Cevaplar.Org

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu üzere “her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bâkileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hattâ sinema ile hıfzına çalışır”(Şualar, s. 257) ve yine bilindiği gibi “şiir, bütün uygarlıklarda dinî ritüeller ve müzikle ilgisi dolayısıyla en kadîm edebî ürün kabul edilir.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2023-03-15 11:32:37

"Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir." Bediüzzaman

Malum olduğu üzere "her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bâkileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hattâ sinema ile hıfzına çalışır"(Şualar, s. 257) ve yine bilindiği gibi "şiir, bütün uygarlıklarda dinî ritüeller ve müzikle ilgisi dolayısıyla en kadîm edebî ürün kabul edilir. Çünkü şiir hayalin, nesir ise düşüncenin ürünüdür. İnsanın psikolojik yapısında hayal düşünceden önce gelir. Edebî nesir şiirden doğmuştur."

Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) şiiri bir cihad silâhı olarak görmüş, "Mümin kılıncı ve diliyle cihad eder" buyurmuştur. (Müsned, III, 3, 456, 460; VI, 387). Yine, "Şüphe  yok ki bazı şiirler hikmet ifadeleridir" (Buhârî, "Edeb", 90; Tirmizî, "Edeb", 69; İbn Mâce, "Edeb", 41) gibi sözleriyle şiirin güzel ve faydalı olanlarını tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber, meşhur şair Hasan bin Sabit'e mescidde tahsis ettiği minberde onun şiirlerini ashapla birlikte dinlemiş ve "Cibrîl seninle beraberdir; senin  sözlerin kılıçtan daha tesirlidir" sözleriyle onu övmüştür. (Buhârî, "Bedü'l-Halk", 6, "Megazî", 30; Müslim, "Fezâilü's-sahâbe", 153, 157).

Zamanımızda gerek sohbetleri, gerek eserleri ve akademik faaliyetleri ile İslam'a büyük hizmetleri sebkat etmiş değerli büyüğümüz Prof. Dr. Niyazi Beki Hocaefendi son olarak, yıllardır kalbine Arapça gözyaşları olarak damlayan şiirlerini "El Münebbihat" adı altında bizlerin istifadesine sunmuştur. Cenab-ı Hak sa'yini meşkur etsin.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek der ki; "İlmin usulünde tebliğ, şiirin usulünde de telkin vardır. Şiirde tebliğ, kaba davulculuk; telkin ise sihirli kemancılık." İsminden de anlaşıldığı gibi bu şiir buketi de telkin ve davet eksenlidir. Şair, yaklaşık 60 senedir beslendiği Nur Külliyatından edindiği istifade ve istifazayı şiirleriyle bizlerle paylaşıyor. Ondan dolayı bu eserde hayal ve fantezilerden ziyade Kur'an'daki dört ana maksadın gözetildiğini görüyoruz; Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Zaten bu kitabı güzeleştiren de bu husus olmuştur. Zira Muhakemat müellifinin dediği gibi;" şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir."(Muhakemat, s.90 ) yani şairden beklenen; " Hakaik-i hariciyedeki kanunları kıyas-ı temsilî cihetiyle ve deveran tarîkiyle ve vehmin tasarrufuyla şâirane olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir."(Muhakemat , s.102)

Merhum Necip Fazıl "şiirde anlam "mutlak hakikati aramak işidir" der.Hocamız da bize sunduğu bu şiir buketinde hep bu arayış içerisinde olmuştur.

 El Münebbihat akıcı ve kolay bir üslubda kaleme alınmış olup, ilk şiirler Tevhid, Cenab-ı Hakkın vücud ve vahdaniyeti, kader hakikatı, esma-i ilahiyenin kainatta dalgalanması, iman hakikatları gibi konulara değinmiş, yer yer münacaatlara yer verilmiştir.

 Daha sonraki şiirler, şairin Peygamber aleyhissalatu vesselama duyduğu derin sevgi ve hürmeti ifade eden manzumelerdir.

 Ardından diğer imani, İslami, içtimai konularda birçok güzel nasihat ve tenbihler şiir diliyle sıralanmış, bazen de müellif büyük üstad ve külliyatına dair içinde damıttığı fikirleri okuyucuya sunmuştur.

 İnşallah ileride daha geniş bir tanıtımını yapmak istediğimiz bu değerli şiir divanı Mısır'da basıldı (Sözler Yayınevi)

 Okuyucuya tefekkür ve irfan pencereleri açan bu değerli eserinden dolayı Niyazi Hocamıza şükran borçluyuz, kalbine ve kalemine sağlık..

 Esere ulaşmak için

Sözler Neşriyat;

https://www.sozler.com.tr/iletisim

0212 671 2547

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Muhterem üstadım Prof. Dr. Niyazi Beki hocamın "El Münebbihat' ismiyle müsemma eserini mütala

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

TALİKAT TERCÜMESİ YAYINLANDI

Ta‘lîkât adlı eser Bedîüzzamân tarafından, Gelenbevî’nin Mantıkla ilgili yazdığı

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

HAYATIM HATIRALARIM’IN YENİ BASKISI ÇIKTI

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi’nin bir devre ışık tutan hatıratı vefatının altıncı

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL İCÂZ TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Abdurrahman Ahdarî’nin 142 beyitten oluşan “Süllemü’l-Münevrak” isimli

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

NİYAZİ HOCAMIZIN YENİ ESERİ KIYAMET ALAMETLERİ ÇIKTI

İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilme

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

KIZIL ÎCÂZ’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman’ın mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ah

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

“HALK ARASINDA YANLIŞ BİLİNENLER”E DAİR

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, ısrarla uzun süredir beklediğimiz bir eser irfan dünyamıza kaza

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

HANIM SAHABÎLERİN ÜÇÜNCÜ BASKISI ÇIKTI

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Han

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

ULEMÂ [SEKÜLER DÜZENDE ÂLİM OLMAK]

Değerli ziyaretçilerimiz, sitemiz yazarlarından Nurgül Dere hanımefendinin kaleme aldığı Ule

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ’DEN KİTAP TAVSİYELERİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, üç sene evvel dar-ı bekaya irtihal eden merhum İsmail Çetin Hocae

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI