Cevaplar.Org

UYUYAN DEV UYANMIŞTIR

Evet, millet uyandı. İçerdeki hainler, dışardaki alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Anadolu Aslanları er oğlu erler, er doğanlar işin başına geçti… Elhamdülillah. Artık 21. yüzyıl, bütün ihanetlere rağmen Türkiye’nin yılı olacak, âlem-i İslam teneffüs edecek, gerçek kimliğine kavuşacak… İnşallah.


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2023-05-02 14:27:08

Yıllarca bu devi uyutmak için başta o malum devletler ve derin güçler büyük ihanetler sergilediler. Para harcadılar, insan satın aldılar. İblisane pek çok senaryolar ürettiler. İhtilal yaptırdılar, hükümetlerin önünü tıkadılar. Yaptırım uyguladılar.

 Onlar biliyorlar ki, Türkiye uyanırsa, artık at oynatamayacak, saltanatları yıkılacaktır. Bütün Ortadoğu'daki tezgâhları sökülecek, bütün maddi çıkarları bitecek, menfaat çarkları zir-ü zeber olacaktır.

 Ve onlar çok iyi biliyorlar ki, Türkiye'yi ayağa kaldıracak kayyum değer ve tek güç İslamiyet'tir.

Bu mazhariyeti yıkıp bitirmek adına dehşetli senaryolar hazırladılar. Müslümanları din ve mukaddesatından koparmak için yazdılar, çizdiler, kitap ve gazete bastılar, mecmua çıkardılar, bir kısım medyayı satın aldılar. Filmler yaptılar, kılık kıyafetleri kendilerine uydurdular. İslamiyet'le ilgili ne kadar güzel tezahürler varsa hepsini engellediler. Ezan-ı Muhammediyye'ye, Kur'an'a ve camilere iliştiler. İslam'ı nefsinde yaşayan ve tebliğ görevini icra eden cemaatlere, dini kuruluşlara savaş açtılar. Hapislere attılar, zindanda çürüttüler. Bağırıp çağırdılar, yaktılar yıktılar bütün bu ihanetleri laiklik ve demokrasiyi koruma kılıfı içinde tezgahladılar. Müslümanlara hakk-ı hayat tanımamak için hükümetler ile iş birliği yaptılar. Medya patronlarını yanlarına alıp "irtica" sloganı içinde, laiklik elden gidiyor diye yaygara bastılar.

Bir kısım asker ve bürokratları kullandılar, Müslümanları karalamak için din aleyhinde utanmadan sıkılmadan iblisane işler sergilediler. Satılmış ajanları gündeme soktular. Pavyon kızlarını, fadimeleri, kalkancıları yem yaptılar. Bu ülkede Şubat rüzgarlarını, fırtınalarını estirdiler. İrtica geliyor sesleri Ankara'nın sokaklarını istila etti. Sağdan ve soldan bir kısım insanlara suikast tertip ettiler, meşru hükümetleri yıktılar. Konya yürüyüşlerini medya ile şişirttiler, çarpıttılar. Efkâr-ı ammeyi, "Dikkat edin şeriat geliyor! İrtica hortladı!" diye uyutmaya çalıştılar… Bu memleket bütün bu kara tabloları yaşadı… Bütün bu tezgahların gayesi "uyuyan devi" uyandırmamaktı. Onun için ellerindeki tek silah ve slogan "İrtica geliyor! Laiklik yıkılıyor!" palavrasıydı.

Baktılar ki, bu millet dinine dokundurmuyor. Dinden, imandan ve mukaddesatın vazgeçmiyor; bu sefer de başka bir senaryo hazırladılar. Dindarlık kisvesi altında okullar, kolejler açtılar, hazırlık dershanelerini kurdular, kasetle ağladılar gözyaşı döktüler. Rüyalarla(!) emir alıp, emir yağdırdılar. Kâinat imamı payesiyle milleti kandırdılar. Masum gençlerin beyinlerini yıkadılar. Avam-ı nasın başına çorap ördüler ve nihayet devleti yıkmak için uçaklarla masum insanların üzerine kuşun yağdırdılar, meclisi bombaladılar. Bu millete 15 Temmuz acısını yaşattılar…

Bu tezgâhlardan da netice alamadılar. Şimdi Yunanlıları başımıza musallat etmeye çalışıyorlar. O sinek vızıltılarının da hiçbir ehemmiyeti yok!

Ama artık bu senaryolar bitti. Bu dev uyandı. Rahmet-i İlahiye, güzel kapılar açtı, elhamdülillah mü'minleri Ayasofya ile sevindirdi. Ayasofya bir milat oldu. İnşallah bu fetih, bu uyanış başka kapıların da açılmasına vesile olacak. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması, ittihad-ı İslam'ın tahakkukuna bir işaret ve alamettir.

Evet, İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden bu necip milleti rahmet-i İlahiye sahipsiz bırakmayacaktır. Allah'ın avn ve inayetiyle, rahmet ve ihsanıyla bu maddi ve manevi inayet ve nimetler ilanihaye devam edecektir.

İşte! Bor yatakları, petrol, doğalgaz… ve diğer yeraltı madenleri…

Sanayide muhteşem açılım ve devrimler: TOGG, Marmaray, Yollar, köprüler, viyadükler, yeni yerleşim yerleri, konut projeleri…

İşte! Uçak sanayinde dev atılımlar: Sihalar, roketler, pilotsuz uçaklar…

Takdir-i Hudâ, kuvvet-i bâzu ile dönmez

Bir şem'a ki mevla yaksa, üflemekle sönmez.

Evet, millet uyandı. İçerdeki hainler, dışardaki alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Anadolu Aslanları er oğlu erler, er doğanlar işin başına geçti… Elhamdülillah. Artık 21. yüzyıl, bütün ihanetlere rağmen Türkiye'nin yılı olacak, âlem-i İslam teneffüs edecek, gerçek kimliğine kavuşacak… İnşallah.

Prof. Dr. Şener Dilek

İttihad-ı İslam adlı eserinden...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin ç

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

Bu yazıda Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber, Kur’an’ın da im

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

ÖMER MUHTAR GRAZİANİ’NİN KARŞISINDA

ÖMER MUHTAR  GRAZİANİ’NİN KARŞISINDA

... Graziani hatıratında diyor ki; “Ofisimin girişine geldiği zaman bana öyle geldi ki, ell

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

Geçen Şubat ayında Rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz merhum Prof. Dr. Alaaddin Başar beyin Na

KIZIL İCAZ BEŞİNCİ VE ALTINCI İ BEYİT- 9. DERS

KIZIL İCAZ BEŞİNCİ VE ALTINCI İ BEYİT- 9. DERS

Ders: Kızıl İcaz (9. Ders) İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi Musa Körpe Hoca: Benim K

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

YUSUF-NUR SURELERİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

YUSUF-NUR SURELERİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

SUREDE YER ALAN 7 Sayısındaki Tevafuk: a)Mısır melikinin rüyasında gördüğü ineklerin say

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-15

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-15

104.Ayet: “Sizden, insanları Allah'a çağıracak, her türlü iyiliği emredecek ve her türlü

MÜBAREK SÜLEYMAN (KÖSE)(1898 - 1963)

MÜBAREK SÜLEYMAN (KÖSE)(1898 - 1963)

Risale-i Nur’un 16. Mektubu’nda ‘Mübarek Süleyman’ olarak anılan ağabeyimizin soyadı K

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI