:17

Şefaat Kur'ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati kabul eden inşallah şefaate nail olur, etmiyen ise şefaattan mahrum kalır. Bu husûsta bazı âyetleri ve sahih hadisleri inşallah zikredeceğiz.
Şefaate İlişkin Âyetler: 

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"İzni olmadan onun nezdinde kim şefaat edebilir." (Bakara, 255.)
Yukarıdaki âyet Şefaatin Allah'ın iznine bağlı olduğunu aşikâre belirtmektedir. Evet, şefaat var, ancak Allah'ın iznine bağlıdır.

Kâfirlerin, ahirette Müslümanların şefaatçilerini ve dostlarını gördüklerinden ve kendilerinin desteksiz olduklarını görmeleri üzerine şu sözleri sarf edeceklerdir:
فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ

"Şimdi bizim şefaatçilerimiz yok, ilgilenen bir dostumuz da yoktur." (Şuara, 100.)

Aşağıdaki âyet şefaatin olduğunu lakin, Allah'ın razı olduğu kişiler için gerçekleşebileceğini belirtmektedir:
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

"(Allah'ın) razı olduğunun dışında onlar, kimseye şefaat etmezler. Ve bunlar onun korkusunda titrerler." (Enbiya, 21/28.)

Mümin olanlara şefaat fayda verecektir. Kafirler ise bundan mahrum kalacaklardır. Çünkü Rabbimiz bize şöyle buyurmaktadır:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

"Onlara (kafirlere) şefaat edenlerin şefaatı fayda vermez." (Müddesir, 48.)
Şefaate İlişkin Hadisler:
Cabir (r.a)'in rivâyetine göre Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahibi olanlara mahsûsdur." (Tirmizi, Ebu Davut)

Avf b. Malik (r.a)'den rivâyet edildiğine göre Peygamber (s.a.s) şöyle buyurdu: "Rabbim tarafından biri (Cibril) bana geldi. Beni, ümmetimden yarısının cennete girmesi ile şefaat arasında birini seçmem husûsunda serbest bıraktı. Bennde, şefaatı şeçtim. Şefaat, Allaha, şirk koşmadan ölen herkese vardır." (Tirmizi)

Enes (r.a)'den rivâyet edildiğine göre Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Ben, Cennette ilk şefaat edenim ve en çok tabii olan peygamber de benim." (Müslim)

Ebû Said (r.a)'in rivâyetine göre Resûlüllah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Ümmetimden bazı kimseler vardır ki, büyük bir topluluğa, bazısı bir kabileye, bazısı bir aileye, bir adama şefaat edeceklerdir. Ta ki bunlar cennete girinceye kadar şefaat edeceklerdir." (Tirmizi)

Osman (r.a)'den rivâyet edildiğine göre Peygamber (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde üç grub şefaat edecektir; Peygamberler, sonra âlimler, ondan sonra da şehitler." (İbn Mâce)

Ayetler bir bütünlük içerisinde incelendiği zaman bazı durumlarda şefaatin olacağı, bazı durumlarda da olmayacağı hakkında bilgiler geçmektedir. Ayetlerin sibak ve siyaklarına (bağlamlarına) bakıldığında her iki durum anlaşılmaktadır. Müminlerin bahsi geçtiğinde şefaatin olacağı, kafirlerin bahsi geçince de olmayacağı görülmektedir.

Şefaat hakkında bu kadar âyet ve hadis var iken bazı zavallılar İslâmda olan tüm hakikatları inkâr etme cihetine saplanmışlardır. Bu durum cehalettir, insafsızlıktır, ahmaklıktır ve imansızlıktır.

Ya Rabbi bizleri şefaate nail eyle! İstemeyenleri de mahrum kıl. Amin.
Kardeşiniz Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

"Kelimetan hafifetan alellisan. Sakiyleten filmizan. Habiybetan ilerrahman: Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahi'l-azim."

"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim." (Buhari, Deavat: 11/175)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI