Cevaplar.Org

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Mucize, Keramet ve İstidractır. Mucize bilindiği üzere bir Peygamberin elinde davasına parelel olarak ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-10-22 08:53:00

Muhterem Kardeşlerim.
İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkmaktadır.
Bunlar; Mucize, Keramet ve İstidractır.
 

Mucize bilindiği üzere bir Peygamberin elinde davasına parelel olarak ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.

Keramet: Allah'ın dostları olan evliyanın sağlam itikat, güzel amel ve ahlak neticesinde zuhur eden durumlardır.

İstidrac ise salih olmayan şirk ehlinin riyazat(antreman) sonucunda göstermiş oldukları olağan üstü şeylerdir.

Biz yazılarımızda mucize konusunu ele almıştık. Şimdi de keramet olgusunu ele almaya çalışalım:
Keramet; salih insanlara Allah tarafından verilmiş bir ikramdır. Bu salih veliler masivayı hiç hükmünde görmüşlerdir. İtikadları son derece saf, amelleri gösterişsiz, ahlakları mükemmel olduklarından hiç talip olmadıkları halde Allah onlara bir takım olağanüstü durumlar ve feraset ilmi vermiştir.

Kur'an'da da keramet bahsi sabittir. Kur'an'ın bize bildirdiği herşeye iman etmemiz farzdır. Kerametin olmadığını söyleyenler âlimlerin icmaasına göre kâfir sayılmıştır. Kerametin oluşuna ilişkin Kur'an-ı Kerim'de bir çok delil vardır. Mesela Al-i İmran süresinin 37. âyetinde Hz. Zekeriyya'nın, Hz. Meryem'in yanında mevsimsiz bazı meyvalar görmesi ve "bunlar sana nerden geliyor" demesi üzerine "bu rızıklar Allah katından bana geliyor" şeklinde cevap vermesi durumu kerametin hak olduğuna bariz bir işarettir.

Ayrıca Neml Suresi 40. âyetinde Hz. Süleyman'ın veziri olan Asaf'ın; Belkız'ın tahtını birkaç saniye içinde çok uzak bir yerden adeta ışınlama yöntemiyle nakletmesi, kerametlerin ve harikulade olayların zuhurunu açıkça ifade etmektedir. Gerek hadislerde ve gerekse Peygamber Efendimizden sonraki tüm dönemlerde evliyanın elinde ortaya çıkan bir takım olağanüstü olaylar ile ilgili haberler günümüze kadar ulaşmıştır.

O halde evliyanın kerametine iman etmek vaciptir. Kim onları ve kerametlerini inkar ederse şu âyetin delaletiyle küfre saplanmıştır: "Dikkat edin, Allah'ın dostlarına (evliyasına) korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (Yunus, 62)Bir müslümana düşen görev Kur'an'ın bildirdiği herşeye tümüyle inanmaktır. Bazılarına iman, bazılarını da inkar etmek; kafirlerin, müşriklerin ve münafıkların adetidir. Fevkalâdet olan keramete iman ise Müminlerin özelliğidir.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali(r.h)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI