Cevaplar.Org

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst kılar. 3- Farzlarla olan sünnetleri ve nafile namazları kılar. 4- Malının zekatını verir. 5- Ramazan ayında orucunu tutar ve teravihini kılar. 6- Nafile oruç tutar.


Muhammed Emin Er

.

2022-07-15 04:46:24

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

1-ALLAH'A KARŞI ADABI:

1-İmanlı, iffetli ve taatli olur.

2- Beş vakit namazını dürüst kılar.

3- Farzlarla olan sünnetleri ve nafile namazları kılar.

4- Malının zekatını verir.

5- Ramazan ayında orucunu tutar ve teravihini kılar.

6- Nafile oruç tutar.

7- Mahremi ile hac ve umre eder.

8- Yabancılarla halvet etmez.

9- Şer'i tesettüre riayet eder. (Yırtmaçlı ve vücudu gösterecek ince giysiler ile vücut hatlarını belli edecek dar elbiseler caiz değildir.)

10- Kalabalık yerlere girmez.

11- Mahremi olmayanlarla musafaha etmez.

12- Mahremsiz sefer etmez.

13- Allah'ın takdirine razı olur.

14- Ailedekilerden mesuliyetini bilir.

15- Tüm arzusunun, Allah rızası olmasını ister.

16- iyiliği emir eder, kötülüğü yasaklar.

17- Erkek kıyafeti giymez.

18- Mahremi olmayan evde soyunmaz.

19- Yabancı kişilerle halvet etmez.

20- Ölüm ve boşanma iddetini bitirmeden yeni bir kocaya varmaz.

21- Zaruret olmadıkça yüzünü yabancı erkeklere göstermez.

Mezheb imamları ve sonrakiler bu konu ile ilgili Ayet ve hadisleri inceledikten sonra iki görüşe ayrılmışlardır: Birinci görüşe göre; hür müslüman kadın hiç bir yerini zaruretsiz yabancı erkeklere gösteremez. İkinci görüşe göre; şehvetten emin olmak şartıyla, yüz ve ellerini gösterebilir. Bilezik, küpe ve bunların yerlerini gösteremezler.

22-Sırtını, karnını ve karnından dizlere kadar olan vücudunu mahremlerine göstermez.

Söz konusu mahrem kişiler ise şunlardır.

1- Babalar 2-Oğullar 3-Kardeşler 4-Kardeşlerin oğulları 5-Kız kardeşlerin oğulları 6-Amcalar 7-Dayılar (Bu yedi sınıf, neseble olduğu gibi, süt cihetiyle de mahremdir.) 8- Damatlar 9-Kocalarının babaları 10-Kocalarının başka hanımlardan olan oğulları

23- Göbekten dizlerine kadarı hanımlara göstermez.

24- Eksere göre, yabancı erkeklerin hiç bir yerine bakmaz. Diğer görüşe göre ise; şehvetten emin olmak şartıyla dizden göbeğe kadar hariç diğer taraflarına bakabilir.

25- Süt kardeşler, kayın pederler, üvey oğullar ve damatlar ile nikahı ebediyen haram olmakla beraber onlarla halvet de haramdır. Onlarla halvet etmez.

2-NEFSİNE KARŞI ADABI:

1- Yemede, içmede ve beden terbiyesinde orta halde olur.

2- Bedeni ve giyimi temiz olur.

3- Ağzının, dişlerinin ve saçlarının temizliğine çok önem verir.

4- Bunlar onu dışarıya ve gösterişe sürüklemez.

5- Aklı; her arzu ve hurafelere değil, ilme bağlı olur.

6- Nefsinin terbiye ve tezkiyesi için nafile ibadet ve virdlere çok önem verir.

3- ANNE-BABASINA KARŞI ADABI:

1- Onlara iyilik eder, Müslüman olmasalar bile.

2- Kadirlerini bilir.

3- Gönüllerini kırmaktan çok korkar.

4- Her vakit gönüllerini almaya çalışır.

4- KOCASINA KARŞI ADABI:

1- Dindar ve ahlaklı kimseye talip olur.

2- Kocasına taatli olur.

3- Annesine ve yakınlarına saygılı olur.

4- Kendini kocasına sevdirip, rızasını kazanır.

5- Sırrını açıklamaz.

6- Görüşlerine ortak olur.

7- Allah yolunda harcamaya teşvik eder.

8- Allah'ın taatında kendine yardımcı olur.

9- Kendisi için süslenir.

10- Onun neşesi ile neşelenir.

11- Tüm nazarını ona hasr eder.

12- Ona hiç bir kadını vasf etmez.

13- Efendisini güler yüzle karşılar.

14- Sofrayı hazırlar.

15- Çamaşır yıkar.

16- İzinsiz bir yere gitmez.

17- İsraftan sakınır.

18- Kocasını kızdıracak hareketlerden sakınır.

5- EVLATLARINA KARŞI ADABI 

1- Onlara karşı büyük bir mesuliyet içinde olduğunu bilir.

2- Terbiyelerinde tavır alır.

3- Tüm şefkatini onlara his ettirir.

4- Tüm evlatlarına bir bakar.

5- Onlara hiç beddua etmez.

6- Ahlak ve terbiyelerinde tüm kuvvetini sarf eder.

 

6- AKRABALARINA KARŞI ADABI:

1- İslami şekilde sıla-i rahim eder, gayri müslüm de olsalar.

2- Sıla-i rahim eder, onlar etmese bile.

 

7- KOMŞULARINA KARŞI ADABI 

1- Komşularına iyilik eder ve sevdirir.

2- Nefsi için istediğini onlar için de ister.

3- Onlara kuvvetine göre iyilik yapar.

4- İyiliği komşularına hasr eder, gayri müslüm de olsalar.

5- İhsanı evvela en yakın komşusuna yapar.

6- Komşularının eziyetlerine sabır eder.

 

8- BACILARINA VE DOST HANIMLARA KARŞI ADABI:

1- Onları sevmesi ve bacı olması Allah için olur.

2- Bacılarına karşı musamahakar olup, alakayı kesmez.

3- Güler yüzlü karşılar ve nasihatkar olur.

4- Onları gıybet etmez.

5- Onlara eziyet veren şaka yapmaz.

6- Onlara eli açık olur.

 

9- TOPLULUĞA KARŞI ADABI: 

 

1- Doğru ve güzel ahlaklı olur, yalan şahitlik yapmaz.

2- Nasihatkar ve hayra delalet edici olur.

3- İffetli, haya sahibi olur. Fuzuli, faydasız şeylere girmez.

4- Kalbini kötü zanlardan, dilini gıybetten ve söz gezdirmekten sakındırır.

5- Alçak gönüllü olur, libasında orta olur.

6- Misafirperver ve ikram sahibi olur.

7- Başkasının odasına izinsiz girmez.

8- Kendisi büyükleri ve fazilet sahiplerini ağırlar.

9- Kimsenin evine çok dikkatli bakmaz.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI